Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Campus blir ikke tomt av at videokameraene skrus på

Stig Tenold bruker over 1500 ord på å skryte av NHHs digitale tilbud. La meg bruke 600 på det motsatte.

Silje Myren Johansen svarer på det siste innlegget til prorektor Stig Tenold. (Foto: Silje Myren Johansen)
9. februar 2023
Sist oppdatert: 24. februar 2023

Men først - i fare for å snart bli upopulær blant ledelsen vil jeg bare presisere en ting; NHH er en god skole. Professorene er noen av Norges beste, meget erfarne og dyktige formidlere. Det at de stiller høye faglige krav til oss studenter skulle bare mangle. Men NHH må også forvente at vi studenter stiller høye krav tilbake.

Det virker som om prorektor Stig Tenold misforstår mitt budskap med vilje. Så vidt jeg vet er det ingen på NHH som har tatt til orde for at alle forelesninger skal filmes. Det har heller ikke jeg.

NHH må snart anerkjenne at de fleste fulltidsstudenter ikke lenger kan sitte fulltid på skolebenken. For mens det er studentenes virkelighet, vil ikke NHH ta hensyn til dette. Det virker som at de har grodd fast i målet om økt fysisk tilstedeværelse på campus, og mistet fokuset på økt læringsutbytte på veien.

Resultatene Tenold presenterer fra emneevalueringene understreker nettopp det jeg har forsøkt å si hele veien. Mange studenter på NHH savner et reelt digitalt alternativ på bachelornivå. De studentene som også fremhever fordelene av fysisk fremmøte og fellesaktiviteter er ikke en motpol til disse. Jeg verdsetter også fysisk oppmøte og fellesaktiviteter høyt, men savner samtidig et reelt digitalt alternativ i mange fag.

Tenold skriver selv at «I de tilfellene der foreleser bruker tiden på teoretiske utledninger og monolog, bør film eller digitalt materiale være tilgjengelig». I såfall tar han selv til orde for at alle forelesninger som holdes i Aud Max burde filmes eller tilgjengeliggjøres digitalt. For etter fire år på NHH har jeg fortsatt aldri vært i en forelesning i Aud Max som kan defineres som særlig dialogbasert.

Selv mener jeg ikke at alle forelesninger i Aud Max bør filmes, men det bør være hovedregelen fremfor unntaket. Og la det være sagt. Det er et problem at dialogbasert undervisning er så sjeldent på NHH. Her må både professorene legge bedre til rette for dialog, samtidig som vi studenter må gjøre en innsats for å delta mer aktivt selv. Det er flaut at stort sett hvert kull har «den ene» som faktisk tør å rekke opp hånden i Aud Max. Skjerpings. Vi kan bedre enn det.

Så tilbake til Tenold sitt innlegg. Jeg stoler på at NHH-ledelsen og foreleserne har studentenes beste som utgangspunkt. Men også de kan gjøre feil vurderinger. Det er vårt ansvar som studenter å si ifra når vi mener noe kan bli gjort bedre. I dette tilfelle er både undertegnede og studentutvalget helt enige om at dere ikke har truffet på balansen mellom digitalt og fysisk tilbud.

Senest i høst hadde jeg et valgfag hvor forelesningene var eneste måten til å forberede seg til eksamen. Det var ingen fellesaktiviteter, ingen litteratur eller digitale alternativer. Ved fravær i dette faget gikk man derfor glipp av helt sentrale deler av kurset uten å kunne ta det igjen på noe vis. Sånn kan det ikke være.

Filming av forelesninger bør være hovedregelen, særlig på bachelor-nivå. I tilfellene der det ikke er ønskelig må man ha et annet alternativ som gjør at fravær ikke resulterer i dårligere læringsutbytte.

NHH må legge bort den irrasjonelle frykten for at studentene forsvinner fra campus dersom det digitale tilbudet blir bedre. Økt kvalitet på det digitale tilbudet er faktisk en forutsetning for at NHH skal bevare ryktet som en god handelshøyskole, også de neste årene.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram