Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Konkurranse om å bli leder for Karrieredagene på NHH

For første gang på fire år kan en kvinne bli leder av Karrieredagene (KD).

Helene Swensen taler til de oppmøtte, mens Jacob Tvedten (midten) og Noah Ekroll Solberg venter på tur. Foto: Aksel Lindberg
20. oktober 2022
Sist oppdatert: 20. oktober 2022

Onsdag var det duket for valgmøte i Norges handelshøyskoles studentforening (NHHS). I skrivende stund er en rekke verv ute på valg. Blant annet skal det velges nytt kjernestyre og nytt UKEstyre for UKEN24. Her stiller henholdvis Dynamo- og Friskus-blokken. Det er ikke konkurranse på noen av disse vervene. Et verv det er konkurranse på, er vervet som leder av KD. Tre studenter ønsker å bære det øverste ansvaret for neste års karrieredag:

  • Noah Ekroll Solberg (20)
  • Helene Swensen (21)
  • Jacob Tvedten (22)

Alle tre er førstekullister på Norges Handelshøyskole (NHH). De har ulik erfaring som hver enkelt mener gjør at de egner seg til å bli leder.

Solberg mener han egner seg godt grunnet hans tidligere ledererfaring.

 Jeg vil bruke erfaringen til å lage et bra team som kan skape en fantastisk karrieredag for oss her på NHH, sa han da han introduserte seg selv for de fremmøtte i Aulaen i går.

Swensen trakk frem tidligere erfaring fra karrieredager som grunn til at hun burde velges som karrieredagsleder. Ifølge seg selv har hun hjulpet til på fire karrieredager tidligere. Tre av disse var Springbrettets, mens den siste var årets på NHH.

Det har heller ikke vært en kvinne som har ledet karrieredagene på fire år, sa hun.

Tvedten trakk frem sin styreververfaring fra UiB-studentenes egen roklubb som prov på at han har erfaring fra arbeidet som han mente karrieredagsansvarlig gikk ut på.

Økt inntjening

Det var mange som tegnet seg for å spørre ut kandidatene. Henrik Hurlen, markedsansvarlig i årets kjernestyret, lurte på hvordan de ulike kandidatene mente man kunne øke inntjeningen.

Det er mulig å sette opp prisen, og vurdere hvem det er som har mulighet til å betale litt ekstra slik at man ikke dytter bort mindre bedrifter, sa Swensen.

Tvedten var inne på muligheten til å prise de ulike områdene på skolen forskjellig.

Det er jo kulere å stå i Aulaen enn andre steder. Kanskje man kan lage ulike soner, sa han og impliserte at man kunne ta forskjellig pris for disse sonene.

Solberg ønsker å satse internasjonalt:

Kommer utenlandske bedrifter, blir konkurranse større. Da kan man heve prisen, tror jeg.

Ressursgruppene våre

På foreningsmøtet var det flere personer var inne på viktigheten av foreningens ressursgrupper. Det kom også frem at Teknisk Gruppe (TG) ikke var delaktig i gjennomføringen av årets karrieredag.

Hvordan skal dere ta vare på ressursgruppene våre?

Spørsmålet kom fra tidligere KS-leder Stine Stolpestad. Alle kandidatene var innom viktigheten av kommunikasjon.

Ved å ha god kommunikasjon, slipper man dårlig stemning. I ettertid bør man være synlig takknemlig for arbeidet disse gruppene har lagt ned, sa Solberg.

Tvedten mener det er viktig at de ulike ressursgruppene blir med.

Slik jeg har forstått det, er det gjort en innsats for å få disse med. Dette arbeidet kan vi bygge videre på, sa han.

Svensen trakk frem dialog og viktigheten av at kjipe aspekter fra ressursgruppene når KD-styret.

Veldig kjipt at PG ikke var med på KD i år. Jeg ønsker dem neste år, og vil forsøke å bedre forholdet som dessverre ikke har vært så godt i det siste, sa hun.

Splitte banketten eller nye lokaler?

Adrian Bertelsen, økonomiansvarlig i årets KS, lurte på hva kandidatene tenkte om å åpne opp for bankett også i Gamle Kantinen (GK).

Jeg synes det er kjipt å splitte. Jeg tror det kan være verdt å se på andre lokaler enn her på NHH, sa Swensen.

Også Tvedten var inne på dette:

Det å kjøre to KD-banketter samtidig. Da er det bedre med større lokale. Men fra et økonomisk ståsted blir det dyrere.

Solberg ville se på muligheten til å holde bankett i Grieghallen.

Da får vi plass til flere fra ressursgruppene. Men man må se på regnestykket.

NHHernes attraktivitet

Alle kandidatene var veldig interessert i å få frem NHHernes attraktivitet for næringslivet. På spørsmål fra Christian Arnstein, sittende leder i Finansstyret (FS), om hva de vil gjøre for å sikre at KD ikke blir utvannet, trakk Tvedten fram studentene:

Det er noe helt unikt med NHH-studentene, og det er tydelig at de (næringslivet, journ.anm.) ønsker oss.

Han la til at han vil jobbe tett med bookingansvarlig og være tidlig ute på å høre med bedriftene hva de ønsker på KD.

Vi er i en luksusposisjon på NHH med flere tusen studenter med spisskompetanse på økonomi, synes i hvert fall jeg, sa Solberg.

Swensen var ikke på å fokusere på at de som ønsker å komme, fortsetter å komme.

Studentene er flinke her, sa hun.

Dynamo og Friskus

Blokkene som stiller til valg til henholdsvis KS og UKEstyret ble også stilt en rekke spørsmål.

Sannsynligvis vordende økonomiansvarlig Mina Linnestad svarte eksemplarisk på hva forskjellen mellom debit og credit er.

Sittende økonomiansvarlig Bertelsen stilte spørsmålet.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram