Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ja til kontinuitet, nei til store visjoner


6. februar 2017
Sist oppdatert: 6. februar 2017

Det nye kjernestyret, Kompasset, ønsker kontinuitet foran store visjoner. De vil videreføre arbeidet til tidligere KS, kombinert med sine egne fanesaker.

I fjorårets høstvalg ble Kompasset valgt inn som kjernestyret (KS) i NHHS for 2017. Det nyvalgte kjernestyret har ikke som mål å skille seg ut fra tidligere styrer, men har isteden fokus på å videreføre arbeidet til tidligere KS og sine egne hjertesaker, oppsummert i inkludering, internasjonalisering og digitalisering.

Utvalg for internasjonalisering

En av høstens store valgkampssaker for Kompasset, var å bedre inkluderingen av internasjonale studenter. Mats Wøien, KS-leder, ser for seg å sette ned et utvalg på dette området.

– Jeg ønsker å sette ned et utvalg med fokus på internasjonalisering. Det kan bestå av den «norske delen» av studentforeningen og de mer internasjonale delene, slik som International Committee og MEBA. Gjennom utvalget kan vi komme frem til en felles løsning på hvordan best inkludere internasjonale og utvekslingsstudenter, sier Wøien.

Foreningsmøtene (FM) er relatert til dette, da internasjonale studenter ikke får satt seg inn i sakene eller deltatt i debatten. Wøien ønsker at alle sakspapirer skal være på engelsk, men at debatten fortsatt primært skal foregå på norsk.

– I 2016 så vi utfordringer med at deler av FM foregikk på engelsk. Ideelt sett skulle vi gjerne at hele foreningsmøte var på engelsk, men per dags dato er ikke det hensiktsmessig. Det er viktig å ikke ekskludere norske studenter som er ukomfortable med at debatten foregår på engelsk. Både de som er ukomfortable med engelsk og de som ønsker engelsk er like viktige, mener Wøien.

Hvordan få nok faddere?

En annen utfordring knyttet til internasjonale studenter er fadderrekruttering. Fjorårets fadderuke i august for internasjonale led under for få faddere. Dette akter Kompasset å gjøre noe med. Prosjektansvarlig, Mari Larsen Sæther, ser for seg en mulig løsning på dette området.

– Når man søker for å være fadder vil man måtte sette opp en prioriteringsliste der man setter opp både norsk og utveksling etter en prioritering. Hvis man ikke blir satt opp som norsk fadder blir man automatisk satt opp som utvekslingsfadder. Man kan fortsatt velge å si nei, men denne løsningen kan være det «pushet» som er nødvendig for at folk tar på seg ansvaret å være utvekslingsfadder.

Under fadderuken for internasjonale i januar, «welcome week», var det derimot stor oppsluting om å være fadder blant både norske og utenlandske studenter. Sæther roser fadderne.

– Det settes stor pris på den viktige innsatsen som mentorene la til grunn for utvekslingsstudentene.

Når det gjelder NHHS.no er det bare «polish» som gjenstår, ifølge informasjonsansvarlig Joachim Aae. Han roser tidligere forgjengeren sin Linda Roald for arbeidet hun har gjort med nettsiden.

– Nettsiden begynner å bli veldig bra, men det er alltid mulighet for forbedring. Samtidig er det slik at noe av arbeidet er kontinuerlig, slik som å sørge for at informasjonen som skal være på ute nettsiden til enhver tid er tilgjengelig og intuitiv.

Vil satse på undervisning

På det fagpolitiske området er det undervisning som er hjertesaken til Kompasset. Frid Helén Hop, fagpolitisk ansvarlig, ønsker insentivordninger for forelesere som formidler god undervisning.

– Det ville vært gøy hvis man kunne publisere en liste over de høyest rangerte kursene hvert år, ut fra kursevalueringene studentene avgir i kursene hvert semester. På denne måten har foreleserne et insentiv for å bedre undervisningen og noe å strekke seg etter, forteller Hop.

I tilknytning til undervisning, er Hop opptatt av den nylig utgitte stortingsmeldingen fra Kunnskapsdepartement om kvalitet i høyere i utdanning. Hun forteller at et godt samarbeid med høyblokka er helt nødvendig for å kunne premiere god undervisning. Hop viser til Universitet i Bergen (UiB), som har opprettet en kompetansegrad for fremragende undervisere. Kompetansegraden innebærer en lønnsøkning for underviserne.

Ny hovedsamarbeidspartner

For markedsansvarlig, Christian Ziesler, er det viktig å få på plass en ny hovedsamarbeidspartner (HS) til NHHS i løpet av året. Dette er nødvendig for å sikre økonomien til studentforeningen.

– Jeg vil først og fremst se etter en bank. Det er også en rekke spennende bransjer som ikke er representert blant våre samarbeidspartnere, for eksempel oppdrett, som er verdt å undersøke nærmere, sier Ziesler.

Konkurransen om HS-er mellom NHHS og prosjektgrupper, slik som Uken og Symposiet, er i følge Ziesler stort sett uproblematisk.

– Selskapene tilbyr ulike ting til NHHS i forhold til hva de tilbyr prosjektgruppene. Samtidig ønsker vi ikke å kannibalisere på hverandre. Vi er nødt til å se på hva som mest gangner NHHS og samarbeide godt på tvers av prosjektgrupper og innad i NHHS.

En av Zieslers valgkampsaker var å undersøke mulighetene for å opprette en felles søknadsfrist for bedrifter som ansetter NHHS. Behovet for en felles søknadsfrist skyldes at bedriftenes søknadsfrister kommer tidligere og tidligere for hvert år. Ziesler beskriver problemet som et fangens dilemma, der alle bedriftene vil være først ut med søknadsfrist, men der ingen egentlig ser seg tjent med dagens situasjon.

– For å løse dette problemet må vi gå i dialog med andre skoler som NHH-studenter konkurrerer med om jobbmuligheter. Hvis vi først får med oss skoler slik som BI, NTNU og CBS, med på laget, har ikke bedriftene noe valg om de ønsker felles søknadsfrist eller ikke, forteller Ziesler.

Mange uavklarte spørsmål

Internansvarlig August Aase Boge forteller at han ikke har fått begynt skikkelig med valgløftene sine, men at han jobber for å nullstille Kjelleren og gjøre eventuelle forbedringer. Et uavklart spørsmål er hvorvidt det skal bli servering i Sjekkbar eller ikke. Både den videre fremtiden til Sjekkbar og Bagatellen vil bli avgjort i samråd med NHH-Symposiet.

Det alkoholfrie rommet i Kjelleren, Edrurommet, har vært stengt siden fadderuken. Wøien kan fortelle at det forelå en driftsavtale med Klubb- og kulturutvalget (KKU), som nå er gått ut.

– En ny driftsavtale vil bli gjennomgått slik at man finner ut av hvem som vil stå ansvarlig for driften fremover.

Kredittkort til hvert enkelt underutvalg har lenge vært etterspurt blant studentene. Håndteringen har lenge vært et frustrasjonsmoment for studentene, der de må vente opp til flere uker før de får tilbake penger for ting de har lagt ut for i studentforeningens tjeneste. Økonomiansvarlig, Andreas Haugsbø, kan fortelle at disse ble bestilt fra Danske Bank av hans forgjenger i KS, men at disse fortsatt avventes.

– Forhåpentligvis vil kredittkortene komme snart. Vi har dessverre ingen bestemt dato for når de kommer, sier Haugsbø.

Kapitalplasseringen til NHHS er også et tema som opptar Haugsbø.

– Per i dag har vi i overkant av 4,5 millioner stående i SKAGEN Fondene, sier Haugsbø.

Det har blitt satt ned et utvalg som skal evaluere NHHS´ kapitalplassering, der Haugsbø og KS-leder Wøien sitter. Wøien forteller at utvalget har to oppgaver.

– Arbeidsutvalgets oppgave er å se på hvor mye midler som skal plasseres og hvordan de skal plasseres, sier Wøien.

Haugsbø ønsker ikke å uttale seg om konkrete endringer, slik som hvorvidt man skal ta penger ut av Skagenfondene og plassere de andre steder.

Handlingsplan om psykisk helse

Psykisk helse er i vinden over hele studentnorge. Typisk nok er nettopp psykisk helse hjertesaken til Karoline Kongshaug, eksternansvarlig i kjernestyret. Hun forteller at NHH-ledelsen nå er med på laget.

– Vi har fått med oss ledelsen på utarbeide en handlingsplan for psykisk helse som skal se på ulike tiltak.

I den forbindelse ønsker Kongshaug å jobbe med NHH-ledelsen for å flytte rådgivning  ogpsykologtjenester fra sentrum  til NHH.

Arbeidet som eksternansvarlig innebærer også opp mot Velferdstinget i sentrum.

– I dag går 30 % av semesteravgiften til arbeid med psykisk helse. Det er en avveining hvor mye av semesteravgiften man skal bruke på psykisk helse, da det også er andre områder som er viktige, sier Kongshaug.

Lønnede verv er et annet betent tema i studentpolitikken. Kongshaug sier hun kan se behovet for at lederrollen i Velferdstinget er en lønnet stilling, men ikke i Studvest eller studentradioen.

– Arbeidet som gjøres i Studvest og studentradioen ligner veldig på det arbeidet som gjøres i NHHS, påpeker infoansvarlig Joachim Aae.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram