Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Lavtrykk og jevnt skydekke


16. september 2018
Sist oppdatert: 16. september 2018

Under vårens debatt ble det satt krefter i sving, av så store dimensjoner at de nok kom bardust på de fleste av oss. Fortellingene var mange. Noen kunne fortelle om et miljø som har gjort dem lykkelige, andre kunne fortelle om et lukket miljø, der trakassering, sosialt press og annen negativ atferd har fått passere uten følger. Med så motstridende narrativ, sammensatt av en såpass viljesterk masse av mennesker, ble resultatet noe som lignet på en fosskokende kaffekjele du har sovnet ifra.

I kjølvannet av en så skjellsettende periode for NHH, står man overfor et nytt landskap. Det dreier seg ikke nødvendigvis om den store omveltingen. Skolen er lik som før, og ligger der den har ligget siden 1963. Man har de samme vennene. Dere snakker stort sett om det samme som før. Samtidig kommer man ikke utenom det som har skjedd, om det opptar aldri så lite plass i hodet ditt. Du har kanskje lest historiene, og snakket om dem med andre. Bruddstykker av historiene dukker kanskje opp når du står på bussen eller sitter på lesesalen, og saken har blitt en ny, om enn liten del av hverdagen din. En ny hverdag krever tiltak for endringer. Som en demokratisk valgt leder, må man innføre endringer tilpasset den nye virkeligheten. Det er uansvarlig av ledere og lede mennesker i utakt med samfunnet rundt dem.

De nødvendige endringene

Dette virkelighetsbildet var rektoratet kjappe med å ta innover seg, og har siden jobbet på spreng for å skape et bedre og mer inkluderende studentmiljø. Blant andre tiltak tok rektor kontakt med meg personlig, med ønske om et møte hvor vi kunne diskutere forslag til endringer. Jeg brukte derfor tid på å prate med ulike medstudenter, for å tenke ut og diskutere konkrete forslag til endringer. Disse ble presentert for rektoratet, og alle, bortsett fra det siste, ble videreført og presentert for Kjernestyret før semesterstart. De ulike forslagene vil jeg presentere i det følgende, med en utdypning av tankene bak forslagene.

1. Kule og ukule idrettslag

Klart mange NHH-studenter uenige i at de ulike lagene er enten kule eller ukule. De fleste la igjen statusjaget på hylla sammen med russedressen da de var ferdig på videregående. Dessverre er det noen, ja faktisk ganske mange som er enige, enten bevisst eller ubevisst, og de har en tendens til å være synlige. Dermed har de en stor påvirkningskraft, og får lov til å prege miljøet mer enn de skulle ha fått. Den stadige oppfatningen av kul og ukul må opp i lyset, diskuteres og endres, og temaet danner derfor bakteppet for de øvrige forslagene. Det vil riktig nok alltid være elementer av sosiale strukturer, og en nullvisjon på dette området er urealistisk. Samtidig har det gått litt over stokk og stein på NHH, og vi kan bedre.

2. Sveiseaften

Sveiseaften er studentenes første møte med denne kulturen, og har bidratt til å lære opp nye studenter til den sosiale strukturen på NHH. At denne praksisen har satt spor i mang en ny identitetssøkende student er rimelig sikkert, og bidrar sannsynligvis til de enorme oppmøtene på opptak til idretter mange knapt har hørt om. Forslaget fra oss, er derfor å randomisere rekkefølgen på lagene som får hente sveisebarn.

3. Sosiale opptak til idrettslag

Denne ordningen ble formelt sett avskaffet i våres. Sosiale opptak er imidlertid en tradisjon som har pågått i mange år, så man kan spørre seg hvilke insentiver lagene har for ikke å fortsette tradisjon tro, når de ikke blir møtt med sanksjoner. Forslaget fra vår side, er derfor at dersom man avholder sosiale opptak, skal man bli utestengt fra idrettsforeningen i ett år. Strengt? Man har stort sett ett opptak i året, og dermed kun en sjanse til å bryte reglementet. Følgelig må symboleffekten være tydelig.

4. Uheldig adferd i studentforeningen

Miljøet på NHH er lukket og lite, og dermed oppstår det mange gruppepsykologiske mekanismer man gjerne ikke finner ellers i samfunnet. Dessverre gir dette grobunn for at grupper og enkeltmennesker kan si og gjøre ting som ellers i samfunnet ville blitt møtt av ulike sanksjoner, både juridiske og sosiale. Dermed er det et behov fra rektoratet og Kjernestyret sin side, å følge opp når enkeltgrupper utviser særlig uheldig karakteristika og holdninger.

5. Uniformering på interne fester

Det er logisk at f.eks. rolaget, som deltar i regattaer både nasjonalt og internasjonalt, har en representativ gallauniform. Det er ikke like logisk at en jentegjeng som går tur hver søndag, har et eget kårbånd. Historien om hvordan dette har utviklet seg, er den samme historien som forklarer påfuglens mange fargefulle fjær. Enkel evolusjonsteori. Problemet er at dette segmenterer studentmassen, og skaper inn- og utgrupper. Det er dermed en svært ekskluderende tradisjon, som favoriserer de som allerede har tilhørighet og innpass, og synliggjør den sosiale posisjonen til de som ikke har det. Forslaget er derfor at uniformering på interne fester begrenses sterkt, og forbeholdes situasjoner der gallauniformering faktisk har et formål.

Endring, eller stillstand?

Kjernestyret endret på opplegget rundt Sveiseaften. Riktig nok med en annen innfallsvinkel enn vårt forslag, nemlig at de som bidrar mest til studentforeningen, skulle få stå forrest. Det viktigste er imidlertid at den gamle strukturen er borte, og endringen må kunne sies å være velkommen.

Mer interessant blir det når du ser på ordningen rundt sosiale opptak. Blant idrettslagene på NHH, ble det i høst arrangert sosiale opptak over en lav sko. De fleste prøvde ikke engang å skjule det, og det stod som regel åpenlyst på Facebook-arrangementene. Dette ble heller ikke møtt med noen sanksjoner. I det hele tatt sliter jeg med å se hvilke endringer som har blitt gjort der Kjernestyret er øverste myndighet. Slik det ser ut i dag, ruller og går mye av det som ble kritisert i våres, nærmest som om debatten ikke skjedde. Hvorfor? Var det ingenting vårens over 20, kraftfulle artikler, som overbeviste om at endringer var trengende nødvendig? Opplys meg og leserne gjerne, men hva har egentlig blitt gjort? Man skal selvsagt være forsiktig med å spekulere i andres tanker og motiver, men i dette tilfellet mener jeg at vi har klare indikasjoner på hvorfor endringer i så stor grad har uteblitt.

Et ukjent virkelighetsbilde

14. august kunne lederen for Kjernestyret, Marius Hauahei, fortelle Dagens Næringsliv at det sosiale hierarkiet kun var en trend fra gammelt av, men som nå er borte. Nå vet jeg ikke hvilket kull Hauahei går i, men det kan maksimalt være ett kull over meg, noe som betyr at vi har sett tilnærmet den samme utviklingen av studentmiljøet på NHH. Og riktig nok, det sosiale hierarkiet fantes for noen år siden. Men at det har forsvunnet i løse luften i løpet av de siste årene, sliter jeg voldsomt med å svelge. Hva har endret seg? Når? På hvilke områder? Kunne han ikke, under vårens debatt, lese noe som indikerte at dette definitivt ikke er tilfellet?

I forrige uke fikk de nye medlemmene til ulike idrettslag beskjed om å skaffe de forreste plassene under internaften. Dette medførte at medlemmene stod 50 – femti – timer i kø for dette formålet.

Tror du, Hauahei, at de gjorde dette for få en god utsikt til showet, eller kanskje for å markere lagets sosiale posisjon? Imens jeg sitter og skriver dette, kommer jeg faktisk på ett enkelt tiltak som kunne ha forhindret dette. Ved å fjerne stolene i aulaen, som uansett ikke tjener noen hensikt ettersom alle står under festen, hadde problemet vært løst.

Fra mitt synspunkt har altså nødvendige endringer uteblitt. Men det er klart, dersom lederen for Kjernestyret ikke anerkjenner hovedtematikken i problemstillingen, vil de nødvendige endringene heller ikke komme.

Kjedelig værmelding

Å forsøke å gjøre endringer i studentmiljøet på NHH, er i utgangspunktet å svømme motstrøms. Å forsøke å gjøre endringer i studentmiljøet på NHH når lederen for studentforeningen ikke anerkjenner kjernen i problemstillingen, er å svømme Glomma fra Fredrikstad til Trondheim.

Under årets immatrikuleringstale tok rektor Thøgersen på seg optimist-hatten, og sa at «the future’s so bright, I gotta wear shades». Dessverre må jeg råde rektor til å legge solbrillene i badebagen enn så lenge. Værmeldingen viser nemlig lavtrykk og jevnt skydekke.

  • Her kan du lese mer om debatten rundt NHH-miljøet

Vil du delta i debatten? Send en mail til red@k7bulletin.no

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram