Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Lover mer av det samme


21. januar 2017
Sist oppdatert: 21. januar 2017

Den nye NHHI-lederen satser på å videreføre det forrige styrets arbeid.

– Det er en del som har vært på reise og litt diverse de første ukene av semesteret, men nå begynner ting å falle på plass. Vi planlegger å ha de første møtene veldig snart, forteller Jørgen Kjos, som tiltrådte som ny leder av Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) i januar.

Tre hovedmål

Han og resten av NHHI-styret ble valgt ved høstvalget i studentforeningen i oktober, og skal nå i gang med å lede Bergens nest største studentidrettslag.

Arendalitten forteller at han gleder seg til oppgaven.

– Jeg ser på dette som et veldig spennende verv, og jeg gleder meg. Vi har et bra sammensatt styre, samtidig som vi har god støtte fra det gamle styret nå i overgangsfasen. Jeg tror det blir et spennende, lærerikt og givende år, sier han.

Kjos, som blant annet har NHHS-erfaring fra Finansgruppen, UKEN og Bergen Challenge, trekker frem tre saker styret kommer til å jobbe for det neste året.

– De tre hovedmålene er å vokse, å inkludere internasjonale studenter og å sørge for at åpne treninger fortsetter å fungere godt fremover, forteller han.

NHHI har vokst mye de siste årene, og teller nå ifølge Kjos rundt 1400 medlemmer. Nesten alle er studenter ved handelshøyskolen.

– Ett av målene til styret er at vi skal vokse, så vi har lyst til å bli flere. For at vi skal kunne fortsette å vokse er hallkapasitet viktig, og vi satser på å kunne optimalisere bruken av Lehmkuhlhallen. Når noen melder avbud og ikke skal bruke hallen, så ønsker vi å kunne hive inn et nytt lag i stedet, sier Kjos.

For å inkludere flere internasjonale studenter, nevner Kjos NHHI Internationals, som er en åpen gruppe rettet mot internasjonale studenter. Gruppen ble startet av det forrige styret i fjor høst.

Kjos legger også vekt på åpne treninger, et tiltak som ble startet av styret i 2015, som viktig for å inkludere flere studenter, både norske og internasjonale. Han varsler i tillegg at de vil gå gjennom systemet for åpne treninger for å se på hva som har fungert og hvordan opplegget kan forbedres.

I likhet med sin forgjenger, Petter Tegle Skjærvø, trekker også Kjos frem muligheten til å starte sitt eget lag innenfor NHHI.

– Alle har mulighet til å starte et lag. Jeg var selv med på å starte Løkkefotball, og siden har det blitt startet flere nye lag. Jeg synes det er et veldig godt tilbud til dem som kanskje ikke er med i NHHI i dag, i tillegg til åpne treninger, mener Kjos.

Mer penger

NHHI fikk tildelt 400 000 kroner fra Velferdstinget i Bergen for 2017. Det er en økning på over 100 000 sammenlignet med fjorårets støtte. Kjos forteller at han regner med at mye av de ekstra pengene blir brukt på nytt utstyr og materiell. Han utelukker heller ikke at det kan bli aktuelt å øke reisestøtten til lagene som må dra langt for å spille kamper og turneringer.

Like før jul vedtok kjernestyret også nye retningslinjer for opptak av nye medlemmer til ulike grupper i studentforeningen. Ifølge de nye reglene skal personer som er med på å vurdere kandidater ikke nyte alkohol under opptak til gruppen.

– Vi skal selvfølgelig tilpasse oss de nye retningslinjene. Vi kommer ikke til å gå rundt på de enkelte opptakene for å se hvordan det er, men vi vil informere om de nye retningslinjene på lagledermøtene fremover, sier Kjos.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram