Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leder: Trenger vi flere kvinner i finans?

Søkelys på mangfold er i vinden som aldri før.

Ansvarlig redaktør for K7 Bulletin Emma Weydahl Berg Helgevold. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
8. mars 2022
Sist oppdatert: 14. mars 2024

På Handelshøyskolen har det i de siste årene vært et overordnet mål om å øke kvinneandelen blant studentene. I tillegg fremstår det som et ønske fra finansbransjen å rekruttere flere kvinner. Derfor arrangerer NHHS hvert år Women’s Finance Day. Målsettingen er å gi kvinner innblikk i finans som fag og karriere.

Rektor Thøgersen har inkludert mangfold som et tydelig satsningsområde for NHHs strategi de kommende fire årene, og trekker særlig frem et ønske om flere kvinner i vitenskapelige stillinger på NHH. 

I 2018 skrev Finansfokus at innvandrerandelen i finansnæringen var på seks prosent. I andre næringer er tallet 15 prosent. Og selv om det er en kjønnsmessig skjevfordeling i toppjobbene innenfor finans, er 47 prosent av alle ansatte innenfor sektoren kvinner (Institutt for samfunnsforskning, 2019). Det er med andre ord ikke mangel på kvinner i finans.

Det er uheldig dersom mangfoldssatsingen fører til en mistenkeliggjøring av kvinneansettelser i arbeidslivet. På en kompetitiv skole som NHH vil en gjerne prøve å øke eget konkurransefortrinn. Vi ser at flinke damer får jobb, men initiativer rettet eksklusivt mot kvinner kan virke mot sin hensikt dersom man får inntrykk av at en blir ansatt på bakgrunn av kjønn og ikke kvalifikasjoner.

Det skal være muligheter for alle på NHH, uavhengig av hvem man er. Vi går på en skole med en særdeles homogen studentmasse. Dette blir først et problem dersom studenter som ikke ligner massen heller føler seg uvelkommen som student på NHH. Det skal være rom for alle uavhengig av om man er kvinne, skeiv eller minoritet, både på NHH og i finansbransjen. 

La oss feire Serenne Vikebø som er eneste funkis på NHH, og Lucia som har kapret drømmejobben blant finanseliten. Deres prestasjoner snakker for seg selv, og det er ingen initiativer eller strategier som kan eller må ta æren for det. 

Det er altså mye som tyder på at kvinner ikke har noen problemer med å bli rekruttert til finansbransjen. Derfor er det kanskje på tide å rette søkelyset mot noe annet?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram