Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kursansvarlige i SAM2 har fått ufortjent mye kritikk


18. mai 2016
Sist oppdatert: 25. august 2016

Eirik Hernes Berre skrev den 12. mai 2016 et innlegg der han ber NHH skjerpe seg. Jeg mener at de kursansvarlige i SAM2 burde hylles for å tørre og teste ut nye vurderingsformer og at de har fått ufortjent mye kritikk de siste ukene.

I 2014 var jeg en av to studenter som jobbet tett med daværende dekan og Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) med å evaluere bachelorgraden og komme med forslag til et nytt bachelorprogram og andre forbedringer. Et av forslagene vi foreslo var å ha flere vurderinger i fagene og mer kontinuerlig arbeid med faget gjennom hele semesteret.

Det er synd at noen studenter mener det motsatte nå. På et møte jeg var i forleden klagde en instituttleder at studentene er schizofrene, hvor vi det ene året mener en ting, og et annet år mener det motsatte. Dette er uheldig, og svekker legitimiteten til meninger fra studenter. Dette gjør det også vanskelig for NHH å ta imot tilbakemeldingene.   

Forslaget med flere vurderinger gjennom semesteret var godt forankret blant studentene. Vi diskuterte både om dette på et møte i Fagutvalget og på et åpent møte hvor alle studentene var invitert. I tillegg oppfordret vi studenter å ta kontakt med Fagutvalget om man hadde noen andre innspill til bachelorevalueringen.

De kursansvarlige bør med andre ord hylles for å ha tatt imot tilbakemeldingene fra studentene i bachelorevalueringen ved å teste ut flere og nye vurderingsformer i faget sitt i SAM2. Samtidig er det viktig at kursansvarlige har god dialog med Fagutvalget og er mottakelige for nye tilbakemeldinger fra studentene, når man ser ting ikke fungerer som man hadde tenkt seg.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram