Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kommentar: Behold ordningen med opptak av forelesninger!

På fredag sa prorektor Stig Tenold til K7 Bulletin at han til høsten ønsker et “levende campus”. Jeg er enig.

Serenne Salomonsen Vikebø ønsker både fysiske forelesninger og digitale opptak. Foto: Privat
10. april 2022
Sist oppdatert: 10. april 2022

Jeg er derimot ikke enig i at vi skal avvikle ordningen med å ta opp forelesninger. 

Videre sier han at han ønsker å slutte å ta opptak av forelesninger, for å motivere studenter til å delta i forelesninger på campus. K7 Bulletin har hatt en undersøkelse som viser at over 20 prosent sier at de ikke vil delta mer fysisk på forelesninger dersom man slutter å legge ut opptak. 

For å bringe studenter tilbake til campus, finnes det imidlertid mange andre gode tiltak som kan iverksettes, og som vil komme studentene til gode. Eksempelvis kan man gjøre enkelte forelesninger obligatoriske, eller sette en prosentandel av undervisning man må delta på.

Til K7 Bulletin sier Stig Tenold at “dersom alle studentene hadde fulgt alle forelesninger hjemmefra, ville de som gikk ut av denne skolen manglet vesentlige kunnskaper i livet”. Nøyaktig hvilke kunnskaper er det snakk om her? Hvis det er ønskelig med mer aktive studenter, må forelesere legge opp til mer deltakelse i undervisningen, og gjøre det nyttig for studenter å møte opp fysisk.

I grunnskolen bruker man ofte “lærevenn”, eventuelt “læregrupper”, altså korte små stopp i undervisningen der man skal reflektere sammen et par minutter. Skal man motivere til mer fysisk tilstedeværelse hos studentene må man ha fokus på aktive studenter. Lærerne må involvere studentene, ikke ha timelange forelesninger studentene vil spole fort gjennom hjemme.

Vikebø stiller spørsmål ved hvordan NHH skal ivareta kronisk og midlertidig syke studenter. Foto: Privat

Men hvorfor vil ikke over 20 prosent komme fysisk tilbake uansett? For mange vil det å ha en jobb ved siden av studiet være avgjørende for å få økonomien til å gå rundt. Det er klart at arbeidsgivere vil prioritere arbeidstakere med fleksible hverdager fremfor noen med faste forelesninger hver dag i uken.

Vi er også mange som ønsker å få oss relevant jobberfaring, og innen fagområdet til NHH finnes det få turnusjobber som kan legges opp fullt og helt etter studentens ønske. Relevante jobber og internships kan også komme studentene til gode i forståelsen av studiene. 

Selv om pandemien går mot slutten, er det ikke slik at alle virus og infeksjoner har forduftet. Vi vil fremdeles være syke og gå glipp av viktig undervisning på grunn av dette, noen mer enn andre.

Personlig var jeg innlagt på sykehus i omtrent tre måneder mitt første semester på NHH, høsten 2020. Jeg fullførte likevel tre av fire eksamener den høsten, fordi jeg kunne se flere forelesninger på rad når jeg var i form til det. Det kunne være en søndags kveld eller en onsdags morgen. Sykehusinnleggelsen var ikke koronarelatert, og slike hendelser vil ikke nødvendigvis ta slutt selv om pandemien gjør det. I tillegg bør man tenke på alle studenter med utmattelsessyndromer og andre kroniske sykdommer, som ikke har sjans til å få med seg alt fysisk. Hvordan skal dere ivareta kronisk og midlertidig syke studenter?

“Når største auditorium har en kapasitet på 450 studenter, så må man jo spørre seg hvor de resterende 50 skal sitte i forelesninger av obligatoriske fellesfag som MET1”. Dette skrev KS-leder Stijn van Oorschot til K7 Bulletin tidligere i vår i anledning nyheten om at NHH skal ta opp 500 nye studenter til høsten. Dette problemet har vi ikke hatt de siste to årene, fordi de som ikke får plass i auditoriet, kan se forelesningen i opptak senere.

Videre vil det alltid komme en del elever til fysiske forelesninger, slik at det er poeng i å ha forelesere tilstede fysisk. Man kan la være å filme ved spesielle anledninger, som gjesteforelesninger og gruppeseminarer, eller man kan stoppe opptak ved diskusjoner i salen. Det bør likevel være mulig å følge størsteparten av undervisningen digitalt, for å unngå stort frafall, noe jeg antar ledelsen ønsker.

Jeg antar også at forelesere ønsker at forelesningene deres blir sett av flest mulig. Det krever svært lite av NHH for å ta opptak av forelesninger. Hvorfor forandre en allerede etablert ordning, som har vist seg så utrolig nyttig og populær blant studentene? 

Selv foretrekker jeg å se opptak av forelesninger fordi jeg kan ta pause for å skrive notater og spole frem og tilbake. Dette gjør jeg gjerne i etterkant selv om jeg har deltatt fysisk på undervisningen. Det er jo nettopp dette vi blir forberedt på i løpet av studieforberedende på videregående: å ta ansvar for egen læring. Hvis ledelsen ønsker å bevare det høye snittet til NHH, må de også stole på studentene sine. Vi er alle voksne og i stand til å vurdere hvordan vi selv lærer best.

På forelesninger snakker ofte foreleser fort og engasjert, og det er ikke alltid tid til spørsmål og diskusjoner. Hvis en studiegruppe vil reflektere i etterkant, kan det være greit å ha forelesningen tilgjengelig. Jeg vil ikke si nei takk til verken fysiske forelesninger eller digitale opptak, men heller ja takk, begge deler. 

Jeg er en av dem som vurderer fra forelesning til forelesning om jeg vil ha størst nytte av å møte opp fysisk, se forelesningen i opptak eller livestream. Jeg er en av dem som lærer lite av å lese, og mye av å høre. Jeg er en av dem som ikke vil kunne følge all undervisning dersom opptak blir avviklet.

Hvordan vil dere ivareta studenter som meg?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram