Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH styrker seg internasjonalt med internshipmuligheter i Sør-Afrika

Norges Handelshøyskole (NHH) har i år inngått en ny avtale med internship kombinert med opphold i Sør-Afrika. Førstekullister på NHH kan søke på internship i kapitalforvaltning og sosialt entreprenørskap som et alternativ til tradisjonell utveksling.

Uansett om man er mest interessert i kapitalforvaltning eller sosialt entreprenørskap, har Sør-Afrika mye å by på (Foto: Getty Images/Nils Kahle)
19. mai 2023
Sist oppdatert: 19. mai 2023

Dette er den tredje avtalen med internship under utveksling som NHH har inngått. Brasil-avtalen er ikke aktiv lengre, og bachelorstudentene som ønsker å oppleve ny kultur og samtidig få arbeidserfaring kan i år søke seg til enten Sør-Afrika eller Japan. Tilbudet i Sør-Afrika er ment for studenter som nå er i sitt andre semester på NHH, og som skal på utveksling fjerde semester. 

En forskjell mellom internshipet i Sør-Afrika og Japan er at man, i motsetning til Japan, ikke trenger å sette praksissemesteret i Sør-Afrika på førsteplass på prioriteringslisten sin. 

K7 Bulletin har tatt en prat med leder for NHH Karrieresenteret, Ann-Marie Haram, og programleder for bachelorprogrammet, Trond Vegard Johannessen, for å finne ut mer om programmet. 

Hvis man søker på begge programmene må man skrive to separate motivasjonsbrev. Haram forteller at det går helt fint å foretrekke kapitalforvaltning fremfor sosialt entreprenørskap eller omvendt, og at man til og med kan skrive det rett ut i motivasjonsbrevene sine.  

– Det å få en praksiserfaring så tidlig i studieløpet mener jeg som karriererådgiver er gull verdt, forteller Ann-Marie Haram. (Foto: NHH)

Man får svar om man har kommet inn innen 1. juli. Hvis man kommer inn på kapitalforvaltning, blir man matchet til et kapitalforvaltningsselskap innen 15. august. Kapitalforvatlningsselskapene som man kan få internship i er Fairtree, Sanlam og Abax Investments. 

Haram forteller at alle tre er renommerte selskaper som samarbeider med Norges Bank Investment Management. Fairtree og Sanlam tilbyr to plasser hver, mens Abax Investments tilbyr én plass. Haram forteller imidlertid at Abax Investments nylig har fått en ny norsk ansatt, og at denne personen kan hjelpe studenten som kommer inn på Abax Investments med å finne seg til rette. 

Dersom man kommer inn på sosialt entreprenørskap, blir man matchet med en organisasjon innen 1. november av University of Cape Town (UCT).

Får man avslag så blir man med i det øvrige uttaket til utveksling.

Programmets struktur

Det er totalt 12 plasser - fem på kapitalforvaltning og syv på sosialt entreprenørskap. Programmet er strukturert slik at man tar 15 ECTS på NHH og UCT, og får 15 ECTS av internshipet. Kursene på NHH varer fra januar til februar, mens internshipet er i Sør-Afrika, og fra mars til juni. I denne perioden kommer man til å jobbe fire dager i uken, og dra på kurs på UCT hver onsdag. Man får også en to ukers påskeferie. Til slutt må man delta på et digitalt refleksjonsseminar i juni.

Av de faglige emnene, så tar man fem ECTS gjennom kurset på UCT og ti på NHH. På NHH skal man ha emnene «Introduksjon til praksissemester i Sør-Afrika» og «Business English with Bloomberg Training». På UCT tar man «Social Innovation and Entrepreneurship». Dette emnet tar man også sammen med økonomistudenter fra Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Programleder for bachelorprogrammet, Trond Vegard Johannessen, mener det er stor etterspørsel etter internships, og synes det er spennende å kunne tilby det gjennom utveksling til NHH-studenter. Han trekker frem at dette er et veldig godt alternativ til tradisjonell utveksling, fordi dette er en unik mulighet til å både oppleve arbeidslivet i utlandet, samt en mulighet til å ta en del emner på både UCT og NHH. 

– En god miks for å lære seg interkulturell kommunikasjon og å få praktisk erfaring, sier Trond Vegard Johannessen. (Foto: NHH)

Fare for kriminalitet

På regjeringen sine nettsider står det følgende:

Du bør til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet under oppholdet i Sør-Afrika. Det er en fare for voldelig kriminalitet, herunder væpnet ran, overfall, bilkapring og tyveri.

Likevel mener Johannessen at det er trygt med forhåndsregler.

Ved spørsmål om hvorfor praksissemesteret finner sted i akkurat Sør-Afrika, forteller Haram at prosessen begynte med at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) utlyste midler til Panorama-land (Brasil, India, Japan, Kina, Russland, USA, Canada, Sør-Korea og Sør Afrika), som NHH deretter søkte om. Kunnskapsdepartementet har strategisk bestemt at det spesielt skal satses på disse landene.  

Finansiering

En utfordring med praksissemesteret er at det kan bli ganske dyrt - man må betale skolepenger på omlag 53 000 kroner til UCT. Internshipet er også ubetalt på grunn av regler knyttet til arbeidstillatelse i Sør-Afrika. 

Haram og Johannessen er klar over dette, og forteller at man får dekket 4 102 kroner i reisestipend og 7 618 kroner i reiselån fra Lånekassen. Man får også delvis lån og delvis stipend for å dekke skolepengene. I tillegg får man ekstra stipend fra Lånekassen på 2 675 kroner i måneden hvis man drar på enten praksis eller vanlig utveksling til Sør-Afrika, på grunn av Panoramastrategien. Det finnes også et rekrutteringsstipend som man får basert på hvor mange dager man er i Sør-Afrika.

– Hvis du er ute akkurat tre måneder, så vil du få litt over 8000 kroner i tillegg, sier Haram.

– Du får også selvfølgelig basislånet. Man får litt mer lån enn hvis man bare hadde studert i Norge, men samtidig er det veldig billig å leve i Sør-Afrika. Man kan leve veldig billig når det gjelder både mat og drikke. 

Haram påpeker at det er dyrere å dra på «ren utvekskling» til Sør-Afrika enn å dra på praksissemesteret. Dette er fordi man ikke er på UCT like lenge slik at man må betale mindre skolepenger, og på grunn av ekstra støtte man får hvis man drar på praksis. Likevel er det fortsatt billigere å dra på tradisjonell utveksling til andre skoler som ikke krever skolepenger.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram