Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH kan få universitetsstatus: – En tydeliggjøring

Kravene for å få universitetsstatus er foreslått endret, hvis forslaget vedtas kan dette bety at Norges Handelshøyskole blir til et universitet. Rektor ved NHH, Øystein Thøgersen, mener at NHH som universitet vil være en tydeliggjøring av faglig dybde.
oversiktsbilder, eksteriør, NHH
oversiktsbilder, eksteriør, NHH
I dag er NHH en vitenskapelig høyskole, men endres kravene kan det bli et universitet. (Foto: Silje Katrine Robinson)
1. februar 2023
Sist oppdatert: 2. februar 2023

Det var Forskerforum som først omtalte saken. 

En ekspertgruppe leverte tidligere i januar et endringsforslag til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Senterpartiet).

Ett av kravene som foreslås lettet på er kravet om antall doktorgradsprogrammer. I dag er kravet på fire programmer, men om forslaget vedtas er det nok med ett.

Dette kan bety at Norges Handelshøyskole kan få universitetsstatus.

Norges Handelsuniversitet?

Rektor Øystein Thøgersen mener at navnet likevel kan forbli Norges Handelshøyskole.

– Begrepet Handelshøyskolen, eller NHH, er godt innarbeidet. Europas beste handelshøyskole, Handelshochschule St. Gallen, heter også handelshøyskole og har status som universitet. Et tenkelig utfall er å få status som universitet, men at navnet forblir. 

Dette sier Thøgersen til Forskerforum.

Vitenskapelige høyskoler er på nivå med universiteter

I dag er det totalt ti norske universiteter og ni vitenskapelige høyskoler. Utover dette finnes det 17 høyskoler der flesteparten er private. 

Ekspertgruppen mener at vitenskapelige høyskoler bør kunne bli universiteter, så lenge de samme kvalitetskravene gjelder. Dette kommer frem av forslaget.

Rektor Thøgersen sier til K7 Bulletin at NHH og andre vitenskapelige høyskoler relativt enkelt kan bli universiteter dersom forslaget trer i kraft.

Rektor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole er positiv til NHH som universitet. (Foto: Hans Jørgen Brun)

Trolig uendret statlig støtte

Generelt mottar universiteter mer støtte enn det vitenskapelige høyskoler gjør, men ikke på grunn av universitetsstatusen.

– Det er lite trolig at en eventuell akkreditering vil endre på hvor mye støtte vi får, sier Thøgersen.

Støtten er først og fremst avhengig av behov. Faktorer som spiller inn er for eksempel omfanget av forskningsaktiviteter og undervisningstilbud. Nødvendig laboratorieutstyr enten til undervisning eller forskning kan være et eksempel på dette og være med på å bestemme hvilken finansieringskategori forskjellige kurs og studier havner i, forteller Thøgersen.

– En tydeliggjøring

Ifølge Thøgersen har NHH status som «specialised university» og en eventuell akkreditering vil være en tydeliggjøring av faglig dybde.

– Et argument er forskningsprofilen og den faglige dybden vi har som er på nivå med universitetene. Vi er forskningstunge relativ til størrelsen.

Hvis utredningen vedtas kan NHH-styret søke om akkreditering.

– Det ligger godt an til at styret vil søke. Jeg ville blitt overrasket hvis vi ikke gjør det.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram