Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kommentar: Noe må gjøres med det som oppleves som vilkårlig karaktersetting i SOL-fagene


18. februar 2021
Sist oppdatert: 13. februar 2023

I løpet av min bachelor på NHH har jeg klaget på karakteren i SOL-fag tre ganger, og alle tre gangene har jeg fått en ny karakter ved ny sensur. Jeg er blant de heldige som har blitt satt opp to ganger og ned kun en, så dette innlegget handler ikke om at jeg er sur for at jeg er blitt vippet ned.

Innlegget handler om at jeg mener mitt eksempel vitner om at noe er fryktelig galt med hvordan vi som studenter vurderes i SOL-fag. Jeg går nå ut med en bachelor hvor jeg føler at SOL-karakterene jeg har på vitnemålet er gitt helt vilkårlig. Dette er en opplevelse jeg vet jeg deler med flere andre studenter. Det spøkes ofte med at karakterer i SOL-fag gis ved at sensor setter seg ned og ruller terning. Ingen ville funnet på den samme spøken om hvordan karakteren settes i andre fag.

Jeg har klaget på karakterer også i andre fag (MET1, MET2, BED1, BED2, RET1), men har kun opplevd å få endret karakter en gang. Hvorfor klarer ikke SOL-instituttet å lage eksamensordninger hvor vurderingskriteriene er så klare at separate sensorer likevel blir enige om karakteren?

Kan det i det hele tatt forsvares å sette en karater dersom en objektiv vurderingsform er umulig?

For å bøte på at tidligere kull ikke har vært fornøyde med karaktersettingen i SOL3 var det i år innført en matrise som vurderingen skulle gjøres etter. Matrisen ble gjort tilgjengelig for oss studenter slik at vi kunne skrive oppgaven med matrisen i bakhodet. Når vi fikk tilbake karakteren fikk vi samtidig tilgang til sensors vurdering av de ulike punktene i matrisen.

Hva hjelper det når to separate sensorer heller ikke ved hjelp av denne matrisen blir enige om karakteren?

Det fremstår for meg som rart at NHH tolererer at SOL-karakterene, som utgjør en betydelig del av en bachelor, oppleves så vilkårlige for studenter. Samtidig er jeg redd det at karakterene oppleves som vilkårlige smitter over på opplevelsen av innholdet i fagene.

Jeg utfordrer SOL-instituttet til å sende et tilfeldig kull sitt sett med SOL-besvarelser til ny uavhengig sensur (uten betydning for studentenes karakterer) slik at vi i første omgang kan få tall på om problemet virkelig er så stort som det oppleves.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram