Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Kjære Bulle, når dere tråkker i salaten – stå for guds skyld i ro!

I den nyeste utgaven av papiravisen til K7 Bulletin bet jeg meg spesielt merke i lederen - Når en ny pungshot-skandale treffer oss, hva gjør NHHS?

Stine Sisselsdotter Stolpestad synes ikke at debatten i K7 Bulletin fungerer slik den skal. Foto: Sander Eide Dahling
14. april 2022
Sist oppdatert: 14. april 2022

På lederplass oppfordrer Bulle studentene til å ta en mer aktiv rolle i NHHS sin samfunnsdebatt, noe jeg er helt enig i. Som leder av Kjernestyret i 2021 var det ikke alltid like naturlig at jeg skulle skrive innlegg i Bulle, siden skillet mellom meg som privatperson og leder av NHHS var vanskelig å tydeliggjøre. Nå som vi er godt inn i 2022, melder jeg meg på.  

Så over til spørsmålet; Hvorfor tar vi ikke en større rolle i den offentlige debatten? Muligens kan det være den samme grunnen til at jeg skriver dette innlegget. Fordi debatt i K7 Bulletin fungerer ikke som det skal.

Ansvarlig redaktør Emma Weydahl Berg Helgevold skriver at NHHS utfører sosial kontroll over førstekullister under fadderuken. Det er sant at FKU-komiteen oppfordrer studenter til å tenke seg om og til å henvise til daghavende dersom pressen har spørsmål de ikke ønsker å svare på. Men det er nettopp det det er. En oppfordring. Som alle andre organisasjoner har vi en talsperson overfor media under store arrangement. I fadderuken og under UKEN for øvrig, er daghavende på jobb 24 timer hver eneste dag slik at studentene skal føle seg trygge. Dersom Helgevold tolker dette som at NHHS prøver å begrense studentenes ytringsfrihet og muligheten til å kritisere studentforeningen, synes jeg det er basert på feil premisser.

I artikkelen trekker Helgevold paralleller mellom manglende ytringsfrihet i Russland og manglende debattdeltakelse i NHHS. Da kan man også trekke inn faren av risikoen for falske nyheter og fakta som rett og slett er feil. Bare denne uken publiserte Bulle en artikkel om foreningsmøtet der Bendik Brunvoll ble sitert med at NHHS sin velferd var historisk dårlig i 2021. Det var det motsatte, nemlig at den var historisk høy. Dessverre fikk ikke Bulle med seg dette og publiserte en sak med feil informasjon. I høst måtte Bulle trekke en hel papirutgave, grunnet en sak der det ble indikert at en student ble dopet ned på fest. Dette ble ikke sjekket opp i, og ble publisert. Jeg vet ikke hvor mange studenter som fikk tak i avisen før den ble trukket, men tanken på at studenter blir redde for å delta i NHHS grunnet slike utsagn, bekymrer meg.

Jeg vil også trekke frem Vær Varsom-plakaten. For de som ikke kjenner til denne, er Vær Varsom-plakaten en liste over etiske normer for pressen. Punkt 3.2 sier følgende: Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Forrige avsnitt dekker vel egentlig denne allerede, så vi går videre til plakatens kanskje viktigste punkt, nemlig punkt 3.9:

 «Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre

Bare det siste året, mener jeg at Bulle har hatt en nokså fleksibelt syn på punkt 3.9. På en fest i høst forekom det en ulykke, der rutinen er at Røde Kors hjelper de(n) skadete, og Vaktkorpset bistår med å få studenter vekk fra stedet. Så var det Bulle-journalisten, som løp rundt beruset og ville ha kommentarer fra alle involvert for å lage en artikkel. Det er ikke greit. Jeg vil også trekke frem den forferdelige hendelsen i 2020, der en NHH-student ble drept. Året etter, ble grusomme detaljer om drapet publisert i Bergens Tidende, der Bulle hentet informasjon og publiserte dette i en artikkel som de delte på Facebook. Er dette varsomt for de som kjente denne studenten? Kanskje bidrar slike saker til at studentene igjen blir varsomme til å bruke Bulle som diskusjonsforum?

Man kan selvsagt argumentere for at dette er en frivillig avis der studenter jobber frivillig, selvsagt forekommer det feil. Og det er forståelig! Det er kanskje unødvendig av meg å trekke opp en rekke saker som skjedde for lenge siden, men da er det vel like unødvendig at Bulle har trukket frem Pungshot-saken hele 15 ganger siden 2014? Jeg mener NHHS har utviklet seg stort i riktig retning siden 2014, og jeg håper at Bulle kan kaste seg med på denne utviklingen.

Jeg er enig med Helgevold i at diskusjonene i NHHS må ut fra Jodel og inn i det offentlige rom. Men disse diskusjonene kommer ikke ved at Bulle kun retter pekefinger på alt det "fæle" som skjer på NHH, og river seg i håret når ikke flere vil debattere. Kanskje er ikke studentene kun redde for å bli utestengt av flokken. Kanskje K7 Bulletin skal kaste et blikk innover på sitt eget underutvalg og se på hvordan de kan opptre på en mer hensynsfull og reflektert måte, slik at debatten i NHHS kan bli mer nyansert. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram