Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Internskipet har forlatt bergenshavnen


30. september 2014
Sist oppdatert: 30. september 2014
For å kapre de beste og ivrigste studentene settes søknadsfristene for internship stadig tidligere. – Skulle gjerne sett det var annerledes, sier rekrutteringssjef i DNB.


Flere store bedrifters søknadsfrister for å søke internship 2015 har utløpt for flere uker siden. Grunnet konkurranse om de beste studentene er det en tydelig tendens at fristene blir satt stadig tidligere.

DNB fremskynder søknadsfristen
– Vi satte i utgangspunktet søknadsfristen vår i november, men DNB markets var nødt til å endre fristen til tidlig i september grunnet behovet for å kunne kjempe om de beste søkerne, sier Glenn Menkin, fagsjef for rekruttering i DNB.

Fristen for internship 2015 ble endret til 7. september, men Menkin skulle gjerne gitt studentene bedre tid.

– Dessverre er det nå slik at vi blir nødt til å gjøre det på den måten, men vi skulle gjerne sett at det var annerledes, forteller Menkin.

Enkelte studenter har tidligere spurt om å få vurdert sine søknader på forhånd slik at de ikke takker nei til noe og så får avslag fra DNB ved et senere tidspunkt, men dette er både en urettferdig og komplisert praksis ifølge Menkin. Dette har ført til at DNB ikke har noen annen løsning enn å sette fristen nærmere to måneder tidligere enn det som i utgangspunktet var foretrukket.

Tilpasser seg andre
Silje Torgnes, rekrutteringsansvarlig ved Boston Consulting Group, sier at de som alle andre tilpasser seg til hva andre selskaper gjør. BCG hadde søknadsfrist allerede 31. august i år, men tar nå imot søknader løpende fram mot 5. oktober.

– Det er først og fremst faktorer innad i bedriften som avgjør når vi setter datoen, men grunnet at de største bedriftene får bedriftspresentasjon først, så vil disse bedriftene sette sine frister tidlig noe som gjør at alle må tilpasse seg dette. Vi har veldig sen bedriftspresentasjon i år, og satt derfor fristen tidlig for å få med oss de ivrigste søkerne.

Torgnes uttrykker likevel sin bekymring for at fristen kan være i tidligste laget for å få med seg alle aktuelle kandidater inn i søknadsprosessen.

NU ville endre praksisen
Lederen av Næringslivsutvalget ved skolen, Fredrik Holm Jansen, sier at de har vurdert denne praksisen tidligere. For et år tilbake presenterte de mulige løsninger for de i overkant av femti bedriftene de samarbeider med, med det formål å gjøre søknadsfristene mer oversiktlige for studentene.

– Vi foreslo å konsekvent sette søknadsfrist søndagen etter bed.pres, men opplevde da at bedriftene hadde et sterkt ønske om å selv styre fastsettelse av frister.

Jevnt over opplever likevel ikke NU noen direkte misnøye uttrykt av studentene når det kommer til tidlige frister, og påpeker at det også kan være positive sider ved det.

– Det kan være gunstig at søknads- og intervjuprosessen er utenfor eksamensperioden, sier Jansen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram