Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: God intensjon, men misforstått tiltak

Etter leserinnlegget til Silje Myren Johansen i K7 Bulletin i forrige uke har debatten om filming og opptak av forelesninger blusset opp i det offentlige.

Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret Ingrid Helen Heimark og bacheloransvarlig i Studentutvalget Kaia Baumann Semb mener at en nedtrapping i opptak og streaming kan være et bra tiltak. Foto: Jørund Storrusten
30. august 2022
Sist oppdatert: 30. august 2022

Studentutvalget har i kjølvannet av debatten fra 2019 arbeidet mye med ledelsen, forelesere og undervisere om hvordan vi skal bruke digitale ressurser i undervisningen ved NHH. 

Pandemien har for alvor vist hvor verdifullt disse digitale ressursene kan være, men de er nødt til å brukes på en hensiktsmessig måte. 

Det er viktig å understreke at intensjonen med høstens undervisningsopplegg ikke er å kutte opptak fullstendig. Der det er hensiktsmessig, eksempelvis i mer teknisk undervisning, skal videoer fortsatt publiseres i ettertid slik at det kan repeteres. Vi opplever derimot at noen av forelesere har misforstått dette og kuttet ut opptak fullstendig. Dette er veldig synd. Intensjonen til prorektor Stig Tenold og rektoratet er god, men kommunikasjonen ut til foreleserne har ikke har stilt høye nok krav til hvordan opplegget skal utformes.

Vi mener at problemet med tomme forelesningssaler bunner i at studentene føler ikke de får en merverdi av å møte opp i forelesninger. Slik skal det ikke være. Ved å møte i undervisningen skal du få noe tilbake i form av økt læring og et mer aktivt miljø. Dersom undervisningen kun er lange monologer i Aud Max gir ikke den fysiske undervisningen noe merverdi i forhold til å se det i opptak. Dette er gammeldags og lite hensiktsmessig for begge parter. Gjentas den samme monologen år etter år er det bedre å tilpasse dette til et opptak som er egnet for å sees digitalt.

Nedtrapping i opptak og streaming burde bidra til et skifte mot undervisning som er mer interaktiv, inspirerende og som gir økt læringsutbytte. Det er et løfte fra rektoratet om mer studentaktiv undervisning, noe som er på høy tid. Derfor mener Studentutvalget at nedtrapping kan være et bra tiltak. Gjennom å være fysisk tilstede i undervisningen får man med seg andre dimensjoner enn hvis man sitter alene foran en skjerm, noe vi håper flere forelesere vil legge mer vekt på fremover. Et auditorium fullt av kompetente mennesker må brukes til noe mer enn å gjennomgå resirkulerte powerpointer for å ha en verdi.   

I SHOT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, red.anm.) kom det frem at 41 prosent av landets studenter har få eller ingen venner. I Studentenes 20 spørsmål gjennomført av Studentutvalget ved NHH svarte hele 49 prosent at de av og til følte seg ensomme på NHH. Dette er triste tall som vi alle burde ta på høyeste alvor og det er grunn til å tro at dette har sammenheng med høy grad digital undervisning siste årene. Fysisk undervisning er kanskje den viktigste arenaen for å bygge både sosialt og faglig nettverk. Vi frykter at å redusere utdanningen på NHH til et “nettkurs” vil ha negative følger for det psykososiale miljøet på lang sikt, selv om det kan være behagelig i nåtid.

Ser man på kursbeskrivelsene i bachelorfagene har de aller fleste lagt seg på en god balanse mellom fysisk og digital undervisning. Det er flere emner som har høy grad av gruppeundervsing, eksperimenter og diskusjoner, men vi skulle helst sett at det gjaldt samtlige. Fysisk undervisning er så mye mer enn bare fysiske forelesninger! Hvis NHH skal forbli Norges fremste handelshøyskole og kunne hevde seg blant sammenlignbare studiesteder i utlandet, er dette helt sentralt. Vi håper at tiden fremover vil være starten på en mer fremtidsrettet tilnærming til undervisningen på campus. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram