Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nekter å filme forelesninger


14. september 2016
Sist oppdatert: 14. september 2016

Studentene ønsker filming av bachelorfagene på NHH, men foreleserne står imot.
– Bakstreversk, sier Nikolai Belsvik i Fagutvalget.

– Det er meningsløst at man ikke filmer forelesningene når man har muligheten til det, sier Atle Børve Larsen.

Larsen går andrekull bachelor på NHH. Han er også engasjert i flere studentgrupper, som han sier gjør at han går glipp av mange forelesninger.

I de fleste obligatoriske fagene på bachelor filmes hele eller deler av undervisningen. I SOL2 Markedsføring og BED2 Finansregnskap, som begge er på Larsens timeplan i høst, nekter imidlertid foreleserne å bruke video i det hele tatt.

– Erfaring fra studentforeningen er like viktig som det vi lærer på høyskolen. NHH bør legge til rette for at det skal gå an å gjøre begge deler, sier Larsen.­­

Ønsker avklaring

Filming av forelesninger har vært omstridt lenge. Saken ble tatt opp i Pedagogikkutvalget i mai, og utvalget vedtok at spørsmålet om filming skulle utredes i løpet av høsten.

Det synes Nikolai Belsvik, fagpolitisk ansvarlig i NHHS, er for dårlig.

– Vi ønsker oss en avklaring. Dette er skolens metode for å utsette en beslutning, sier han.

Dårlige argumenter

Det er tre hovedargumenter imot å filme forelesningene, som gjentas av alle partene Bulle har snakket med: Færre studenter vil møte opp, færre vil tørre å ta ordet i forelesningene, og foreleserne vil ikke kunne bruke ekte eksempler fra næringslivet, på grunn av spredning av sensitiv informasjon.

Dette er fryktelig dårlige argumenter, mener Belsvik.

– Hvis du er bekymret for at studentene ikke skal møte opp, bør du gjøre noe med forelesningene. Når det gjelder sensitiv informasjon, er det ganske lett å sette opptaket på pause, sier han.

Belsvik mener skolen bør pålegge filming i alle obligatoriske bachelorfag, med mindre det er gode grunner til å la være.

– NHH er bakstreverske i denne saken. Teknologien har gått fremover, men forelesningene har knapt endret seg på ti år.

Må bruke skjønn

Bachelordekan Per Manne filmer selv sine forelesninger i MET1 Matematikk for økonomer. Han ønsker likevel ikke å pålegge andre forelesere å gjøre det samme.

– Her finnes det argumenter på begge sider. Video er et verktøy vi kan velge å bruke, men det må være opp til den kursansvarliges skjønn, sier han.

Manne er uenig i at forelesningene bør filmes for å legge til rette for frivillig engasjement hos studentene.­­­­

– Man er i første rekke her som fulltidsstudent. Hvis fritidsaktiviteter går ut over studiene, er det et problem, sier han.

English summary

Video lectures remain controversial. While most mandatory bachelor courses are being filmed, some lecturers are refusing to do so. Nikolai Belsvik, Head of academic affairs in NHHS, thinks filming should be mandatory.

– If lecturers are worried that students won’t show up, they should improve their lectures, he says. Per Manne, Dean of the bachelor’s programme, thinks filming should be up to each lecturer’s discretion.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram