Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Mistenker at systemet for tilrettelagt eksamen misbrukes


7. november 2016
Sist oppdatert: 7. november 2016

Antall studenter med tilrettelagt eksamen på NHH har økt kraftig. Embla Belsvik i NHH-styret mistenker at flere utnytter systemet.

Ved UiS er studentmassen på hele 11 000 studenter, mens det på NHH bare er rundt 3 500. Likevel hadde de to skolene nesten eksakt samme antall studenter med utvidet tid på eksamen (273 vs. 269 i 2015).

– Sammenlignet med enkelte skoler tyder mye på at vi har en høyere andel tilrettelegging, sier Embla Belsvik, NHH-student og medlem av NHH-styret.

I 2005 var det syv prosent av studentene på NHH som hadde tilrettelagt eksamen. I 2015 hadde tallet økt til tolv prosent, hvor flesteparten får utsatt tid. Ifølge Astma- og allergiforbundet er noe av økningen naturlig, blant annet på grunn av mer utbredt pollenallergi. NHH-styrerepresentanten mistenker derimot at det er flere som utnytter systemet til egen fordel.

– Det er grunn til å tro at deler av økningen skyldes at noen studenter utnytter systemet som i utgangspunktet skal sikre at alle har like forutsetninger på eksamen. I så tilfelle er ikke lenger eksamen lik for alle, sier Belsvik.

– Ikke rart at systemet misbrukes

Belsvik tror det er flere årsaker til at NHH har så høye tall, og mistenker at det finnes en smitteeffekt.

– Med en gang du tror at andre kan få en konkurransefordel ved å misbruke en attraktiv ordning, begynner en selv å tenke på dette som et reelt alternativ. Gjennom min tid på NHH har jeg snakket med mange som tenker slik, og det er igrunn ganske naturlig.

Belsvik tror også prestasjonskulturen på NHH kan være noe av årsaken.

– Det er tøff konkurranse, og det krever mye å levere de beste resultatene. Når det da er tilsynelatende enkelt å misbruke systemet for å skaffe seg bedre forutsetninger på eksamen, er det ikke så rart at enkelte gjør det.

Belsvik ønsker å løfte debatten for å sikre at de som virkelig trenger utsatt tid skal slippe å føle seg mistenkeliggjort, og for å signalisere at det ikke er greit å utnytte et system som er til for å sikre like muligheter til å mestre eksamen.

– Karaktersystemet kan undergraves

Belsvik sier det er flere grunner til at utnyttelse av systemet er et problem.

– For det første bidrar det til at alle mistenkeliggjøres, noe som er skikkelig urettferdig for de studentene som med rette trenger utsatt tid. For det andre kan smitteeffekten i verste fall føre til at de som ikke prøver å skaffe seg en legeerklæring ender opp som taperne. For det tredje kan det undergrave karaktersystemet vårt, da man ikke lenger opplever at man har de samme forutsetningene for å prestere på eksamen.

Hva kan gjøres?

– Det er vanskelig å svare på. Man kan ikke stille spørsmål til en legeerklæring, for det er en privatsak. Vi tenker at vi trenger en holdningsendring. Det er litt «Fangens dilemma»: Når noen begynner føler andre at de også må gjøre det for ikke å tape selv. Kanskje vil utfordringen bli mindre om man får en mindre hard prestasjonskultur?

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram