Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

IT-kritikken av NHH: – Var en vekker for oss


26. mars 2017
Sist oppdatert: 26. mars 2017

NHH ble i høst kritisert for manglende tilbud innenfor IT og digitalisering. Nå vil skolen gi bedre informasjon om en rekke ny satsinger.

I fjor høst gikk Øystein Moan, konsernsjef i Visma, ut og kritiserte IT-kompetansen blant NHH-studentene. Han fikk støtte av studenten Dina Mikalsen, som i høst ledet en arbeidsgruppe med mål om å kartlegge bedriftenes og studentens etterspørsel etter teknologi-fag.

Ensidig kritikk

  Kritikken var en vekker for oss, innrømmer Jan I. Haaland, dekan for masterutdanningen ved NHH.

Han mener at kritikken ble noe ensidig og legger til:

– Samtidig kom den etter at vi hadde introdusert og skulle til å introdusere en rekke nye tilbud innenfor IT og teknologi. Arbeidet vårt med nye tilbud innenfor IT og digitalisering begynte lenge før kritikken mot oss, sier han.

– Kan NHH bli flinkere til å kommunisere tilbudene sin innenfor IT og teknologi?

– Det er åpenbart at vi ikke har vært flinke nok. Kritikken tilsier at vi må bli bedre på å informere om hvilke tilbud vi faktisk har og hva som er under utvikling, svarer Haaland.

Haaland viser til at skolen blant annet skal innføre en ny spesialisering innenfor Økonomisk styring (BUS-profilen) på masternivå fra høsten 2017, med navn «Business Analytics». Denne vil bestå av en pakke med fire obligatoriske fag med fokus på bruk av data og analyseverktøy for bedriftsøkonomiske beslutinger. Haaland kan også fortelle at det har blitt innført tre nye kurstilbud på masternivå rettet mot digitalisering og teknologi dette semesteret, og at flere nye tilbud kommer til høsten.

Dekanen peker på at rapporten fra studentenes arbeidsgruppe var veldig nyttig.

– Den ga oss mye konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger. De nylig introduserte tilbudene våre er derfor veldig i samsvar med studentenes ønsker i rapporten, sier Haaland.

Jon Iden er professor ved institutt for Strategi og Ledelse (SOL) ved NHH. Han har forståelse for kritikken fra studentene, men stiller spørsmålstegn ved om de vet hva de etterspør.

– Jeg erkjenner studentenes engasjementet her. De har et stort ønske om mer bruk av digitale verktøy i undervisningen. Samtidig er dette bare en veldig liten del av digitalisering, slik jeg forstår det. For en bedrift handler digital teknologi om hvordan fornye og forbedre sine arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Man kan spørre seg om studentene egentlig vet hvilken kompetanse det vil være behov for i fremtiden, sier Iden.

Positiv til nye satsinger

Fagpolitiskansvarlig i kjernestyret (KS), Frid Helén Hop, er fornøyd med at skolen har introdusert nye kurs og satsinger i kjølvannet av høsten kritikk.

– Utviklingen går veldig fort i næringslivet. Den har nok ikke gått like fort på NHH. Derfor er jeg veldig positiv til de nye satsingene innen IT, teknologi og digitalisering på skolen, sier Hop.

Et eksempel på en ny satsing er det adgangsbegrensede masterkurset i Digitalisering (STR453) innenfor Strategi og Ledelse. Kurset ble introdusert i inneværende semester og har vært svært populært blant studentene.

– Etter at oppmeldingsfristen hadde gått ut, utvidet de kapasiteten med ti personer som følge av dets popularitet. Det fremstår som en suksess, sier Hop.

Det er Jon Iden som underviser i kurset Digitalisering. Han forteller videre om interessen for kurset.

– Siden Digitalisering er et adgangsbegrenset kurs hadde vi bare plass til 60 av de totalt 160 studentene som søkte, forteller Iden.

Han har opplevd en enorm etterspørsel og interesse for kurs rettet mot teknologi og digitalisering blant studentene. Ifølge Iden skyldes det den massive omtalen av digitalisering i den offentlige debatten og i næringslivet.

En av annen viktig satsing er «New Business Development». Det er nytt tilbud opp mot innovasjon og entreprenørskap på masternivå.

Faget vil ha oppstart som støtteprofil til høsten, før det blir en full hovedprofil fra høsten 2018 av.

– Denne profilen har mange muligheter for å integrere IT og digitale verktøy. Det er kanskje en av de mest fremtidsrettede satsingene til NHH. Et stort skritt i riktig retning, sier Hop.

Digitale verktøy er ikke alt

Som fagpolitiskansvarlig i KS understreker Hop viktigheten av at bruken av digitale verktøy i større grad blir integrert i undervisningen. Ifølge Hop er dette noe studentene ønsker sterkt.

– Gjennom fagutvalget får vi høre fra mange studenter at de skulle ønske de kunne mer om Excel og hvordan utnytte det bedre. De ønsker mer bruk av Excel og andre digitale verktøy i undervisningen, sier Hop.

Bedre bruk av digitale verktøy gjelder også for foreleserne. Hop opplever at den digitale kompetansen er svært varierende blant de som underviser.

– Det er noen som er sterke forkjempere for digitalisering av undervisningen, mens andre er ikke er interessert. Jon Iden er et eksempel på en forkjemper for bruken av digitale verktøy. Han har respondert på studentenes ønske om å lære mer om digitalisering, forteller Hop.

Iden selv understreker at digitalisering består av langt mer enn bruken av digitale verktøy Han påpeker også at skolen ikke burde la seg ene alene styre av studentenes ønsker til enhver tid.

– NHH som utdanningsinstitusjon må hele tiden følge med i tiden og hvilke behov samfunnet har, sier Iden.

Hva bringer fremtiden?

Masterdekan Jan I. Haaland mener at NHH har ambisjonen klar for fremtiden.

– Vi skal utdanne de beste økonomene og lederne i Norge. I ambisjonen ligger det at studentene må ha forståelse for teknologi og digitalisering.

Jon Iden mener at nettopp denne forståelsen ikke er tilfredsstillende.

– Hvordan opplever du nivået til uteksaminerte NHH-studenter på digitalisering og IT?

– Mange studenter kommer ut med gode verktøy og praktisk erfaring fra IT. Men forståelsen for digitaliseringens muligheter og konsekvenser er lav, svarer Iden.

Jon Iden mener derfor at dagens kurstilbud innenfor digitalisering ikke på langt nær er tilstrekkelig.

– Siden jeg begynte på NHH for ti år siden har jeg ment at vi burde gjøre mer innenfor digitalisering. Jeg tror for eksempel at det er riktig med et obligatorisk digitaliseringskurs på bachelor.

– Innføring av et nytt kurs vil nødvendigvis fortrenge et annet. Det vil innebære en diskusjon som er vanskelig å lande. Alle har sine fagområder som de brenner for, og digitalisering er bare et av mange, sier Iden.

Professoren peker på at det blir den nye rektoren i samarbeid med styret som må stake ut kursen for hvilke tilbud NHH skal gi i fremtiden. En større vektlegging av kurs innenfor IT og digitalisering vil innebære omfattende endringer på skolen.

– Det er ikke nødvendigvis aksept for eller kultur for slike endringer på skolen og blant de ansatte, avslutter Iden.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram