Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH starter opp «vennelunsj»: – Alle kan melde seg på

Det er alltid verdifullt å utvide sin egen horisont, snakke med nye mennesker og øve på å gå ut av sin egen komfortsone. Dette vet læringsmiljøutvalget og rektoratet på NHH, og de skal derfor starte opp en «vennelunsj»-ordning.
Stig Tenold
Stig Tenold
Prorektor Stig Tenold håper den nye ordningen vil skape et enda bedre studiemiljø. Foto: Halvor Grøstad.
12. oktober 2023
Sist oppdatert: 12. oktober 2023

– Hva er vennelunsjordningen? 

– Det er et tiltak vi har kommet opp med, inspirert av NTNU. Ideen er å matche studenter som ikke kjenner hverandre, at de skal spise lunsj sammen. På NTNU har de valgt en elektronisk måte å matche, men vi skal forsøke enkel metode, forteller Stig Tenold, prorektor ved NHH. Han sier de har snakket med NTNU for å få gode ideer til å gjenskape ordningen på NHH.

– NHH er en liten landsby og i en liten landsby er det mange som har mange venner, mange som har få venner og mange som vil ha flere venner. NHH har et utrolig tett og nært studentmiljø, men da blir det også desto vanskeligere dersom du faller utenfor. Det er lettere å falle utenfor et svakt studentmiljø enn et godt og tett studentmiljø, reflekterer en selvkritisk prorektor.

Slik fungerer det

Ordningen kommer til å fungere på følgende måte; det er satt av noen datoer til vennelunsj. På hver av datoene vil en spesifikk gruppe bli invitert, for eksempel bachelorstudenter på førsteåret. Hvis du tilhører gruppen kan du komme til servicesenteret om morgenen samme dag, og så får du tildelt et tidspunkt for din lunsj. Du dukker opp på tidspunktet, blir matchet med en annen student, og så får dere et gavekort på 200 kr og et kort med potensielle samtaleemner. 

– Så hvordan får man vite når det er din gruppe sin tur?

– Det blir lagt ut på både canvas og sosiale medier, så det er bare å følge med, sier Tenold.

– Vi vurderte å bruke påmelding i canvas, men tenkte det ble et stort og upersonlig apparat. Vi tenker det er mer forpliktende at du kommer inn om morgenen og får et tidspunkt du skal komme tilbake. 

Plass til alle

Prorektoren forteller at ved å dele personer inn i grupper, er det mulig å få seg nye venner å lese sammen med, være på gruppe med i gruppeoppgaver og lignende. Han sier også at om det blir en suksess, vil de forsøke blandede grupper etterhvert. 

Rektoratet håper at mange vil benytte seg av ordningen. Når Bulle spør om de har noen begrensning på antall deltakere, hopper Tenold fort opp av stolen og viser frem den store bunken med gavekort han har liggende og gleder seg til å dele ut. 

– Jeg blir veldig overrasket om det blir for mange deltakere, sier prorektor. 

– Hvor mange tror, eller forventer, dere skal være med? 

– Jeg vet ikke, men håper folk skjønner at dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med andre. Hvis det viser seg at det ikke er en suksess, er det alltid mulig å bruke dette under avbrekk også. Jeg håper virkelig det blir vellykket, og at vi kan fortsette neste semester. Jeg har ikke tenkt å spise lunsj for alt dette de nærmeste årene, ler prorektor. 

– Vi kommer med datoer snart og samarbeider med NHHS. Vi begynner 17. oktober med de første, og i ukene etter dette vil det være hver tirsdag og torsdag i tre uker. Hvis det blir en suksess, så fortsetter vi, smiler prorektor.

Ønsker ingen stigma

Det skal kjøres en SoMe-kampanje, og Tenold forteller at han sammen med Malene Kristine fra Kjernestyret, skal gå inn i noen bachelor-forelesninger og fortelle om ordningen. Resten av studentene skal de prøve å nå på andre måter. Det kommer også ut melding på canvas og alle kan melde seg på. Prorektor understreker at dette er et fantastisk tilbud for alle, uavhengig av hvor mange venner en har, hvor engasjert man er i NHHS eller hvilke interesser man har. 

– Vi kjører en sosial medie-kampanje, og Malene Kristine og jeg skal inn på noen forelesninger og fortelle om det. Først og fremst bachelor, men de internasjonale må vi nå på andre måter. Det kommer også melding på canvas. Alle kan melde seg på. 

Prorektor ønsker at det ikke skal være noe stigma rundt det å melde seg på lunsj, og at lunsjen skal kunne benyttes av alle. 

– Alle studenter har godt av to ting. Det ene er å treffe folk utenfor sin vanlige sirkel, og å gå utenfor sin egen komfortsone. Det er ikke kostnadsfritt å sette seg ned og spise lunsj med en du ikke kjenner, men jeg tror det er veldig givende, smiler Stig Tenold. 

Selv om lunsjen skal kunne benyttes av alle, vil det være et positivt biprodukt at den kanskje kan forhindre ensomhet og hjelpe studenter som ikke har et like stort nettverk som de ønsker. Både de som har et lite nettverk og de som har mange rundt seg kan også oppleve å for eksempel mangle noen å være på gruppe med, og forhåpentligvis kan lunsjen hjelpe mot dette også. Læringsmiljøutvalget har psykisk helse som ett av sine fokusområder, og jeg håper at tiltaket kan bidra positivt for alle. 

– Dette er bare enda en brikke i jobben vår med å forsøke å skape et godt studentmiljø, smiler prorektor Tenold.

Fra hjemmesnekk til skikkelig opplegg

Lise-May Sæle startet vennematching i 2020 da hun satt i Kjernestyret. Det var et tiltak under pandemien som i utgangspunktet kun skulle være et engangstiltak for å hjelpe det såkalte «koronakullet». Sæle brenner for psykososialt miljø og alle tiltak som kan bedre dette. 

– Jeg tenkte faktisk på vennematchingen i 2020 for litt siden. Jeg la merke til mange som satt alene i kantinen, uten at jeg tror det var frivillig, sier Sæle.  

Lise-May sier at tiltaket hennes var enkelt og «hjemmesnekret» i forhold til den nye «vennelunsj»-ordningen. 

– Jeg hadde et googleskjema, og så kunne studenter sende inn et skjema med blant annet alder, interesse og mer, og etter hvert som det kom inn satt vi bare og matchet folk, og så sendte vi ut at de hadde fått en match. Det var opp til dem å avtale møte, forklarer Sæle. 

– Målet var ikke at det skulle bli holdt gående, men at vi skulle sette i gang et tiltak der og da for å føre folk sammen, smiler hun. 

Sæle er svært positiv til det nye tiltaket. 

– Det er jo et kjempebra initiativ! Når covid kom var det psykososiale læringsmiljøet en av tingene vi bekymret oss for. Det finnes ikke bare en løsning, man må gjøre mye forskjellig. Nå står vi i en ny fase der vi må skape en god normalsituasjon som funker på lang sikt uten koronabekymringer.

Lise-May er stor fan av den nyoppstartede vennelunsjen. Foto: Privat

Etterhvert på den tiden vedtok lærlingsmiljøutvalget å sette ned en gruppe med Lise-May, en fra førstekull og to fra ledelsen som skulle jobbe intensivt med det psykososiale miljøet på NHH.

– Vi tenkte at nå må vi bare pøse på med tilbud. Jeg syns vennematchingen var en suksess, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger! Jeg tror vi matchet over 200 studenter, smiler Sæle stolt. 

– Hvorfor fortsatte det ikke?

– Tiden gikk, og vi hadde matchet alle som hadde sendt inn skjema. Ideen er enkel og gratis, så det kunne jo lett blitt gjort igjen. Så lenge det var interesse holdt vi det gående, men så dabbet det av.  

– Det ligger et stort ansvar på NHH og NHHS. Vi vet også at mange studenter har det bra, men man kan aldri si at vi har gjort nok. Vi har ansvar for både det fysiske miljøet og det psykososiale, sier hun. 

Sæle understreker at det er viktig med et godt tilbud fra Sammen, gode og tilgjengelige studieveiledere,åpne aktiviteter, grupper og ting som skjer i studentforeningen og stort trykk fra øverste hold i NHH. Hun er svært begeistret for den nye «vennelunsj»-ordningen.

– Dette er jo småpenger i forhold til hva du får ut av det og hva du oppnår. Jeg synes dette er kjempebra! Et veldig godt tilbud for alle studenter, smiler hun. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram