Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-Symposiet leverer igjen


Studentene på NHH har igjen levert næringslivet en konferanse å være stolte av, med store navn som Financial Times-redaktør og -kommentator Martin Wolf.


I dette øyeblikk er engasjerte studenter i ferd med å rydde opp etter det som ikke kan kalles annet enn et vel gjennomført NHH-Symposiet. Konferansen som får studentarrangørene til å sette livet sitt på hold for å tilfredsstille den økonomiske eliten i Norge.

At Ian Johnsen satt igjen værfast på flyplassen ble raskt glattet over i programmet, noe som tydet på at forberedelse på hva-hvis-scenarier i planleggingsfasen ga utbetaling. Konferansen har, etter uttalelser fra flere deltakere, vært både dynamisk og godt gjennomført.

Dystre framtidsutsikter

Etter åpningstalen onsdag 13. mars, der leder Sigve Garsjø presenterte temaet og la spesielt vekt på samarbeidet med de over 300 medstudentene i forbindelse med realisering av konferansen, var det duket for et av konferansens kanskje største navn: Martin Wolf, redaktør og kommentator for Financial Times.

Wolf tegnet et dystert bilde av verdensøkonomien og mente at mange undervurderer den økonomiske situasjonen vi i dag står ovenfor. Det skal likevel nevnes at han senere kommenterte i et intervju med Dagens Næringsliv at Norge, på den annen side, var et land uten noen problemer. Wolf slengte i løpet av sitt innlegg ut et lite sidespark til det som undervises innenfor økonomifaget generelt:

– Den konvensjonelle ortodokse økonomen fra vesten har ikke peiling. Jeg beklager å fortelle dere dette, siden det sikkert er mange av dere som lærer dette her, men ikke tro på det dere lærer. Det er bare tull, formante Wolf i sitt foredrag.

I denne sammenheng var NHH-professor Øystein Thøgersen kanskje spesielt utsatt da Wolf senere omtalte han som en del av problemet, om enn noe humoristisk.

Lærenemme kinesere

Det var stor interesse i salen da Lisa Mei Wang, viseadministrerende direktør i NERI(National Economic Research Institute), måtte svare på spørsmål fra salen om Kinas forhold til Corporate Social Responsibility. Hun viste til et casestudie om kinesiske investeringer sør i Afrika, som viste en forbedring i kinesernes oppførsel etter at det ble iverksatt miljøreguleringer. Wang understreket at kineserne lærer fort, og at erfaringer fra investeringer i utlandet også kommer bedrifter i Kina til gode. Læringsprosesser som dette nevnte Geir Sviggum, leder av Wikborg Reins virksomhet i Shanghai, som et eksempel på kineserens omstillingsevne, under sin deltakelse i morgenmøtet dagen etter.

Etter lunsj kom foredraget mange hadde gledet seg til. Det var ikke et ledig sete i verken Aulaen eller på hyllen når Johan Andresen entret scenen. Temaet var eierskap, og som den direkte personen Andresen er kjent for å være var beskjedene klare.

− Vi må gjenskape entreprenørånden i Norge. Vi må få tilbake muligheten til å kunne skape verdier. Dette klarer ikke staten, så det må komme igjennom privat initiativ, avsluttet Andresen med kort oppsummering av hele foredraget hans.

Skavlan i aulaen

I dag, andre og siste dag av konferansen, var aulaen rigget om, med et roterende podium i midten av salen. Ordstyreren Lucy Hockings, BBC-reporter, sa at hun følte seg som Skavlan, selv om verken Jørgen Kildahl, Geir Sviggum, Sean Costello og Xi Pei er popstjerner. Hockings ledet en debatt med hovedvekt på utviklingen i Kina.

Morgendelen ble avsluttet av et kort, men energisk innlegg av utenriksminister Espen Barth Eide, som ifølge en tilfeldig tilhører var ”overraskende morsom” i dag. Barth Eide trakk fram viktigheten av økonomisk diplomati, nasjonale retningslinjer, innovasjon og tilpasning. Avslutningsvis pekte han på problematikken ved at Norge i 2011 ble rangert som den 24. største økonomien:

- Det er ikke bra sett med et verdensperspektiv at fem millioner mennesker har en økonomi som er større enn Polen og Argentina, for ikke å snakke om store land i Afrika med 150 millioner av mennesker, forteller Barth Eide.

Bærekraftig utvikling

Dagens overordnede mål var å komme frem til et svar på hvordan Norge og resten av verden generelt skal klare seg i et langsiktig perspektiv gjennom bærekraftighet. Diskusjonen andre del av dagen ble innledet av Bjørn Stigson, Knut Haanæs og Helen Mouthford.

-Vi har blitt, og blir stadig mer energieffektive, men vi er på ingen måte på vei til å ta igjen energietterspørselen, forklarte Mouthford.

For å komme til noe håndfast ble konferansedeltakerne delt inn i grupper etter deres næring, før man møttes igjen for en avsluttende diskusjon.

- Det er næringslivet som må dra denne prosessen. Staten klarer det ikke, åpnet administrerende direktør i Simens Per Otto Dyb.

Stemningen var dermed satt for en bra debatt, men de store motsetningene uteble.

Skiller seg ut

Høyre-politiker Per-Kristian Foss, en av konferansedeltakerne, mener at NHH-Symposiet som konferanse skiller seg ut på en positiv måte, både fordi det er mer studentdeltakelse, men også fordi en prøver å finne andre arrangementsformer.

– For mange konferanser i dag arrangeres etter akkurat samme mønster. Det kommer en foredragsholder, man lytter og man går hjem, sier han.

På temasiden syntes Foss at det til tider ble litt for vidt. – Man snakker om bærekraft i forhold til utviklingen om ti år og om 40 år i samme munnhell, og det kan bli litt sprikende, avslutter Foss.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram