Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Mener alkoholforbud er avsporing


7. november 2016
Sist oppdatert: 7. november 2016

NHHI Motbakke synes ikke alkoholforbud i forbindelse med opptak er veien å gå.

Kjernestyret behandler for tiden et forslag om å forby konsum av alkohol når grupper i NHHS skal ta opp nye medlemmer. Forslaget har vært ute på høring i studentforeningen.

Informasjonsansvarlig i kjernestyret, Linda Roald, forteller at de har mottatt flere høringssvar som stiller seg negative til et eventuelt alkoholforbud. Blant gruppene som har sendt inn svar der de argumenterer mot et forbud er NHHI Motbakke.

73 på opptak, åtte kom med

– I vårt syn er debatten om alkoholforbud en avsporing fra sakens kjerne, nemlig at mange opplever opptaksprosessen som ubehagelig. Problemet knyttet til alkohol er ikke at det tilbys i en sosial setting, da dette i så fall impliserer at alle fester ved NHH er problematiske. Problemet ligger i at enkelte føler drikkepress under opptaket. Dette synes vi er beklagelig. Vi ønsker likevel ikke et forbud, da vi mener alkohol er en akseptert del av kulturen i mange idrettslag, og en naturlig del av en sosial sammenkomst, skriver leder i NHHI Motbakke, Haakon Bjørn-Hansen, i en epost.

Flere idrettslag i NHHI har opptak i to deler. De gjennomfører først en trening i den aktuelle idretten, etterfulgt av en sosial del på kvelden.

– Opptaket vårt er todelt, der første del er en løpetur for å vise frem hvordan treningene våre typisk ser ut. I andre del av opptaket inviterer vi søkerne til en uformell, sosial sammenkomst, i likhet med hvordan vi ofte samles på fritiden, skriver Bjørn-Hansen.

Han forteller at det var 73 studenter som stilte på opptaket deres i august. Av dem ble åtte tatt opp som nye medlemmer.

Andre lag, som NHHI Svømming, har kun sosiale opptak.

– Jeg har dessverre ingen kommentar angående opptak i NHHI, skriver leder i NHHI Svømming, Mads Bruaas, i en epost.

– Alkoholforbud løser lite

Generelt har idrettslagene selv vært relativt stille i opptaksdebatten.

– For idrettslagene har det vært vanskelig å kaste seg med i debatten, fordi det åpenbart er svakheter ved hvordan en del av opptakene per i dag gjennomføres. Som en forenkling av problemet har forbudet mot alkohol blitt utpekt som løsningen, men dette løser svært lite av nervøsiteten knyttet til et intervju eller skuffelsen av å ikke komme med, mener Bjørn-Hansen.

– For oss har det hyggeligste alternativet for opptaket vært å kunne ta en øl og snakke uformelt med lagets medlemmer, men vi innser at også vår modell har svakheter, og stiller gjerne opp i diskusjonen om hvordan dette kan gjøres bedre, fortsetter han.

– Uryddig

NHH-student Jens Aarre Seip var den som foreslo regelendringen, som blant annet har fått støtte fra NHHI-leder Petter Tegle Skjærvø. Seip mener det er flere grunner til at alkohol bør vekk fra opptakene.

– Først og fremst så er det veldig uryddig å gjøre opptak på vorspiel, slik enkelte grupper gjør det. Jeg tror folk ville opplevd opptakene som mindre ubehagelige dersom de var basert på sportslige kriterier, intervju eller andre mer objektive vurderinger, sier Seip.

– Det fremstår også som uryddig at de som utfører opptakene er beruset. Selv om alkohol er kulturelt akseptert, er det sjelden at noen utfører jobbintervjuer når de er beruset, fortsetter han.

Bjørn-Hansen er ikke enig.

– Vi møtes dagen etter opptak klokken 08.00 for å diskutere hvem vi har rukket å få et godt inntrykk av. Det er med andre ord ikke anledning for overstadig beruselse, eller den betydelig reduserte dømmekraften det ville medført. Spørsmålet er dermed om det at eksisterende medlemmer tar seg et par øl har en systematisk sammenheng med hvilke søkere som får en fordel eller ulempe på opptak. Den sammenhengen sliter vi med å se.

Kjernestyret avgjør

Linda Roald i kjernestyret forteller at fordi det i dette tilfellet er snakk om en endring av studentforeningens retningslinjer, og ikke instruks eller lov, har kjernestyret mandat til selv å avgjøre en eventuell regelendring, uten at det kreves votering på Foreningsmøtet. Roald sier at de forventer å fatte en beslutning i løpet av en uke eller to fra høringsfristen 7. november.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram