Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leder: Kontinuitet i forbedringsarbeidet

Vi er inne i eksamensperiode. NHHS går snart i dvale, etter en høst med et aktivitetsnivå som overgikk alle forventninger. En rekke stillinger i NHHS er blitt fylt på nytt for det kommende semesteret og kalenderåret, og denne uken ble det også satt inn en ny ledelse i K7 Bulletin.

Leder: Kontinuitet i forbedringsarbeidet
12. november 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Før satt ansvarlig redaktør for kun et semester av gangen, men i fjor høst ble det gjort endringer i vedtektene våre som innebærer at ansvarlig redaktør nå er i stillingen gjennom et kalenderår sammen med økonomiansvarlig. De øvrige stillingene fylles på nytt hvert semester. Det tar gjerne tid å lære seg hva et verv innebærer, og i vårt tilfelle er det først og fremst de gangene vi gjør en feil at vi kjenner på tyngden av vervet og respekten for det.

NHHS er i vekst. Også K7 Bulletin vokser, med per dags dato i underkant av 50 medlemmer, mot halvparten for halvannet år siden. I høst har vi snakket mye internt i redaksjonen om hva og hvem K7 Bulletin er. Vi har diskutert hvem vi som gruppe ønsker å være, og hva som er en studentavis sitt mandat. Det handler mye om hvordan vi går frem overfor kildene, som ofte er medstudenter. Mer og mer erkjenner vi hvilket privilegium det er vi sitter med: Vi skriver, vi kan publisere og vi blir lest. Plattformen vi publiserer på gjør at vi er med på å definere det som skjer. Det innebærer et ansvar det er viktig at både journalist og redaktør er innforståtte med, og stiller seg bak.

Erfaringene vi gjør oss bruker vi til læring. Begår vi feiltrinn tas disse opp, diskuteres i redaksjonen og brukes utelukkende til å gjøre forbedringer. Senere må læringen overføres fra gammel ledelse til ny ledelse. Slik kan vi forberede de nye på hva vervene innebærer. Jeg tror det er gunstig for en studentavis, og med det for omgivelsene, at ledelsen i studentavisen nå er mer stabil over tid enn den var, på grunn av dette. Det sikrer bedre flyt av læring gjennom årene. Når dagens redaksjon senere takker for seg, skal alt godt og alt vondt være nedskrevet i viteboken.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram