Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: Menneskerettigheter ikke relevant i NHH-utdannelsen

Institusjonen som en gang var arbeidsgiveren til Thorolf Rafto, mener nå at kompetanse på menneskerettigheter ikke er relevant for dagens studenter og morgendagens ledere.

Johanne Thoen Hansen mener menneskerettigheter blir oversett i utdannelsen på NHH. Foto: (Privat)
21. mars 2023
Sist oppdatert: 21. mars 2023

Når man reiser på utveksling fra NHH, må man søke NHH om forhåndsgodkjenning av de fagene man ønsker å melde seg opp i ved vertsuniversitetet. I utgangspunktet er jeg glad for at jeg har fått flere avslag på mine søknader. Det viser at NHH setter høye krav til hvilke kurs jeg kan ta på utveksling, fordi de er opptatt av kvaliteten på min utdanning. Likevel var det ett avslag jeg mener er uheldig. 

Faget jeg ønsket å ta, om historien, filosofien og utviklingen til menneskerettighetene, er ifølge NHH ikke relevant i en økonomiutdannelse. Jeg er så uenig at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Kompetanse på menneskerettigheter etterspørres i det arbeidsmarkedet NHH-studenter skal ut i. Da jeg søkte jobb i høst hos en av de større konsulent- og revisjonsselskapene i Norge, var denne kompetansen eksplisitt nevnt i utlysningen. Forskjellige norske og internasjonale initiativer, som innføringen av Åpenhetsloven i Norge, har bidratt til, og fortsetter, å endre næringslivet. Menneskerettigheter er ikke lenger noe bedrifter kan velge bort. Det skulle bare mangle at dette også gjelder NHH.

Det må også sies at NHH godtar fag som handler om menneskerettigheter, dersom de undervises i en kontekst mer eksplisitt knyttet til næringsvirksomhet. Selv tilbyr også NHH fag som underviser i ESG-rapportering og CSR. Jeg mener imidlertid at holdningen om at menneskerettighetene kun er relevante dersom det er snakk om håndtering av en verdikjede, ikke er holdbar. Dersom NHH virkelig mener at de, med studentene og samfunnet for øvrig, er «sammen for bærekraftig verdiskaping», ville jeg forventet at de støttet studenter som ønsket å heve sin kompetanse innen den sosiale delen av bærekraft.

Kompetanse på menneskerettigheter betyr mer enn kun å vite hvilke krav som finnes til rapportering. Dette faget ville gitt meg en dypere og mer reflektert kunnskap og jeg ville fått muligheten til å utvikle en mer sofistikert intelligens og innsikt. Vi skulle lært om konteksten til utviklingen av den første menneskerettighetserklæringen, samt forstått hvorfor FN valgte den ordbruken de gjorde. Vi skulle lært om senere tillegg til den første erklæringen og kritikken menneskerettighetene har møtt. Vi skulle også bli utfordret til å sette oss inn i hva det betyr at hvert individ har en individuell, menneskelig verdighet. Vi skulle med andre ord lære mer om hva som ligger bak menneskerettighetene. 

Jeg mener dette er en verdifull kompetanse fordi de gode, bærekraftige løsningene kommer fra verdibasert, balansert og reflektert kunnskap. Mer overflatisk kjennskap kan kanskje gjøre oss i stand til å oppfylle minimumskrav, men reflektert kunnskap gjør oss i stand til å oppnå noe mer. Jeg trodde NHH var for nettopp de som ville noe mer, men der tok jeg visst feil.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram