Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ønsker debatt om NHH kan fordele pengene selv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
19. november 2017
Sist oppdatert: 25. november 2017

Karoline Kongshaug opplever at NHH-studentene ønsker debatt om å fordele sine midler fra semesteravgiften selv.

– Når vi ikke har spilleregler som umuliggjør at de store institusjonene kan overkjøre de små, slik vi var vitne til på budsjettmøtet, er det ikke rart at dette blir et diskusjonstema blant studentene, sier Karoline Kongshaug, VT-representant og leder i Studentpolitisk utvalg i NHHS.

I går ble Velferdstinget Vests (VT) budsjettfordeling for 2018 bestemt. På VT-møtet ble det bestemt å kutte all støtte til K7 Bulletin, og gi 50.000 kroner i redusert støtte til Økonomiformidlingen. Begge er organisasjoner med sterk tilknytning til NHH.

Kuttet i støtten til K7 Bulletin og Økonomiformidlingen gikk hovedsaklig til å gi ekstra bidrag til Studvest (177.000 kroner), SRiB (78.000 kroner), Kulturstyret (30.000 kroner), Studentersamfunnet (30.000 kroner) og BSI (35.000 kroner) som alle fikk en økning i sin støtte sammenlignet med Budsjettkomiteens endelige innstilling.

En NHHSexit er ikke utenkelig

Kongshaug tror det kommer til å bli en diskusjon rundt hvordan studentforeningen på NHH skal forholde seg til denne situasjonen. 

– Bergen Studentvelforening, som i går fordelte semesteravgiftsmidler, er et utskilt organ fra Velferdstinget. Det er dette fordelingsorganet vi i Studentpolitisk utvalg har fått tilbakemeldinger fra NHH-studenter på at ikke fungerer demokratisk nok, som vi derfor må diskutere om vi ønsker å være en del av i fremtiden, sier Kongshaug.

Å skulle fordele midler fra semesteravgiften på egenhånd, en såkalt NHHSexit, er noe Kongshaug vil undersøke om er mulig å gjennomføre.

– Vi vil i så fall trekke stud.NHH sin andel av semesteravgiften ut av Bergen Studentvelforening, og fordele disse midlene på egen hånd. I dag har vi allerede flere foredlingsprosesser innenfor samme samskipnad (hver region har hver sin prosess), så det er i praksis ikke umulig.

Ønsker debatt i studentforeningen

Hvordan semesteravgiften ville bli fordelt, hvis man velger å trekke seg ut av Bergen Studentvelforening, er for tidlig å si noe om, ifølge Kongshaug.

Hun ønsker en diskusjon i NHHS rundt om dette er ønskelig eller ikke.

– Vi har opplevd et stort engasjement blant studentmassen rundt hvordan man skal fordele semesteravgiftsmidler til studentorganisasjoner i fremtiden. Vi trenger et ordentlig bilde på hva studentene ønsker, gjennom en god debatt i studentforeningen, før vi bestemmer oss.

Ser frem til diskusjon

Sondre Riisøen, VT-representant fra HVL.
Sondre Riisøen, VT-representant fra HVL.

VT-representant Sondre Riisøen fra Høyskolen på Vestlandet (HVL) var med på fremme forslag om kutt til K7 Bulletin og Økonomiformidlingen. Han skriver følgende i en melding til K7 Bulletin: «Det er en interessant sak Kongshaug tar opp, og jeg ser fram til å diskutere den».

Han skriver videre at han mener at K7 Bulletin og Økonomiformidlingen fikk en rettferdig behandling av Velferdstinget:

«Jeg og representantene fra HVL satt blant annet sammen med NHH-delegasjonen og en representant for Bulle og diskuterte utfordringer knyttet til avisen i forkant av møte».

VT-leder Mia Milde understerker i en mail til K7 Bulletin det ikke er sikkert at NHH kan fordele sin del av semesteravgiften selv: «Vi undersøker med samskipnaden mulighetene for det, men det er per nå ikke dekning for å si at dette faktisk er en mulighet».

Rettelse:

Det sto opprinnelig at kuttene blant annet hovedsakelig gikk til å lønne kulturredaktør i Studvest på 177.000 kroner. Det presiseres at kulturredaktøren har en lønn på 130.000 kroner, ikke 177.000 kroner. Økningen i tildelingen for Studvest på 177.000 kroner fra Budsjettkomiteens vurdering skal også brukes til andre ting enn lønn. K7 Bulletin beklager misforståelsen det kan ha medført.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram