Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kjære eksamenskontor!

Norges Handelshøyskole. FOTO: Varde Solutions
Norges Handelshøyskole. FOTO: Varde Solutions
7. juni 2018
Sist oppdatert: 7. juni 2018

Ledelsen ved NHH uttrykker at de ønsker at studentene deres drar på utveksling og får internasjonal erfaring. De ønsker at studentene skal ta obligatoriske fag ute, og valgfag hjemme. De ønsker at flest mulig skal gjennomføre studiet på normert tid, og sist men ikke minst så har  den siste tiden vært ett fokus på at de ønsker studenter som gjør mer enn å gro seg fast på lesesalen. Men med den perletråden av en eksamensplan som ble lagt ut for de som har vært, eller skal, utenlands kan man lure på om de ønsker det motsatte.

Det er nok ingen hemmelighet at mange går inn i eksamensperioden og lurer på hvorfor de ikke gjorde litt mer, og litt før. Og det er vel ingen tvil om at det optimale er å spre læringen utover semesteret. Til tross for dette er det slik at det for mange ligger mye læring i ukene, for noen også dagene, rett før eksamen. Også jeg drar stor nytte av å lese intensivt i denne perioden, ha kollokvier med medelever, og ikke minst gå i orakeltimer.

Men ved å legge BED5 den 14. mai, BED3 den 22. mai, SOL4 den 24. mai og SAM3 den 28. mai har dette, i noen av fagene, nær sagt vært umulig. Det er vel og bra med tidlig ferie, men her kunne jeg med glede ha sittet en uke ekstra!

Særlig har denne planen vært kritisk for oss tredjekullister som heller ikke har muligheten til å ta kontinuasjonseksamener til høsten, noe som tidligere var mulig i BED040 og SAM040.

Jeg oppfordrer dere til å utarbeide en bedre plan neste år. Det er jeg helt sikker på at dere får til!

Vennlig hilsen,
salrotte

Vil du delta i debatten? Send ditt debattinnlegg til red@k7bulletin.no.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram