Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Lover handlekraftig kjernestyre


4. november 2013
Sist oppdatert: 28. januar 2014
I år som i fjor skrantet det på konkurranse under høstvalget. Stø Kurs ble valgt til nytt kjernestyre for NHHS uten andre motblokker.


Med nybygget på plass skal all energi brukes på å gjøre det lettere å være student ved NHH. Det skal satses på en mer internasjonal førstekullsuke, kompetansekurs for underutvalg og uformelle kontorvisitter.

Satser på studentforeningen
– Vi har alle sett at det har vært mye endringer både på skolen og i NHHS de siste årene. Nå står vi ikke foran noen store endringer i bygg eller NHHS’ struktur, så fokusområdet vårt vil kanskje være litt annerledes enn foregående kjernestyrers, sier leder Dina Mikalsen.

– Hvorfor ville dere stille som blokk til kjernestyret?

– Vi hadde alle en veldig sterk motivasjon for å ta på oss et verv i kjernestyret, og har lyst til å jobbe alt vi kan for NHHS, sier økonomiansvarlig Joachim Kompalla.

– Hvordan vil dere skille dere fra Verktøykassen?

– I fjor var nybygget under konstruksjon, og det var stort fokus på dette. Tidligere kjernestyrer har måttet ta stilling til utviklingen av nybygg, mens vi nå kan fokusere fullt og helt på forbedringspotensialet i NHHS, sier leder Mikalsen.

Internasjonal førstekullsuke
Jakob Lade Stenvaag, prosjektansvarlig, vil få til inkludering av utvekslingsstudentene ved NHH allerede i førstekullsuka.

– Jeg vil endelig inkludere utvekslingsstudentene sammen i faddergrupper med de norske under førstekullsuken. Hvis man faktisk vil ha mer inkludering hjelper det ikke å skille de norske og internasjonale studentene allerede første skoledag og forvente at de skal finne sammen igjen senere. Det må gjøres noe for å åpne boblen på Hatleberg og gjøre det lettere å bli kjent med hverandre på tvers av nasjonalitet.

Kurs og uformell kontorvisitt
Markedsansvarlig Maria Høier Sandvik ønsker å opprette et samarbeid mellom bransjespesifikke bedrifter og underutvalg, der bedriften kan tilby et kurs som er relevant for det underutvalget driver med.

– Vi vil vise alle de engasjerte studentene ved NHH at vi setter pris på dem ved å gi noe tilbake.
Leder Dina Mikalsen vil få gjennom det hun kaller en «uformell kontorvisitt» som skal senke terskelen for at underutvalgene kan ta kontakt med kjernestyret.

– Vi skal gjennomføre dette i løpet av 80 dager. Konkret vil det gå ut på at leder og kontaktperson for det enkelte underutvalget i kjernestyret går en tur innom underutvalgene for en uformell visitt. Til tross for at vi har tillitsvalgtlunsjer etter jul, ønsker vi å ha kontakt med alle medlemmene i de ulike underutvalgene, ikke bare de tillitsvalgte.

Vil forbedre NHHs image
Jørund Gjesvik, eksternansvarlig, vil bedre samarbeidet mellom NHH og andre skoler både i Bergen og resten av Norge.

– Vi har lyst til at resten av bergenstudentene skal like oss enda mer. På grunn av plasseringen av skolen ender vi lett opp i en boble her ute. Ukens initiativ til å inkludere andre studenter enn stud. NHH. gjennom for eksempel eksterngruppen Rabalder ser vi på som veldig positivt. Vi vil bli bedre likt av alle gjennom å forbedre «imaget» til NHH, for vi vil at de skal se hvor flinke vi er her!

Lav valgdeltagelse
Valgdeltagelsen under Høstvalget har sunket kraftig i takt med lite konkurranse om sentrale stillinger siste to årene. I 2011 lå valgdeltagelsen på 47,3 prosent, ifjor lå den på 27 prosent, og i år sank den ned til 25 prosent.
– Hva tenker dere om den lave valgdeltagelsen under Høstvalget?

– Først og fremst er det trist at valgdeltagelsen er såpass lav, sier Mikalsen.

– Vi ønsker konkurranse om sentrale stillinger i NHHS, og vi vil jobbe for å fremme engasjement og ståpåvilje til å stille til valg, skyter Gjesvik inn.
Lade Stenvaag sier at det er forståelig at ikke alle er villige til å ofre så mye tid som det kreves ved å sitte i en stor stilling i NHHS, og at dette påvirker motivasjonen for å stille.

Kort fartstid, men erfaring
Halvparten av medlemmene i Stø Kurs er bare i sitt andre år som studenter ved NHH. Fagpolitisk ansvarlig Henny Marie Fløystad går i 4. kull på master, og mener at alder og kull ikke trenger å være et hinder for å gjøre en god jobb i kjernestyret.

– Jeg tror bare det er positivt, og at vi vil oppleves som et friskt pust for NHHS. Selv om mange av oss bare går i 2. kull, har flere av oss innehatt mange verv i studentforeningen allerede. Motivasjon og erfaring er viktigst, og det står det ikke på i denne gruppen, sier Fløystad.

– Ingen av oss stiller alene, og som leder skal jeg ikke ta avgjørelser på egen hånd. Jeg er overbevist om at kombinasjonen av erfaring og motivasjon vil føre til gode avgjørelser, avslutter leder Dina Mikalsen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram