Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH er svøpt i blått


9. september 2015
Sist oppdatert: 9. september 2015

Høyre knuser alle partier på NHH. Regjeringspartner Frp vaker på sperregrensen.

I en valgundersøkelse K7 Bulletin har utført i samarbeid med Studentpolitisk Utvalg ved NHH (SPU) i forbindelse med kommune- og fylkestingvalget 2015, viser Høyre seg som det klart største partiet hos studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hele 48,4 prosent av studentene i undersøkelsen velger Erna og Høyre fremfor alle andre alternativ. Undersøkelsens nest største parti, Arbeiderpartiet, mottar kun 21,4 prosent av stemmene. Dette gleder byrådskandidat for Høyre, Martin Smith Sivertsen.

- Det er godt å se at NHH-studentene fremdeles mener at Høyre har den mest ansvarlige politikken, forteller byrådskandidaten.

Dersom denne undersøkelsen hadde vært representativ for et stortingsvalg, ville Høyre alene sittet med flertall på Stortinget. Per i dag har Høyre 48 mandater på Stortinget, men med følgende tall ville partiet hatt hele 89 mandater. Dette er nesten en dobling fra 2013-fordelingen. Sivertsen tror dette skyldes NHH-studenters interesser og faglige bakgrunn.

- NHH-studenter er ekstra interessert i økonomisk politikk. Høyre har veldig stor troverdighet på dette feltet.

Frp marginalisert

På tross av stor oppslutning rundt Høyre, er det kun 4,1 prosent oppslutning rundt Fremskrittspartiet (Frp). Med denne oppslutningen ligger Frp rett over sperregrensen. Da K7 Bulletin hadde samme undersøkelse i 2013, var partiet rett under sperregrensen. Tiden i regjering ser likevel ut til å ha hatt liten påvirkning på NHH-studentene.

- Det er interessant å se at så mange NHH-studenter støtter Høyre, forteller Embla Belsvik, eksternansvarlig i NHHS,, og tror som byrådslederen at Høyres troverdighet rundt økonomiske spørsmål er utslagsgivende.

- Hva som gjør at FRP har så dårlig oppslutning på skolen har jeg ingen god forklaring på. Partiet fikk også svært lav oppslutning når det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2013, så det er tydelig en trend.

Ap vinner stemmer

Arbeiderpartiet (Ap) er det nest største partiet ved NHH ut ifra undersøkelsen. Rasmus Haugen Sandvik, leder for Arbeiderpartiets Studentlag i Bergen, noterer seg oppslutningen.

- Det er fint å se en fremgang på NHH, og det er nødvendig for Norge at spesielt økonomer har et sunt forhold til den sosiale kontrakten i samfunnet, hvor man bidrar etter evne.

Sammenlignet med dagens situasjon, hvor de siste meningsmålingene viser at Aps oppslutning er på 32,2 prosent, viser tallene at NHH-studenter har lavere tiltro til Jonas Gahr Støre enn resten av befolkingen. K7 Bulletins undersøkelse ville gitt Ap 41 mandater på Stortinget, hvilket ville vært en nedgang på 15 mandater fra 2013. Sammenlignet med undersøkelsen K7 Bulletin utførte på NHH-studenter i 2013, har likevel oppslutningen rundt partiet økt. I 2013 ville kun 16,9 prosent av NHH-studenter gi sin stemme til daværende statsministerkandidat Jens Stoltenberg.

Haugen Sandvik tror Høyres oppslutning på NHH stammer fra en klar studentdemografi kombinert med et for lite tydelig Arbeiderparti.

- Når man kommer inn i et homogent miljø er det lett for å forklare verden ut fra eget reaksjonsmønster, noe som er skummelt når gruppen det gjelder er langt over snittet ressurssterke. Når man ikke blir møtt med motstand er det fort gjort at svake antagelser regnes som sannheter.

Få radikale

Skolens minste parti er Rødt, og får i underkant av 2 prosent av stemmene. Linn-Elise Øhn Mehlen er leder for Rød Ungdom, Rødts ungdomsparti, og mener Rødt har et uforløst potensial på NHH som ikke er hentet ut ennå.

- Den store Thomas Piketty-debatten har vist at kampen mot store forskjeller er helt avgjørende, også sett fra et økonomifaglig ståsted. Rødt er det partiet som tar dette på alvor.

Øhn Mehlen påpeker at årets resultat er bedre enn sist kommunevalg, og mener dette er en positiv utvikling.

- De som kan økonomi har ikke avskrevet oss ennå på tross av myter om at vi har en lite gjennomførbar økonomiskpolitikk.

Andre partier som havner under sperregrensen, er Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt. Kristelig Folkeparti (Krf) fortsetter å befeste sin posisjon som skolens fjerde største parti, på tross av oppslutningen på 4,4 prosent, farlig nær sperregrensen.

Starter blått

I undersøkelsen ble det også stilt spørsmål om hvor langt i utdanningsløpet studentene hadde kommet. Resultatene tyder på at de nye studentene ved NHH kommer til å stemme Høyre ved årets valg. De samme tendensene kan man finne igjen blant skolens eldste kull. Blant studentkullene imellom er valget langt mindre polarisert.

Ellers andelen av kvinner som stemmer Høyre lavere enn andelen menn. Fra undersøkelsen synes det at kvinner er mer tilbøyelige til å stemme for rød regjering fremfor blå.:

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram