Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-studenter i strupen på SiB


20. oktober 2014
Sist oppdatert: 5. november 2014
SiB har halvert tilbudet i kaffeavtalen ved NHH. Studentene raser.


Slitne, kaffetørste studenter med SiB-kopp får ikke lengre servert den gode traktkaffen fra kaffebaren i nybygget.

– Utrolig mange er misfornøyde med dette og føler de har blitt lurt, sier studentene Synnøve Hokholt Sagafos og Hogne Ulla bak Facebook-siden «Alle som vil at Hellstrøm skal rydde opp i SiB-kantinen på NHH».

Studentene bak facebook-siden har utarbeidet en enkel undersøkelse der de spør om reaksjonene til studenter etter at kaffetilbudet ble redusert. Over 200 studenter har til nå svart på undersøkelsen.

– Tallene viser at nesten 90% er enten svært misfornøyd eller misfornøyd med dette, stadfester Ulla.

Karen Kristin Wie er en av de mange studenter som er oppgitt over det reduserte tilbudet.

– Jeg syntes det er frustrerende å ikke få det man har betalt for. Service-kantinen har mye dårligere kvalitet på kaffen, sier Wie.

Oppgitte studenter
Siden januar 2014 har SiB tilbudt studenter med kaffeavtale helautomatisk maskinkaffe fra service kantinen og traktkaffe fra kaffebaren Merino i nybygget. Traktkaffen skapte kapasitetsproblemer som nå har ført til at de har kuttet tilbudet.

– Veldig mange har kjøpt kaffeavtalen i god tro om at de får begge produktene. Mange ville nok heller kjøpt Statoil-koppen til en mye gunstigere pris dersom de visste dette, sier Sagafos.

Spesialordning
Etter å ha sett de urovekkende resultatene fra undersøkelsen har Sagafos og Ulla hatt mailkorrespondanse med direktøren for SiB Kafé, Ørjan Vågstøl, for å få avklaring i saken og eventuelt få til en endring.

– NHH og Merino har frem til nå har hatt en spesialordning som har vært populær, men som det ikke lengre er forsvarlig å videreføre. Vi beklager at kaffeavtalen ikke lenger kan brukes i Merino, og vi er klar over de reaksjonene som dere beskriver, skriver Vågstøl.

Mulig avtalebrudd
Mye kan tyde på at SiB har begått et avtalebrudd da de besluttet å kutte halve kaffetilbudet på NHH. Jan-Ove Færstad, førsteamanuensis ved det juridisk fakultet, uttaler seg på generelt grunnlag.

– Utgangspunktet er at en avtale skal holdes som den er inngått, selv om oppfyllelse blir mer krevende enn antatt, eller den ene parten ikke lengre har ønske om å gjennomføre avtalen, sier Færstad.

Når det er snakk om avtaler om løpende ytelser må man kunne akseptere visse endringer i tilbudet dersom kontraktsparten har en rimelig grunn for disse. Færstad forklarer at det er størrelsen på endringen i avtalen som vil være avgjørende for om det er begått et avtalebrudd.

– Endringer i tilbudet som stiller kjøper i en markant dårligere situasjon enn det avtalen tilsier vil veldig fort bli sett på som et avtalebrudd. Spesielt hvis endringene er gjort for å øke lønnsomheten eller kapasiteten til et utsalgssted, sier han.

Han utdyper at det er strenge lojalitetsplikter i løpende kontraktsforhold og at leverandøren har en helt klar plikt til å ivareta kjøpers interesse.

– Dersom dette viser seg å være et avtalebrudd fra SiB sin side vil studentene kunne stille krav om et prisavslag på den inngåtte avtalen. Eventuelt forhandle seg frem til en annen løsning, konkluderer han.

Slitasje på ansatte
SiB-direktøren er uenig i de juridiske uttalelsene om et mulig avtalebrudd, men er enig i at det er uheldig å gjøre en slik endring midt i semesteret.

– Det beklager vi. Likeve synes vi ikke at det er begått noe avtalebrudd. Vi hadde et unntak for Merino. I SiB sine opprinnelige avtalevilkår står det at kaffe skal serveres fra SiB kafeen og ikke SiB sin kaffebar, sier Vågstøl.

Han utdyper videre at de ikke hadde noe valg, og begrunner dette med at det skapte stor slitasje på de ansatte.

– Det var et mye større trykk i nybygget enn vi hadde forutsett. Traktkaffen var kun ment som en midlertidig løsning i påvente av en maskin. Problemet er at det mangler opplegg for maskin og strøm i nybygget. Vi jobber nå hardt for å utbedre kaffebaren Merino, men vi har ingen løsning per idag, sier han.

– Har dere vurdert å ansette flere for å bøte med kapasitetsproblemene?

– Ja, vi har sett på muligheten for å ansette flere, men da må man hente inn kostnadene på andre måter. Vi er her for studentene, og ønsker å ha lavest mulig priser på alt vi selger. Sammenlignet med det som har vært tilbudt tidligere i SiB er kaffeavtalen et unikt tilbud og avtale vi har fått til. Jeg håper og tror dette vil gå seg til, avslutter han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram