Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

La oss se på veien videre

Anders Dovran, informasjonsansvarlig
Anders Dovran, informasjonsansvarlig
2. mai 2018
Sist oppdatert: 2. mai 2018

I lys av den siste tidens debatt er det viktig for oss i Kjernestyret å rette fokus mot hvilke tiltak som kan gjøres for at NHHS kan bli en mer inkluderende studentforening. Det er trist å høre at flere føler seg ekskludert fra det vi ønsker at skal være Norges beste studentforening. Vi ønsker derfor å få innspill på hva som kan gjøres for å forbedre inkluderingen.

Opptak i NHHS har vært på dagsorden ved flere anledninger de siste årene. I fjor ble retningslinjer for alkohol på opptak vedtatt, og senest ved forrige foreningsmøte ble nye retningslinjer for NHHI-lag ble vedtatt. Idrettslagene vil fra nå av informere om hvilke kriterier de vil legge til grunn i sine opptak. På denne måten vil det være klarere for søkerne hva de vil bli vurdert på. Vi håper at slike tiltak vil trekke NHHS i riktig retning, men er samtidig klar over at det er nødvendig med flere tiltak for å bedre inkluderingen. Fremover kommer det også til å bli sett på mulige endringer i retningslinjene for rekruttering i NHHS. For at dette skal få bred forankring i studentforeningen er dette saker som vil bli tatt opp på et fremtidig foreningsmøte. Vi ønsker at NHHS både skal være Norges mest aktive og Norges mest inkluderende studentforening. Dette er noe vi mener ikke er gjensidig utelukkende.

I debatten har det blitt påpekt at det i NHHS er veldig enkelt å opprette nye interessegrupper i NHHS, noe det helt klart er. Likevel kan vi ta selvkritikk på at dette ikke har blitt godt nok kommunisert ut til studentene. På bakgrunn av dette vil det nå være mulig å finne informasjon om hvordan man går frem for å opprette en ny interessegruppe i NHHS under Nyttig informasjon på nhhs.no. Man kan likevel diskutere hvorvidt slike tiltak vil ha effekt på den sosiale terskelen for å opprette en interessegruppe. Derfor har Kjernestyret som mål å gjøre det enklere for studenter som ønsker å starte nye grupper å finne frem til hverandre, slik at nye interessegrupper kan spire frem. En enkel løsning på dette kan være at studenter som ikke har kommet med på ønsket aktivitet etter at de ordinære opptakene er ferdige, fyller ut et skjema med hvilken type aktivitet de ønsker å være med på. Videre matcher Kjernestyret de studentene som har samme interesser slik at de kan starte nye grupper. Kjernestyret vil på denne måten kunne bistå med praktisk hjelp og veiledning.

Fremover vil vi arbeide sammen med rektoratet for å etablere «Code of Conduct» som skal sette klare retningslinjer for hvilke holdninger vi tolererer ved NHH og i NHHS. Vi skal jobbe for at denne blir oversiktlig og i god klartekst for å sikre at den setter seg i ryggmargen til ethvert medlem av stud.NHH.

NHHI, i samarbeid med Avbrekk, arbeider i dag mot et prosjekt der det skal holdes åpne treninger for de som enten ikke har tid, eller ikke har mulighet til å forplikte seg til et idrettslag over en lengre periode. Treningene vil altså fungere som Stafkoms åpne løpetreninger, bare at idrettsgrenen vil variere fra gang til gang.

I tillegg til dette ønsker vi å se på hvilke endringer vi kan gjøre i Rekrutteringsuken for at denne blir en enda bedre opplevelse for nye studenter. Samtidig ønsker vi å legge større vekt på promotering av åpne grupper, og hvordan man oppretter disse, både i FKU og i Rekrutteringsuken. Det vil komme tydelig frem hvilke grupper som er åpne gjennom en egen oversikt på nhhs.no.

Betyr dette at vi skal snu opp ned på studentforeningen slik den er i dag? Nei, det er mye som tyder på at det vi gjør i NHHS generelt er veldig bra, men det finnes helt klart tiltak som kan gjøre studentforeningen mer inkluderende. Vi er ute etter å finne en balanse mellom åpne og lukkede grupper slik at man bevarer det kraftige engasjementet samtidig som vi klarer å inkludere hele studentmassen.

For å trekke debatten i en mer konstruktiv retning hvor man ser på konkrete tiltak, har det som Ingelin nevner blitt opprettet en anonym postkasse på nhhs.no. På denne måten har alle studenter mulighet til å komme med forslag som kan gjøre studentforeningen vår mer inkluderende.

NHHS kommer fortsatt til å være en studentforening fylt av engasjerte studenter, bare enda flere enn før.

Vil du delta i debatten? Send ditt innlegg til red@k7bulletin.no.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram