Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Gi studentene tilliten de ønsker

I lys av at kursansvarlig i bacheloremnet Investering og finans (BED3) på Norges Handelshøyskole (NHH) fjernet opptak av forelesninger denne uken har debatten om filming og opptak blitt vekket til live igjen.

Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret skriver om misnøyen sin rundt fjerningen av opptak av forelesninger uten komplementære studie-ressurser i fagene. (Foto: Anders Fosse Hereide)
26. januar 2023
Sist oppdatert: 26. januar 2023

Forrige semester oppsto det kraftig debatt rundt opptak av forelesninger på NHH. Opptak av undervisning ble strammet inn, og i de aller fleste kurs på NHH er det nå totalt fjernet. I tillegg er det flere kurs som ikke har lagt til nye ressurser i kursene etter at streaming og opptak ble fjernet som digitale ressurser. Dette har resultert i misnøye blant flere studenter ved NHH.

Studentutvalget ved NHH ble involvert i prosessen allerede våren 2022. Der var vi positive til at NHH ønsket å gi en mer aktiv læring til studentene. Her leverte vi klare punkter til NHH-ledelsen på hva vi anså som student-aktiv læring. Eksempler besto av blant annet fokus på dialog og samspill mellom studenter og foreleser, samt å etterstrebe varierte undervisningsformer, som videoer, tilpasset det enkelte emnet. Det ble akseptert at undervisning som kan klassifiseres som student-aktiv læring ikke skulle filmes, men det resterende kursopplegget skulle, som hovedregel, vært mulig å se i opptak.

Jeg støtter at NHH ønsker mer student-aktiv læring og synes det er fantastisk at de vil utbedre hvordan kursene blir bygget opp og undervist. Imidlertid så har det seg slik at flere av NHH sine kurs på bachelor og master ikke tilfredsstiller krav til student-aktiv læring enda. Undervisning som er preget av enveiskommunikasjon og monolog vil ikke gi mulighet for en aktiv læringsprosess og bør dermed filmes.

NHH har altså fjernet opptak av forelesninger før de har gitt studentene et forbedret alternativ i alle emner. Standarden burde være at man filmer alt som utgangspunkt og at foreleserne bestemmer selv når de dekker krav til student-aktiv læring og må begrunne hvorfor de ikke vil filme. Ikke andre veien rundt. I tillegg er det problem at det virker som at ledelsen detaljstyrer hvem skal få lov å ta opptak. Et perfekt eksempel på dette er BED3 hendelsen denne uken der kursansvarlig i faget kunngjorde til studentene at han ble nødt til å ta vekk opptak og filming på grunn av NHH sine innskjerpede retningslinjer for filming. Denne avgjørelsen ble derimot endret av kursansvarlig i løpet av 24 timer etter flere negative reaksjoner og meldinger fra studenter.

Det er ikke tvil om at foreleserne på NHH er svært dyktige og ønsker å gi best mulig læring til studentene. Det som er vanskelig er at mange kursansvarlige mangler verktøyene til å kunne gjennomføre ledelsen sin ide om student-aktiv læring. Det er i mange tilfeller altfor ressurskrevende for en foreleser å realisere det ledelsen ønsker når utgangspunktet mange av de har er 500 studenter i AudMax. Det koster mye tid og energi å lage opplegg som gir student-aktiv læring og digital kompetanse trengs for å kunne lage gode digitale ressurser, samt at de ikke har lokaler på NHH som er egnet.

Ledelsen mangler tillit til at studentene kan ta ansvar for egen læring. Vi studenter bør kunne få tillit til å legge opp vår egen studiehverdag. Vi lærer å samhandle og jobbe sammen både i fag og i studentforeningen, og vi leverer knallgodt på alle undersøkelser som omhandler prestasjoner både i akademia og i arbeidslivet. Hvorfor sette en stopper for noe som fungerer?

Etter flere år med koronapandemi og nedstengning, er det de færreste som savner en heldigital studiehverdag. Studentene ønsker å være på campus, være sosial og møte andre medstudenter. Det er fullt av studenter i forelesninger, lesesaler og på biblioteket, noe som viser at vi har lyst å lære på NHH sin campus. Argumentet som ble brukt forrige semester om at studentene ikke er på campus, gjelder dermed ikke lengre.

Avslutningsvis til NHH:

Gi studentmassen tilliten de ønsker og fortjener. Jeg håper vi kan sette oss ned og fortsette denne dialogen sammen for å finne en løsning. Vi ønsker alle det samme - nemlig at NHH fortsetter å være en av de ledende handelshøyskolene i Europa.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram