Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Kvinner vil ikke jobbe i finans


30. august 2016
Sist oppdatert: 30. august 2016

Kvinner utgjør kun tre prosent av arbeidskraften i front-finans. Nå vil bransjen ha flere jenter på stands for å tiltrekke seg flere.

Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) gjennomførte nylig en studie om kvinner i front‐finans med den hensikt å avdekke mulige grunner til at kvinner skygger unna bransjen. Ida Christine Gyldenløve (27) jobber i Corporate Finance i Swedbank, og satt i styringsgruppen på prosjektet.

− Det jobber veldig få kvinner i front‐finans, spesielt innen analyse‐ og meglervirksomhet, og mange av dem som gjør det slutter tidlig. Også der jeg jobber er det få kvinner, og det er noe vi savner til tider. Vi ønsket derfor å finne ut hva vi kunne gjøre for å forbedre denne balansen, for det er ikke veldig klart hvorfor det er slik, sier Gyldenløve.

Gyldenløve tok master i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole, med økonomisk analyse som hovedprofil. Hun forteller at rundt halvparten av hennes medstudenter var jenter, og at de var minst like flinke som guttene og interesserte seg like mye for fagene.

Vil bli introdusert for bransjen tidligere

I undersøkelsen stilte de deltagerne mange ulike spørsmål, blant annet hvilke forventninger de hadde til arbeidsmarkedet og hvor mye tid de ønsket å legge i jobben. Overraskende nok fant de ingen forskjell mellom guttene og jentene på disse punktene. Da de spurte deltagerne som ikke ønsket å jobbe innen finans om hvorfor, fant de en forskjell.

– Et stort flertall av jentene som svarte på hvorfor de ikke ønsket å jobbe innen finans begrunnet dette med at de ikke følte de hadde nok kunnskap om hva det innebar og hvordan det var å jobbe i bransjen, sier Gyldenløve.

Ved videre kvalitative undersøkelser svarte kvinnene at de ønsket å bli introdusert for bransjen tidligere i studiet.  Gjerne før de valgte retning, slik at de bedre kunne vurdere bransjen.

Cowboys på stand

For å imøtekomme kvinnenes ønske om mer informasjon rundt front‐finans mener Gyldenløve at tiltak under rekrutteringsprosessen kan være av betydning.

– Jenter vurderer andre ting enn gutter når de snakker med bedrifter på stands, og de blir kanskje ikke like imponert over en «cowboyfremvisning» av de tøffe gutta som jobber i finans. Dette er noe vi må huske på, og vi bør legge press på å ha flere jenter på stands som kan fortelle om sin arbeidshverdag.

Å jobbe innen front‐finans er en tidkrevende affære, og Gyldenløve meddeler at en rolig arbeidsuke innebærer 70 arbeidstimer. Videre forteller hun at en typisk arbeidsdag for henne i hovedsak innebærer forhandlinger og møter med kolleger og kunder.

– Jeg trives veldig godt i jobben min. Mange av kollegene mine er i samme aldersgruppe som meg, og vi gjør mye sosialt sammen utenom arbeidstiden. Jeg har alltid følt meg inkludert, til tross for at det er mange gutter på arbeidsplassen min. Vi er en stor gjeng som jobber mot de samme målene.

English summary

As a result of few women working in finance, VPFF did a research regarding why women tend to avoid this area of expertise. The study showed that women wanted to know more about what they did and what it means to work in finance in order to apply. Ida Christine Gyldenløve (27) thinks that more women as promoters and on stands can help with the problem.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram