Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Mindre kø - mer moro


7. februar 2017
Sist oppdatert: 7. februar 2017

UKEN implementerer nytt ølserveringssystem i forkant av MUF. Målet er å fullstendig eliminere køene i aulabaren.

UKEN skal i forbindelse med Midtukefesten (MUF) i mars eksperimentere med et nytt logistikksystem for servering av øl i aulaen. Systemet, kalt Bottoms Up, skal i følge UKEsjef Henrik Lund og salgssjef Kristoffer Skontorp bidra til en drastisk reduksjon i køståing under aulashowet. Målet er at man skal klare å eliminere køene helt.

Konseptet bak Bottoms Up er at man skal kunne automatisere skjenkeprosessen fullstendig. De som står i baren trenger kun sette ølglassene på skjenkesystemet, som da fylles automatisk fra bunnen. I tillegg til at ølet skjenkes 5-6 ganger raskere enn ved eksisterende system vil dette også frigjøre kapasitet hos bartenderne. De vil da kunne bruke tid på andre ting, som å ta betaling.

Kombinert med en mobil betalingsløsning vil dette gjøre at ukeglade sjeler vil kunne rette sin fulle oppmerksomhet mot revyen Versus, som spilles for siste gang.

Forberedelser

De praktiske detaljene rundt anskaffelse og finansiering av systemet er enda ikke helt klare, men Skontorp er i dialog med både Ringnes og Bottoms Up, og har full tro på at det vil være på plass innen MUF.

Den største utfordringen knyttet til systemets implementering er selve installasjonsprosessen, men dette er noe ølleverandør vil stå for. Når systemet først er installert skal det være veldig brukervennlig, og det vil i følge Skontorp være vanskelig å gjøre feil.

For Utkom og KKU-ere som er bekymret for at denne automatiseringsprosessen vil gjøre dem overflødig, melder Skontorp at det ikke er noen grunn til bekymring. Selv om ølskjenkingen går fortere, vil de ikke redusere bemanningen under MUF.

Ikke bare mindre kø, men også bedre kvalitet

Salgssjef Kristoffer Skontrop lover at det ikke bare er effektiviteten som skal økes, kvaliteten på ølen skal også bli bedre.

– Måten man tapper på med tradisjonell tapp har mye å si for hvordan ølen blir, og man får fort brekkøl hvis man ikke gjør det riktig. Nå vil ølglasset fylle seg opp perfekt av seg selv.

Selv om Bottoms Up først vil bli tatt i bruk under MUF, er det åpent for at systemet kan videreføres og tas i bruk under UKEN neste år.

– Vi ønsker nå å bruke MUF som en slags testarena for å gjøre opplevelsen enda bedre under UKEN, sier Skontorp. UKEN har også vært i kontakt med KKU angående en mulig implementering av systemet fast i aulabaren, noe de har fått utelukkende positiv respons til.

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram