Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Møt Børsklubben


27. september 2016
Sist oppdatert: 27. september 2016

Børsklubben ved NHH er gruppen for børs- og finansinteresserte studenter ved høyskolen. Gruppen styrer blant annet det studentdrevne fondet Investeringsklubben NHHS.

For studenter ved NHH er Børsklubben et kjent navn, men ikke alle vet helt riktig hvem de er, eller nøyaktig hva de holder på med. Dette er det heller ikke enkelt å finne ut av, ettersom profilering ikke står fremst på agendaen. Daglig leder Jørund Norang i Børsklubben, samt styreleder Carl Melbye Eide i fondet Investeringsklubben ønsker å gi et kort innblikk i den noe mystiske organisasjonen ved NHH.

‒ Vi driver ingen omfattende reklamering av Børsklubben. De børs­- og finansinteresserte på skolen har en tendens til å finne oss, slik at vi slipper å flagre med fjærene. Når det er sagt er det ikke noe mål i seg selv å drive bak kulissene, forteller daglig leder Jørund.

Interessen teller mest

Styreleder Carl Melby Eide presiserer at her er det børs som kommer først.

‒Medlemmene våre har en interesse utenom normalen. Vi kan sies å være en gruppe som er litt særegen. Vi legger ikke til grunn for trynefaktor, når vi tar inn nye medlemmer. Det viktigste for oss er at alle deler interessen for aksjer og børs. Medlemmene våre har mange forskjellige personligheter, samtidig som alle har en appetitt for finans. Denne kombinasjonen er veldig givende, sier Carl.

Carl forteller at en av styrkene til Børsklubben er at medlemmene har et bredt spekter av kunnskaper.

‒ Man får selv styre hva man ønsker å jobbe med. Han som kan mye om olje og energi kan for eksempel jobbe med dette og presentere caser innenfor temaet. Det at vi har medlemmer med interesser innen forskjellige sektorer gjør at vi som helhet er i stand til å dekke flere segmenter i markedet, forteller Carl.

Børsklubbens oppgaver

Hovedoppgaven til børsklubben er å forvalte fondet Investeringsklubben NHHS (IK NHHS). Dette gjøres ved at hvert medlem av Børsklubben har spesielt oppsyn med et gitt selskap eller en bestemt sektor. Hver uke samles gruppen og det presenteres caser fra de respektive selskapene og sektorene. Etter at et selskap er presentert blir det gjort det en avstemning på om dette er noe det er verdt å legge frem for aksjonærene i IK NHHS.

Investeringsklubben er likevel ikke det eneste Børsklubben har med å gjøre.

‒ Børsklubben er også med i Nordnets skoleduell der vi konkurrerer mot andre høyskoler og universiteter i landet. Vi skriver ukentlige kommentarer gjennom hele konkurransens varighet, sier Jørund.

Meglerhus i ryggen

Børsklubben er ikke en del av studentforeningen NHHS, men de er ikke uten støtte av den grunn. Det bransjeledende selskapet ABG Sundal Collier er hovedsponsoren til Børsklubben.

‒ Vi tar ingen forvaltningshonorarer for arbeidet vårt med IK NHHS; all avkastning går rett til aksjonærene. Derfor er støtten vi mottar fra vår hovedsponsor ABG Sundal Collier uvurderlig. Den gjør det mulig å dekke løpende kostnader med fondet, som for eksempel revisjon. I tillegg kommer representanter fra ABG til skolen en gang i semesteret. Der presenterer analytikere caser for Børsklubben og IK NHHS’ aksjonærer. Slike arrangementer er svært givende fordi det gir oss en god pekepin på hvor listen ligger. Vi ser at metodikken i hvordan analysene deres er bygd opp på ikke er veldig langt fra det vi selv gjør, utdyper Jørund.

Nettverk av alumnimedlemmer

Børsklubben har et stort nettverk av alumnimedlemmer, og dette synes Carl er en fordel.

‒ Mange av dem som tidligere har vært med i Børsklubben jobber nå i meglerhus, banker, eller fond. Det er flere vi fortsatt har kontakt med, og flere som tar kontakt med oss. For eksempel er det flere fra sponsoren vår, ABG, som er alumnimedlemmer i Børsklubben.

Verdiinvestor

Fondet IK NHHS har per i dag en portefølje bestående av ni selskaper. Dette er lavere sammenlignet med referanseindeksen, OSEBX. Derfor er IK NHHS i teoretisk sett mer eksponert for selskapsspesifikk risiko, forklarer Carl. Likevel prøver gruppen å være diversifiserte med hvilke sektorer de eksponeres mot.

Målet til Børsklubben er som nevnt å gjøre investorene i Investeringsklubben rikere. Jørund forklarer hva som er strategien til Børsklubben.

‒ I teorien skal vi være en verdiinvestor. Kort forklart går det ut på å kjøpe én krone for femti øre. Dette er jo selvfølgelig enklere sagt enn gjort, og det krever grundige analyser av både selskap og markeder. I praksis er vi nok mer en hybridinvestor, i den forstand at vi kjøper det vi finner attraktivt, men som regel har aksjene våre sterke verdielementer i seg.

Jørund og Carl forteller videre at Børsklubben måler avkastningene sine i forhold til børsen, primært Oslo Børs, OSEBX.

– Vi ønsker jo selvsagt å slå børsen. Om vi ikke hadde hatt noen visjon om dette kunne aksjonærene like gjerne ha puttet pengene i indeksfond, legger Jørund til.

Andres penger på spill

I Børsklubben på NHH er det ikke snakk om å forvalte liksompenger. Alle midlene kommer fra aksjonærer og sponsorer. Carl og Jørund er enige om at dette gir en dytt til å legge inn ekstra innsats for at fondet skal vokse ytterligere.

‒ Det disiplinerende aspektet ved å forvalte andres penger gjør at vi må strekke oss enda lenger og bli enda mer nøyaktig i analysene og vurderingene våre. Hvis vi i Børsklubben gjør en dårlig jobb taper investorene penger, sier Jørund. Men det er ikke kun andres penger som står på spill, legger Carl til.

‒ Det er heller regelen enn unntaket at medlemmene av Børsklubben har egenandeler i fondet. Derfor blir også det til en viss grad våres egne penger som forvaltes. Selv om hovedparten av kapitalen stammer fra eksterne investorer, har vi også en personlig tilknytning til pengene vi forvalter selv. På denne måten er det også i våres egen økonomiske interesse at fondet skal gå bra.

De siste årene har verdien til fondet Investeringsklubben NHHS hatt en kraftig økning. Fondet har steget i gjennomsnitt opp i mot 23 prosent årlig, hvilket er høyt. Selv om veksten de siste periodene har vært sterk, er Jørund og Carl enige om at det ikke alltid kommer til å være slik.

‒ Vi har levert solid avkastning i IK NHHS de seneste årene. Dette går også litt i bølger. Jeg snakket med en tidligere leder av Børsklubben i sommer. Han fortalte meg om hvordan det gikk under Asiakrisen i 1997. Da gikk det for eksempel ikke fullt så bra. Vi har en portefølje som er relativt lite diversifisert, så vi er jo utsatt for risiko samtidig som muligheten til å få en god gevinst er til stede, sier Carl.

Gruppen har hatt mange nye søkere dette semesteret. Dette gir gode utsikter til at interessen for gruppen blir ivaretatt og at gruppen vil vedvare, tross mangelen på profilering.

‒ Det vil alltid være en interesse for børs og finans på NHH, slik at potensielle medlemmer vil alltid finne oss, sier Jørund.

Carl har en hypotese om at antall søkere til Børsklubben kan ha en mystisk sammenheng med Oslo børs.

‒ Dersom du tegner grafen til antall søkere til Børsklubben, over indeksen av børsen, er det trolig at disse kan korrelere, avslutter Carl.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram