Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Miljøet på NHH kan bli enda bedre, for alle!


29. april 2018
Sist oppdatert: 29. april 2018

Sander Eilertsen gikk hardt ut mot miljøet på NHH i sitt leserinnlegg til K7 Bulletin. Ifølge Erik Skutle er innlegget «Fullt av føleri og anekdotiske bevis, og fullstendig fritt for empiri.» På tross av dette, tror jeg det Eilertsen beskriver, oppleves som virkeligheten for noen studenter ved NHH.

Et av de største problemene på NHH synes jeg er fokuset på å bli med i studentforeningens grupper. Jeg tviler sterkt på at 50 stykker har et genuint ønske om å løpe opp en bakke og pilse på toppen. At mange grupper får over 30 søkere handler ikke om engasjement, det handler om desperasjon.

Ettersom vi er rundt 400 stykker på kullet er det vanskelig å bli kjent med folk i forelesning, da er det nødvendig med andre arenaer for å etablere vennskap. Om man ikke blir med i en gruppe har jeg inntrykk av at det kan være utfordrende å skape et sosialt nettverk og jeg kan forstå at enkelte føler seg utenfor. Jeg synes Eivind, Caroline, Amalie og Emilie har et veldig godt poeng når de skriver: «Jo bedre fellesskapet er, desto tristere er det å måtte stå på utsiden.»

Jeg kjenner flere som ikke trivdes på NHH før de engasjerte seg i studentforeningen. Det er utrolig synd dersom folk opplever at de er nødt til å delta i en gruppe for å ha det bra på skolen, spesielt fordi det er opptak for å bli med i de aller fleste grupper. Nå er det riktignok enkelt å starte sin egen gruppe, som både Erik Skutle og Nikolai Belsvik påpeker. Det er selvfølgelig veldig fint, men samtidig synes jeg det blir for dumt om Kai Rogersen fra Bømlo må se seg nødt til å starte en egen gruppe for å få plass i miljøet på skolen. Dessuten, hvem skal han starte denne gruppen med dersom han ikke har et sosialt nettverk?

Hvordan man skal sørge for at flere trives på NHH er et vanskelig spørsmål og det kan diskuteres til hvor stor grad en selv har ansvaret for å trives sosialt. Jeg er helt enig i at man til syvende og sist har et eget ansvar for å trives, men jeg mener det er ignorant å anta at de som sliter sosialt på skolen ikke har prøvd å ta dette ansvaret. I tillegg har hverken studentforeningen, rektoratet eller stud.nhh noe å tape på og prøve å legge til rette for en enda bedre studiehverdag.

Mitt inntrykk er at mange får det for seg at det er superviktig å bli med på noe i studentforeningen når de starter på NHH. En del drar på en haug med opptak i håp om å få bli med på noe. Resultatet er at det kommer laaangt flere på opptaket enn hva det er plass til i gruppen. Noen ender opp med å bli tatt opp i fire ulike grupper, mens andre får avslag gang på gang. Jeg tror NHH og NHHS allerede i fadderuken kan jobbe aktivt med å redusere presset om å bli med i grupper, for å unngå at folk løper rundt fra opptak til opptak som hodeløse kyllinger. Utover dette tror jeg det er vesentlig hvordan avslaget blir gitt for hvilken følelse mottakeren sitter igjen med.

Videre mener jeg det er gull verdt å ha åpne grupper. Disse burde synliggjøres i større grad. En mulighet kan være å lage en egen klassifisering for åpne grupper på samme måte som vi har kjellergrupper og NHHI. Det burde også være fullt mulig å skape større insentiver for å opprette og delta i slike grupper.

I tillegg tror jeg det kan være fint å informere om hvilke muligheter som finnes i Bergen generelt. Dette drukner fort i all informasjon om NHHS. Det tok meg to år å virkelig innse at det finnes et hav av muligheter utenfor NHH. Selv om NHHS ikke er ansvarlig for aktivitetene, skader det ikke å fremme disse miljøene også. Det er ingenting annet enn sunt å få impulser fra andre steder enn kun Ytre Sandviken.

NHH og NHHS har gjort mye for å påvirke studiehverdagen vår positivt og kan gjøre enda mer. Til syvende og sist er det riktignok oss studentene som er miljøet på skolen. Både du og jeg har muligheten til å sørge for at noen trives bedre. Samtidig er det ikke nødvendigvis så lett å se hvem som faller utenfor. Jeg håper derfor vi kan åpne opp for større åpenhet rundt dette problemet og møte de som meddeler at de ikke trives med respekt.

Til slutt vil jeg si: Ønsker du å utvide omgangskretsen din så er det bare å ta kontakt. Jeg tar deg imot med åpne armer og håper flere av mine medstudenter gjør det samme.

Ønsker du å delta i debatten? Send ditt innlegg til red@k7bulletin.no.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram