Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Krangel om student­lønn


30. august 2016
Sist oppdatert: 30. august 2016

Nytt forslag fra Kjernestyret erstatter individuell lønn med velferd i NHHS Consulting.

Utenom Vaktkorpset er konsulentselskapet den eneste gruppen i NHHS som mottar lønn.Det vil Kjernestyret ha en slutt på.

– Vi mener de samme prinsippene og idealene om frivillighet som gjelder i resten av studentforeningen, også burde gjelde i NHHS Consulting, sier Vegard Bækkedal, leder for Kjernestyret.

I et forslag de regner med å legge frem for styret i NHHS Consulting i løpet av høsten, vil Kjernestyret gå inn for at de pengene som nå brukes på individuell lønn, skal brukes på velferd som skal komme alle gruppens medlemmer til gode. Det vil si at pengene i stedet skal gå til mat, sosiale arrangementer og lignende. Dette får underutvalgene i NHHS, men ikke NHHS Consulting, i dag støtte til.

Fikk 700 kroner i lønn

I 2015 utbetalte NHHS Consulting totalt 29.000 i lønn til sine ansatte. Timelønnen er opptil 120 kroner.

Daniel Håpnes, daglig leder i NHHS Consulting, mener dette er lite sammenlignet med innsatsen konsulentene gjør.

– Selv fikk jeg 700 kroner i lønn, og jeg har jobbet ræva av meg. For oss er erfaringen mye viktigere enn lønnen, sier han.

Han presiserer at de ansatte kun får betalt for timer de fakturerer til eksterne aktører. Administrasjonsarbeid er ulønnet. Det samme er gratisoppdrag utført for NHHS.

Trenger et incentiv

Før et forslag fremmes, skal de enkelte medlemmene av NHHS Consulting få komme med sin mening. Daniel Håpnes ønsker ikke å ta stilling til forslaget før han har forhørt seg med medlemmene, men sier han er skeptisk.

– Vi er nødt til å levere mer og mindre attraktive prosjekter gjennom hele semesteret. For at noen skal jobbe med for eksempel en markedsundersøkelse to dager før eksamen, trenger vi et incentiv, sier han.

Representanter for NHHS har flertall i styret til NHHS Consulting. Kjernestyret vil dermed kunne gjennomføre endringen selv om Consulting skulle stille seg på bakbeina. Håpnes er imidlertid ikke bekymret for å bli overkjørt.

– Vi har en god dialog med Kjernestyret og regner med en god faglig diskusjon. Hvis vi skal fjerne lønn, bør argumentene være gode, sier han.

Støtter lønnsstopp

Leder i NHH-Symposiet Margit Abel Grape er svært positiv til forslaget.

– I frivillig studentvirksomhet bør erfaringen du får være lønn nok. Det er synd at enkeltpersoner tjener penger på studentforeningens gode navn og rykte, sier Grape.

Som leder for NHH­-Symposiet 2017 har Grape selv et av de mest tidkrevende vervene i studentforeningen. Likevel får hun ikke en krone.

Tar fellesskapets midler

– Jeg ville ikke jobbet hardere hvis jeg fikk lønn. Men jeg tror mange som jobber med meg, ville jobbet mindre hardt hvis jeg fikk betalt og ikke de, sier hun.

Grape håper nå forslaget om å erstatte individuell lønn med velferd går gjennom.

– Penger som tjenes når man bruker lekeplassen NHHS, burde tilhøre fellesskapet. Ved å ta ut lønn, tar Consulting muligheter fra andre i foreningen, sier Grape.

English summary

The NHHS board proposes to replace individual wages with welfare for NHHS Consulting. Members of the NHHS-owned stock company are, along with VK security guards, the only people in NHHS who are paid for their work.

– The ideal of voluntarism should also apply to NHHS Consulting, says NHHS leader Vegard Bækkedal.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram