Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

- Jeg har mye å bevise


4. november 2013
Sist oppdatert: 28. januar 2014
Dina Mikalsen går 2. kull, og har aldri vært leder for noe i NHHS. Når hun nå skal styre hele studentforeningen, henter hun inspirasjon fra DreamWorks, styret i 2012.


La oss gå rett på sak, Dina. Det er få som har gitt deg sin stemme. Du har med deg 459 studenter. 364 stemte aktivt blankt eller imot. Blir det en utfordring?
– Jeg ser på det som en motivasjon til å vise at jeg kan gjøre en god jobb. Det er det jeg vil si der. Det er selvfølgelig trist at folk har stemt imot. De ønsker gjerne sende et signal om at jeg har noe å bevise, og det vil jeg også gjøre.

Er det en ulempe når du går inn i lederrollen?
– Ja. Du vil jo helst ha alle studentene i ryggen når du skal være leder. Samtidig hadde vi bare tre dager der folk kunne få et inntrykk av meg. Den lave støtten er noe jeg håper kan endre seg med tiden, og at folk i ettertid tenker de burde stemt for. Utfordringen blir jo å få folk til å tenke at jeg kan gjøre en god jobb.

Dere er også et ganske ungt styre. Fire av dere går i 2. kull, inkludert deg selv.
– Fire av oss går også i tredje og fjerde kull. Jeg ser ingen ulemper her. Motivasjonen er på topp. Vi jobber sammen som et styre og utveksler erfaringer. Vi har hatt mange verv, og har godt innblikk i studentforeningen. Om man er en fjerdekullist som har hatt to verv, eller en andrekullist som har hatt femten, så ser jeg ikke at kull skal ha så stor betydning.

Et annet spørsmål som blir reist er ledererfaring. Du har aldri ledet noe underutvalg. Nå skal du lede hele studentforeningen?
– Jeg sitter ikke med erfaring fra et underutvalg, men jeg sitter med erfaring fra læringsmiljøutvalget, hvor jeg leder fire personer fra administrasjonen. Her har jeg fått veldig god erfaring. Mens andre kanskje tar med seg dårlige vaner fra sine grupper, har jeg ingenting i bagasjen. Jeg er et friskt pust, kan du si.

Salibas kjernestyre i 2012 hadde et høyt ambisjonsnivå, en 100–dagersplan og svært konkrete løfter. Er dere like gode?
– Vi har hentet mye inspirasjon fra DreamWorks–teamet. Vi lanserer en 80–dagersplan, nettopp for å vise at vi kan gjennomføre noe konkret. Det synes vi er veldig viktig for alle som stiller til valg. Jeg mener vi har store ambisjoner. Man kan gjerne snakke mye om internasjonalisering, men det at vi for første gang skal inkludere de internasjonale studentene i fadderuken, med det mener jeg vi sikter mot toppen. Vi gjør virkelig store endringer.

Hvordan tror du den jevne student vil merke at NHHS har fått nytt kjernestyre?
– I motsetning til dagens kjernestyre, som for det meste gjennomførte valgløftene etter sommeren, vil vi ha en pangstart. Vi vil gjennomføre ting med en gang. Vi vil være langt tydeligere på at vi er åpne for innspill – ikke bare fra dem som sitter i høye stillinger, men også fra folk som ikke har verv.

Kristoffer Marø har fått kritikk for å være anonym. Enkelte hevder det er vanskelig å se hva som er hans bidrag internt i kjernestyret, og hva som er hans rolle i studentforeningen. Hvordan vil du skille deg ut?
– Jeg ønsker å være en synlig leder som skaper engasjement. Jeg ønsker å være en person folk føler de kan prate helt fritt med. Jeg er også en person med stor handlekraft og gjennomføringsevne. Folk skal kunne ha tillit til at jeg gjennomfører det jeg lover.
– I likhet med Saliba har jeg også tydelige prosjekter, som å innføre nye retningslinjer for opptak i interessegrupper og underutvalg. Folk skal kunne ha tillit til at detaljer fra søknadsprosessen ikke blir spredd rundt i gruppen, og må ha noen å varsle dersom de blir baksnakket. Dette gleder jeg meg til å få gjennomført.

Er du villig til å overkjøre andre for å få gjort det du mener er nødvendig?
– Vi skal aldri overkjøre hele studentforeningen, bare fordi vi mener noe. Et poeng for oss er også å holde på de gode tradisjonene vi har i mange grupper. Men ikke alle tradisjoner er gode. Mitt kjernestyre vil sette ned foten der det er nødvendig.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram