Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Instituttleder ved NHH kastet og tildelt ordensstraff

Styret ved NHH vedtok tirsdag å gi Leif Egil Hem ordensstraff og frata ham stillingen som instituttleder ved institutt for strategi og ledelse. Selv anser han ikke saken avsluttet, og akter å ta den videre. 

Rektor Øystein Thøgersen ved NHH. Foto: Einar Mar Malmquist/Foto NHHS
30. januar 2024
Sist oppdatert: 30. januar 2024

Det heter i vedtaket at Hem skal «omplasseres bort fra stillingen» for resten av åremålsperioden. Han får imidlertid beholde professoratet ved NHH. 

Selv skriver Hem til Bergens tidende at varselet burde blitt håndtert annerledes. Saken karakteriserer han som en «heksejakt». 

– Saken er ikke avsluttet før jeg får full frifinnelse og oppreisning, skriver Hem i en e-post til Bergens Tidende (BT). 

Leif Egil Hem. Foto: NHH.

Siste ledd i pågående varslingssak

Vedtaket er siste ledd i behandlingen av varslingssaken mot Hem fra 2022, hvor en stipendiat hevdet at Hem oppførte seg upassende overfor henne. Han hadde blant annet invitert henne på kino og middag i forbindelse med doktorgradsarbeidet hennes. Hendelsene skal ha funnet sted høsten 2021, samtidig som Hem var i en samlivskonflikt med sin kone. Hun var forøvrig stipendiatens bi-rettleder. Begge avviser påstanden fra varsleren. 

Rektoratet ble gjort oppmerksom på problemstillingen i mars 2022, men det var først i oktober samme år, etter at stipendiaten leverte et formelt varsel, at saken ble tatt hånd om. 

I april 2023 mottok rektoratet en rapport fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som konkluderte med at Hem har utsatt varsleren for «utilbørlig opptreden i strid med arbeidsmiljøloven». Hem reagerte blant annet sterkt på denne bruken av eksterne advokater og advokatenes arbeid med rapporten. 

I den forbindelse leverte han et 113 sider langt brev til kunnskapsdepartementet, hvor han kom med sterke anklager mot rektor Øystein Thøgersen. Hem anklagde blant annet rektoren for å skape en «fryktkultur» og bevisst forsøke å presse Hem ut av stillingen hans. 

Kunnskapsdepartementet sendte saken tilbake og ba skolen rydde opp. 

Strengere regler

Verken etter NHH sine interne reglement, eller etter forvaltningsloven, er det tillatt at et par er veiledere sammen. Thøgersen sier til BT at de nå har strammet inn på reglene for doktorgradsveiledning, og at de nå er «overtydelige» på at det ikke skal skje. 

Forøvrig står han fast ved at det skal være trygt å varsle ved NHH for både ansatte og studenter.

– Vi har tydelige og etablerte retningslinjer, som sikrer at alle varsler blir tatt på alvor og behandlet konfidensielt, sier han til BT. 

Tilbake til normalen

Videre sier Thøgersen at prioriteringen må være å få normalisert forholdene ved instituttet så fort som mulig. Hvilken effekt saken har hatt for skolens omdømme er han ikke interessert i å bruke energi på. 

Leif Egil Hem er på sin side klar på at han ikke ønsker å ta noen selvkritikk for sin rolle i saken. 

– Jeg kan ikke se at jeg har hatt noen muligheter til å handle annerledes enn det jeg har gjort i denne saken. Jeg har rett til å forsvare meg mot urettmessige anklager, sier han til BT. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram