Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Mannsdominans


7. oktober 2015
Sist oppdatert: 7. oktober 2015

Studentforeningen ved Norgeshandelshøyskole har de siste 35 årene bare hatt to kvinnelige ledere for UKEN. Så langt har det bare vært én kvinnelig leder for NHH-Symposiet. I deler av denne perioden har NHH vært en mannsdominert skole, med et mindretall av kvinnelige studenter.

– Alle tradisjonelt mannsdominerte miljøer sliter med å rekruttere kvinner. NHH har lenge vært mannsdominert. Det har riktignok blitt bedre den siste perioden gjennom aktiv rekruttering av jenter til bachelorprogrammet, sier Karin S. Thorburn.

Mindre synlige

Karin S. Thorburn er professor i finans ved NHH og for tiden professor II ved Haas School of Business, UC Berkeley, og har blant annet forsket på kjønn i forbindelse med yrke, karriere og lønn. Hun forteller at grunnen til at kvinner ikke blir valgt  ofte er fordi de ikke løftes frem i like stor grad som menn.

- Jeg tror at kvinner ikke løftes frem i tilstrekkelig grad. Når det gjelder toppjobber som tradisjonelt har blitt holdt av menn, anses kvinners ferdigheter vanligvis basert på mannlige normer, og da kommer de mange ganger til kort. Kvinner er også generelt dårligere til å fremheve sine ferdigheter enn menn, og det bidrar også til å gjøre dem mindre synlige i rekrutteringsprosesser.

– Det finnes studier som viser at man gjerne velger menn til lederroller, men at kvinner også velger menn til lederroller. Da er det ikke så rart at det ikke blir så mange kvinnelige ledere til slutt.

Mette Hole er leder for UKEN 16, og den andre kvinnelige lederen for UKEN. Hole har ingen formening om hvorfor det har vært så få kvinnelige ledere i UKEN.

– Jeg ser ikke på det som så veldig spesielt at det er en kvinne som er leder. Det viktige er personlighet og erfaring, ikke hvilket kjønn man er. Som Ukesjef må du ha bein i nesa, men det er jeg sikker på at det er mange jenter som har og har hatt gjennom tidene. Derfor er det rart og antakelig litt tilfeldig at det stort sett har vært menn tidligere.

– I vårt styre var det naturlig at jeg tok den rollen med den erfaringen og innsikten jeg har i organisasjonen fra tidligere. Vi visste ikke før i etterkant at det var 30 år siden det hadde vært en kvinnelig Ukesjef.

Ensom stilling

Nestleder for fagutvalget og kadidat for NHH-Symposiet sin lederstilling, Margit Abel Grape, mener det er flere grunner til at det har vært så få kvinner i de største lederstillingene til underutvalg.

– Det er flere gutter enn jenter på NHH, og selv om det er 60/40 nå, har det vært mye mindre balansert før. Det gjør at antall mulige jenter til lederverv har vært begrenset.

Hun sier at jenter muligens er dårligere til å ta initiativ.

- Man stiller som en blokk, og da må det være noe i prosessen med å samle blokker som gjør at det er få jenter som blir ledere. Kanskje er guttene flinkere til å ta initiativ tidligere, og til å se seg selv i en slik rolle?

Videre forteller hun at ikke bare lederstillingen i NHH-Symposiet er mannsdominert, men også stillingen til programsjef. Hun sier at det sikkert er mer appellerende å stille til seksjonssjef, enn til leder.

– Det at få jenter stiller til lederstillinger generelt, kan kanskje være fordi lederstillingen er litt mindre spesifikk enn det å stille til seksjonssjef. Som seksjonssjef har du veldig konkrete arbeidsoppgaver, og det kan hende at dette er mer appellerende for jenter. Som leder skal du holde tøylene, motivere de andre til å yte sitt beste og stå ansvarlig for helheten, og det er en litt mer ensom stilling.

Mulig skifte?

Per dags dato er både NHO-direktøren, statsministeren og finansministeren kvinner. Med andre ord er tre av de mest sentrale maktposisjonene i Norge innehatt av kvinner. Likevel tror Thorburn at vi ikke står foran et skifte, men at politikken er flinkere enn næringslivet til å trekke frem kvinner.

- Man skulle gjerne ønske at vi stod foran et skifte, men jeg tror forandringene skjer veldig sakte. Politikken i Norge har også lengre hatt et større fokus på å få frem flere kvinner enn næringslivet, noe som gjenspeiles i dagens regjering.

Grape tror ulike verv i større grad tiltrekker seg forskjellige kjønn.

– Leder er åpenbart et verv som tiltrekker seg gutter i større grad. Det er viktig at jenter får øynene opp for at dette er en mulig stilling for dem også, og er tidlig ute med å vise sin interesse.

Hun mener det er en forskjell på hvordan mennesker oppfører seg i ulike verv, uavhengig av kjønn.

- Jeg tror at et hvert styre tjener på å ha så mye mangfold som mulig, både med tanke på kjønn, hvor man kommer fra, alder og erfaring.

På spørsmålet om det er et problem at det stort sett bare er gutter som er ledere for forskjellige underutvalg, svarte leder i kjernestyret Magnus Wirkola;

– Det er alltid synd å gå glipp av gode talenter. Det gjelder både kvinner og menn.

Print

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram