Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Jobbe for NBIM?


26. september 2013
Sist oppdatert: 8. oktober 2013
Under Lehmkuhlforedraget, torsdag 26/9, staket Yngve Slyngstad, direktør i Norges Bank Investment Management, ut veien for NHH-studentene.

For mange NHH-studenter er NBIM drømmearbeidsplassen. Det er kanskje ikke så rart. NBIM forvalter fire tusen sju hundre milliarder norske kroner, som er en del av Norges nasjonale formue. Med andre ord har hver eneste nordmann noe i underkant av én million kroner i fondet, noe som gjør NBIM til en av de største kapitalforvalterne i verden. Ikke bare det, de har kontorer over hele verden, i internasjonale og levende byer som tiltrekker seg talent fra alle de store toppuniversitetene som finnes.

Fondets verdi da artikkelen ble påbegynt: 4 675 945 872 716

Dalende popularitet
Slyngstad har likevel en klar beskjed til håpefulle NHH-studenter.

– NHH-studenter er fortsatt blant de mest attraktive søkerne, men som prosentandel av de nyansatte har NHH sin andel falt. Forklaringen ligger i at det ansettes flere utlendinger enn før, i tillegg til at norske søkere fra utenlandske skoler har økt i popularitet.

Sett i lys av Financial Times sin nyeste skolerangering, så burde varsellampene lyse for alvor. Har NHH-studentene i det hele tatt en sjanse?

Forvaltning internt
Slyngstad kunne gi flere gode tips under selve foredraget, da han pratet om hvordan strukturen på kapitalforvaltningsenheten hadde endret seg siden sin oppstart i 1998.

En må være helt klar på, uttalte Slyngstad, at finanssektoren er en høyst konkurransedrevet bransje, og en er avhengig av resultater for å ha sin rett til eksistens. Derfor har det tatt tid å bygge opp en intern forvaltning. I sin tidlige fase var en i stor grad avhengig av ekstern kapitalforvaltning, mens man i dag forvaltes 96 % av formuen internt. Den forvaltningen som nå skjer eksternt begrunnes som regel i at visse investeringer krever spesialkunnskap i visse geografiske områder.

Man har altså lyktes i å bygge kompetanse og ansette de rette folkene. De interne funksjonene har som regel særegen kunnskap i relevante bransjer, som gjør dem verdifulle i den finansielle forvaltningen. Her er altså vinklingen til NHH-studenter. Vi trenger spesialkunnskap på et område, i tillegg til å passe inn i den generelle oppfordringen som Slyngstad gav under forelesningen; de ansatte skal ha dyp kunnskap som kan anvendes.

Tenke selv
Ikke bare skal man ha dyp kunnskap, anvendbar for dype analyser, man skal også ha evne til å tenke selv.

Som Slyngstad selv påpeker: - man tjener ikke penger i finansmarkedet ved å følge de andre investorene.
Løypa mot NBIM synes dermed klar. Man skal inneha en ekstrem konkurransevilje og ønske om å tjene penger. Som et faglig grunnlag bør man ha saftig kunnskap om finansverdenen, og i tillegg inneha kritisk kunnskap om særegne bransjer. Fra skolebenken skal man ha dyp analytisk kunnskap, og i tillegg evne til å tenke selv.

Når artikkelen nå avsluttes har fondets markedsverdi økt til 4 678 214 872 847. Jeg røper ikke hvor lang tid jeg har brukt, men på den tiden har vi blitt 2 269 millioner kroner «rikere», takket være fondsforvaltere av ypperste klasse. Det er om lag 500 kroner per hode.

Kan du slå det er det bare å søke.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram