Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kjernestyret er klar for ny bachelor: – Vi skal forbli én studentforening!

NHH skal til høsten ta imot fulltidsstudenter fra utlandet for første gang. Kjernestyret har planene klare for å sikre en friksjonsfri overgang til to programmer, og lufter ambisjoner om å bli en engelsk studentforening.

Kjernestyrets leder Karoline Aasnæs og HR-sjef Kjersti Haaland er klare for å ta i mot 500 nye bachelorstudenter fordelt på to programmer neste sommer. Foto: Mahir Haque/Foto NHHS
25. februar 2024
Sist oppdatert: 26. februar 2024

Det er kun et halvt år igjen til NHH for første gang skal ta imot studenter til to forskjellige bachelorgrader. Den tradisjonelle Bachelor i Økonomi & Administrasjon (BØA) vil ta opp 400 studenter, mens den nye Bachelor in Economics & Data Science (BEDS) skal ta inn 100 studenter, hvorav 20 av disse vil være internasjonale. 

Den nye bacheloren, som symboliserer et NHH som tar et steg i en mer teknologisk retning, vil føre til betydelig endringer både for skolen og studentforeningen. Spesielt i NHHS vil vi se endringer i årene fremover. Kjernestyret har planene klare for å inkludere de nye internasjonale studentene.

– Vi ønsker å tilrettelegge for at det ikke skal være en språkbarriere for de som ikke kan norsk. Vi ønsker derfor å fokusere på at all ny kommunikasjon fra kjernestyrets kanaler skal være tilgjengelig på både norsk og engelsk, i tillegg til at foreningsmøter skal holdes på engelsk, sier Kjernestyrets ferske leder Karoline Aasnæs.

– Samtidig har vi fått innspill fra internasjonale studenter på master om at de ønsker at man skal snakke norsk. De har lyst til å lære seg norsk og norsk kultur, Dette er viktig for at internasjonale studenter ikke samler seg «alene», men heller omgås i de samme sosiale gruppene som studentene fra Norge, fortsetter hun.

Kjernestyret har også lagt opp til integrering mellom de to linjene allerede fra første dag.

– Under førstekullsuken skal vi ha blandede faddergrupper, med studenter fra både BEDS- og BØA-grupper, sier HR-ansvarlig Kjersti Haaland, og understreker:

– Det nye programmet er et tilskudd til studentforeningen. Vi fokuserer på at vi skal forbli én studentforening, og ikke skille mellom de to bachelorprogrammene.

Kjernestyrets leder Karoline Aasnæs. Foto: Mahir Haque/Foto NHHS

Vil ikke detaljstyre 

Når skolen får flere nye internasjonale studenter, kommer det naturlig at de vil engasjere seg i ulike interessegrupper og underutvalg, selv om språket vil kunne bli en barriere. Kjernestyret er tydelig på at de ikke skal sette krav til opptak av internasjonale studenter for de ulike gruppene i NHHS. 

– Målet til NHHS er at alle studentene først og fremst skal være medlemmer av NHHS, og ikke en student på BEDS eller BØA. Planen er ikke å sette krav eller kvoter, men heller å sørge for at man ikke skiller mellom de to linjene, forklarer Aasnæs.

– Man skal rekruttere de som egner seg best for rollen man rekrutterer til, uansett hvor man er fra, hvilke språk man snakker eller hvor i studieløpet du er, legger Haaland til. 

Selv om kjernestyret vil kommunisere til de ulike gruppene om å fokusere på å senke terskelen for internasjonale studenter for høstens opptak, mener NHHS-lederen at det ville blitt helt feil å kreve at alle gruppene i NHHS skal begynne å snakke engelsk.

– Vi har forståelse for at det ikke alltid er ønskelig å snakke engelsk i den sosiale arenaen. På sikt ønsker vi å senke terskelen for å snakke engelsk i gruppene uten å kvele engasjementet, men det vil antagelig ta mange år, sier Aasnæs.

Dermed er det ingen umiddelbar fare for at jentene, som begge er medlemmer i Sangria, må synge på engelsk neste internaften.

«Målet til NHHS er at alle studentene først og fremst skal være medlemmer av NHHS, og ikke en student på BEDS eller BØA».

HR-ansvarlig i Kjernestyret Kjersti Haaland. Foto: Mahir Haque/Foto NHHS

Inspirasjon fra svenskene

Når kjernestyret blir spurt om hele NHHS vil ta steget over til engelsk på lengre sikt, blir det vanskelig å gi et konkret svar. 

– Det blir veldig vanskelig å forutse, sier Haaland. 

– Studentforeningen til Stockholm School of Economics har gått over til å være helt engelsk, og de ligger omtrent ti år foran oss innen internasjonalisering, legger hun til.

– Det kommer også veldig an på hvilken retning NHH vil gå, tilføyer Aasnæs. 

– Om introduksjonen av BEDS fører til at NHH blir i større grad en internasjonal skole, vil det øke sjansen for at NHHS blir mer og mer engelsk på sikt. Om NHH satser mer på å anses som en mer internasjonal skole i fremtiden, er det naturlig at NHHS blir engelsk i fremtiden, så lenge vi bevarer kulturen vi har i dag, påpeker hun.

Haaland tilføyer at det å bevare kulturen til NHHS er det aller viktigste, og at om det fører til at et eventuelt skifte er vanskelig å forutse.

– Vi vil også endre på hvordan vi omtaler internasjonale studenter. Det har blitt vanlig å kalle dem «de internasjonale», som kan fremstå som polariserende språkbruk. De er jo tross alt helt vanlige folk som vil studere det samme på den samme skolen.

Høyere krav

Flere har omtalt det kommende BEDS studieprogrammet som et elitestudie, og det har blitt brukt mye tid og ressurser på planlegging fra skolens side. Kjernestyret håper at studentene fra hvert program kan være litt rause med hverandre.

–Vi ønsker jo ikke at studentene i hvert program skal anse seg selv som overlegne i forhold til de andre, og vi håper at de blandede faddergruppene vil hjelpe for å hindre unødig friksjon. I tillegg vet jeg også at planen til NHH er at studentene fra hvert program skal blant annet få ta valgfag sammen, sier Haaland.

Siden det blir færre plasser på BØA, og BEDS sannsynligvis blir et veldig ettertraktet studieprogram, er det stor sjanse for at opptakskravet for å komme inn på NHH vil øke til høsten. Kjernestyret bekymrer seg riktignok ikke for at en ny generasjon med «skolestrebere» vil gå på bekostningen av studentvelferden. 

– Vi ser at studentforeningene til industriell økonomi (indøk) og medisin er blant de i Norge med høyest aktivitet, selv om disse studieprogrammene har svært høye opptakskrav. Vi er ikke bekymret for at et høyere krav for å komme inn vil påvirke NHHS negativt, forklarer Haaland.

– Hvis dere skulle søkt NHH i dag, hvilken bachelor ville dere valgt?

– Mattefagene er de jeg liker best, så jeg tror BEDS hadde vært utmerket for min del, svarer Aasnæs kjapt. 

– Jeg ville nok fremdeles valgt BØA, avslutter Haaland.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram