Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: NHH glemmer seg selv blant ambisjonene


28. august 2019
Sist oppdatert: 28. august 2019

De siste ukene har debatten om filming av forelesninger seilt opp som semesterets varme potet. Jeg skal være den første til å innrømme at mangelfullt oppmøte i forelesning kan være et problem. Å slutte med filming tar likevel tak i symptomene heller enn årsakene. Det er negativt av en rekke grunner.

NHH er fremdeles Norges beste handelshøyskole. NHHs fortrinn er riktignok ikke det faglige aspektet alene, men totalpakken man får som NHH-student. Det innebærer en kombinasjon av godt faglig opplegg, fleksibilitet og studentengasjement. Ledelsen må ikke ta de to sistnevnte for gitt. Mange har sannsynligvis valgt NHH nettopp på grunn av totalpakken. Det er studenter som kunne ha valgt blant de beste handelshøyskoler i inn- og utland. Slike studenter har man ikke råd til å miste.

Les også: Leserinnlegg: Jeg tror det er på tide å si det vi alle tenker

Det å ikke kunne se forelesning på film gir mindre fleksibilitet og en mer rigid timeplan. Dermed vil færre kunne ta deltidsjobb for å finansiere studiehverdagen og færre vil kunnebidra til vårt miljø og vår studentforening. På denne måten vil mye av grunnlaget for NHHs konkurransefortrinn forsvinne på lengre sikt. I tillegg vil det kunne hemme rekrutteringen av nye, engasjerte studenter som ønsker fleksibilitet – og dermed er den onde sirkelen i gang.

NHH har den studentforeningen i landet hvor flest er inkludert og fornøyde. Dette til tross for fjorårets miljødebatt og at årets førstekullister nettopp har møtt en rekrutteringsuke med ekskluderende trekk (trust me, førstekull, det blir bedre). Det at vi har Norges mest engasjerte studentmasse må ikke tas for gitt.

I tidenes minst leste leserinnlegg i Bulle for halvannet år siden skrev jeg om samme tema: hvordan nye, rigide regler for bachelorutveksling hindrer studentengasjement og fleksibilitet. Filmavgjørelsen er således et av flere iverksatte tiltak som kan skade det som gjør handelshøyskolen så attraktiv som den er.

Det er bra at ledelsen på NHH har store ambisjoner for skolens fremtid. De fleste av tiltakene har til og med bred støtte blant studentene. Men de må ikke glemme seg selv på veien.

Les også:

NHH bestilte rapport om bruk av videofilming – går mot anbefalingen

Sviktende snitt og jenteandel på NHH

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram