Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH er splittet


15. april 2013
Sist oppdatert: 19. april 2013
Dersom meningsmålingen ble resultatet ville NHH fått en rektor uten annet flertall enn professorene.


Victor Norman ligger an til å kapre et flertall av stemmene, og leder med stor margin blant studentene og de administrativt ansatte. Det betyr derimot lite når fagstabens stemmer vektes til å telle 63 prosent av totalen. Dersom meningsmålingen ble valgresultatet ville Frøystein Gjesdal vunnet med fagstabens stemmer alene.

Mer støtte blant yngre
De underliggende tallene indikerer imidlertid at situasjonen fortsatt kan snu. En svakhet ved undersøkelsen er at få midlertidig vitenskapelig ansatte har deltatt. Det innebærer at valgkretsen til de vitenskapelig ansatte domineres av dem med fast ansettelse. De midlertidig ansatte utgjør nemlig 40 prosent av kretsen, og blant dem støtter 26 prosent Norman. Det kan bidra til å gi Norman noe drahjelp, men ikke nok.

stemmer fordelt på valgkrets sektordiagram36 prosent er det magiske tallet
Dersom Norman skal vinne, og man forutsetter at støtten hans forblir konstant blant studentene og de administrativt ansatte, må han oppnå 36 prosent av de vitenskapelig ansattes stemmer. Dersom alle 216 i manntallet går til valgurnene, betyr det at 39 flere personer må overtales til å stemme Norman.

Vippestater og overkjøring
En annen måte å se dette på er at dersom institutt for samfunnsøkonomi mobiliserte for Norman, ville han kunne vinne valget. Foreløpig leder imidlertid Gjesdal med god margin, men den er neppe særlig komfortabel. Vinner Gjesdal med flertall bare hos de vitenskapelig ansatte, vil det virke som en overkjøring av resten av høyskolen. Det gir ikke inntrykk av en samlende kandidat.

Gjesdal må derfor arbeide målrettet for å vinne tillit ikke bare som professorenes fagforeningsmann, men som hele skolens rektor. Om studentflertallet ikke lar seg overbevise, bør han i det minste ha som mål å ha de administrativt ansatte med seg.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram