Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Leserinnlegg: NHH kan også bli bedre, men én ting er sikkert: Thøgers bryr seg om studentene


NHH-studentene Sigrid Barstad Sanner (t.v.) og Nora Huseby (t.h.) med leserinnlegg til oljefondssjef Nicolai Tangens uttalelser om NHH-rektor Øystein Thøgersen. Foto: Privat
6. november 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Nicolai Tangens uttalelser under den årlige Lehmkuhl-forelesningen har fått mye oppmerksomhet og skapt flere overskrifter. I etterkant av foredraget påsto Tangen at årsaken til at han har «meningsfulle samtaler med studenter på Linkedin» er at rektor Øystein Thøgersen (best kjent som Thøgers) ikke bryr seg. Påstanden stemmer ikke, og det var ufint.

Vi er glade for at Tangens besøk på NHH har løftet debatten om NHHs strategiarbeid. Det er sunt at flere deltar i diskusjonen om hvordan en god skole kan bli enda bedre. Problemet er at Tangens utspill bidrar til å ødelegge en debatt som kunne blitt veldig god. De siste dagene har det kommet frem mange gode poeng som vi er enige i, men vi mener likevel at det er et behov for å nyansere debatten. 

I etterkant av Tangens besøk, mottok alle tillitsvalgte i studentforeningen en mail med emnet «misnøye med NHH». Ønsket var å høre om situasjoner der studenter føler seg tråkket på og hvor NHH har hatt en «ovenfra-og-ned holdning» til oss studenter. 

Rektor Øystein Thøgersen og prorektor Linda Nøstbakken med perksolo under Big Business Night. Foto: Privat

De fleste vil nok si seg uenige i at NHHs ledelse har en ovenfra-og-ned-holdning til studentene. Tvert imot mener vi at Thøgers er ekstremt tilstedeværende og at han engasjerer seg i det vi driver med. Det har han blant annet vist ved å holde gjesteforelesninger, streame regelmessige «kaffeprater» hvor han og prorektor svarer på spørsmål fra studentene, og ved at han alltid smiler og nikker når vi møter han i gangene. Man kan umulig tvile på at Thøgers bryr seg om studentene når han bidrar med «Middag og kjøretur i Alfa Romeoen til Thøgers» som pakke på internaften år etter år, spilte trommer på Big Business Night, er med på utallige videoinnslag til femtekullsshow og deltar på jubileumsshowene til grupper i studentforeningen. La oss heller ikke glemme da rektoratet, med prorektor Linda Nøstbakken og Therese Sverdrup, la ut bilde på NHHs jodelkanal av de tre som var ute og reiste. Når det kommer til engasjement for studentene, er Thøgers rett og slett ganske rå og sannsynligvis bedre enn de fleste.

Når det gjelder ledelsens satsingsområder og beslutninger, har Thøgers fra dag én vært ganske tydelig på at han er opptatt av forskning og at NHH skal høyere opp på internasjonale rankinger. Kanskje er dette grunnen til at mange har følt at studentenes ønsker har blitt nedprioritert eller at vi har blitt overkjørt, ofte litt ut av det blå og uten forvarsel. Det kan vi kjenne oss igjen i. Det beste eksempelet på dette var da ledelsen avskaffet filming av forelesninger uten å gi studentene muligheten til å argumentere imot. Videre har dårlig kapasitet på lesesaler, grupperom og biblioteket vært en stor utfordring over lang tid. Mange reagerte derfor sterkt da NHH plutselig tok inn 70 flere studenter årlig, ofret 2. etasje på biblioteket til undervisning og prioriterte et slags lamperom av en lounge midt på campus, som reduserte kapasiteten ytterligere. I forbindelse med oppussingen av NHH, mistet også studentforeningen lokaler til fordel for kontorer til ansatte. Utfordringen med disse lokalene er at de er plassert over kjelleren, som har medført et forbud mot å spille instrumenter og musikk fra klokken 8.00-16.00 grunnet forstyrrelser. Selv om det er forståelig at de ansatte trenger arbeidsro, er det synd at dette blir et problem ettersom NHH ble advart om disse forholdene. Med det utgangspunkt synes vi det er trist og uheldig å legge en slik begrensning på kjelleren som er aktiv til alle døgnets tider, fordi kjellergruppene utgjør en stor del av studentforeningen og har mye glede av kjelleren i studiehverdagen.

I tillegg er det jo et kjent fenomen at mange forelesere på NHH, men også generelt, kun foreleser fordi det er et krav for å kunne forske. Det kan bidra til at forelesninger kan virke kjedelige, lite pedagogiske eller mindre verdifulle. Heldigvis finnes det noen veldig dyktige forelesere på NHH som åpenbart brenner for å undervise, og vi håper det blir flere av dem. Men i de tilfellene der forelesninger nedprioriteres, blir kvaliteten påvirket, og det er uheldig. Her tror vi at Thøgers er enig med oss. Debatten rundt undervisningskvaliteten på NHH er viktig, og vi håper NHHs strategiarbeid vil bidra til å løfte frem dyktige forelesere og å gjøre undervisningen mer engasjerende, relevant og interaktiv. 

Samtidig er det viktig for oss å gjøre det klart at det å satse på forskning og å arbeide for å gjøre det bedre på internasjonale rangeringer, ikke står i motsetning til å sette studentene i sentrum. Hvis det er noen som tjener på at NHH gjør det bedre på internasjonale rangeringer, så er det jo nettopp studentene. Ikke bare fordi det gjør skolen mer prestisjefylt, som igjen kan gi oss studenter bedre muligheter etter endt utdanning, men fordi man tross alt kan regne med at det er en sammenheng mellom utdanningskvalitet og plassering. Det samme gjelder forskning, og som Thøgers selv trekker frem: forskning og utdanning går «hånd i hånd». Vi som studenter er tjent med oppdaterte forelesere som er de beste innen sitt fagfelt. Det er også verdt å nevne at en bra internasjonal rangering og en satsing på forskning i verdensklasse, sannsynligvis også tiltrekker flere dyktige forelesere. Det bør vi studenter heie på. 

Nicolai Tangen hadde et godt poeng da han sa at det er Thøgers sin oppgave å ivareta studentenes interesser, og det gjør han. Vi er også glade for at hans besøk har bidratt til å løfte debatten om hvordan NHH kan bli enda bedre. Neste gang håper vi det skjer med mer saklighet og uten urimelige påstander.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram