Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kutter ikke i NHHI-støtten


25. oktober 2017
Sist oppdatert: 25. oktober 2017

Budsjettkomiteen i Velferdstinget (VT) kuttet ikke i støtten til NHHI, i sin endelige innstilling onsdag. – Jeg er fortsatt spent på det endelige resultatet, sier NHHI-leder Jørgen Kjos.

Onsdag ble den årlige pressekonferansen til Budsjettkomiteen i VT avholdt i Egget på Studentsenteret. Stormen har i forkant rast rundt om støtten til NHHs idrettsforening (NHHI) skulle kuttes eller ikke.

– Vi har fått mange innspill om å hva vi skal gjøre med støtten til idrettslag i denne debatten. Budsjettkomitéen har notert seg disse innspillene. Likevel har det ikke blitt innstilt noen kutt grunnet sosiale opptak, sa Sven-Erik Leon Lyngholm Olsen fra Budsjettkomiteen til forsamlingen.

Grunnen til at Budsjettkomiteen ikke har tatt stilling til sosiale opptak i sin innstilling er at «Bergens Studentvelforening ikke har vedtatt politikk på området», som det heter i den endelige innstillingen fra Budsjettkomiteen.

NHHI søkte om til sammen 440.000 kroner i støtte for 2018, og Budsjettkomiteen har ikke kuttet dette i beløpet i sin endelige innstilling.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg var litt spent på hvordan den endelige innstillingen skulle være, sier NHHI-leder Jørgen Kjos i etterkant av pressekonferansen.

Siste ord er ikke sagt

Selv om Budsjettkomiteen har avgitt sin endelige innstilling, betyr ikke det at siste ord er sagt. Det endelige budsjettet legges frem 18. november, og her vil det være åpent for mer debatt, før VT skal stemme over den endelige fordelingen. NHHI-lederen er derfor fortsatt spent til det endelige møtet:

– Jeg er fortsatt spent på det endelige resultatet etter budsjettmøtet og hvor mye vi ender opp med til slutt, sier Kjos.

To tildelingsmuligheter

Nytt av i år er at det finnes to muligheter for hvor mye penger VT har til fordeling, fordi Sammen har kommet med signaler om at de vil øke fordelingssummen med omtrent 345.000  kroner. Økningen av fordelingen er ikke fast bestemt, derfor har Budsjekkkomitteen lagt til grunn to innstillinger: én høy og én lav tildelingspott.

WebNHHI-leder Jørgen Kjos synes den endelige innstillingen er rettferdig.

Disse er på til sammen 5.095.033 og 5.440.024 kroner, og det er dermed to mulige fordelingsnøkler. Totalt er det søkt om omtrent 6.500.000 kr fra søkerorganisasjonene.

NHHI er ikke påvirket disse to alternativene i Budsjettkomiteens instilling, og er innstilt for 440.000 kroner i både den høye og den lave innstillingen.

– På generelt grunnlag kan jeg si at jeg synes innstillingen som baserer seg på tildeling ved bruk av faste fordelingsnøkler fremstår som rettferdig. Innstillingen muliggjør en satsning både i bredden og i toppen. Det er jeg fornøyd med, sier Kjos.

Om fordeling av VT-midler:

– Midlene VT deler ut til studentorganisasjoner kommer fra semesteravgiften. Den endelige fordelingen blir satt under VTs budsjettmøte 18. november.

– Onsdagens pressekonferanse ble holdt av Budsjettkomiteen i VT. Her presenterte de sin endelige innstilling for hva de mener lagene burde tildeles, basert på studentorganisasjonenes søknader, VTs reglement, og tilgjengelige midler. Budsjettkomiteen presenterte lørdag 14. oktober sin foreløpige innstilling for VT, og fikk der innspill fra VT, som de har brukt til å komme frem til sin endelige innstilling.

Aktuelt: Under VT-møtet lørdag 14. oktober ble det av VT-representanter truet med at NHHI kunne få kuttet støtten dersom de ikke endret sine regler for opptak. Budsjettkomiteen i VT har derimot ikke lagt opp til kutt i sin endelige innstilling. Dette betyr ikke at NHHI er sikret den fulle støtten – det fastslås ved budsjettmøtet 18. november.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram