Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH-Symposiet ønsker å bli en europeisk storaktør

De skal blant annet rekruttere studenter fra juss- og medisinmiljøene i Norge og fra «ind.øk.» ved NTNU til å skrive Studentenes perspektivmelding.

Avbildet er NHH-Symposiets styre. Øverst f.v.: Espen M. Pettersen, Aleksander S. Eriksen og Harald S. Stensaker. Midten f.v.: Ludvig S. E. Lynum, Julie von Krogh og Anna Josefine Assev. Nederst f.v.: Helle L. Smedsrud og Ingrid Follaug. Foto: Øystein Røsok
24. mars 2022
Sist oppdatert: 28. mars 2022

I 2023 går NHH-Symposiet igjen av stabelen. Da er det fire år siden det sist ble arrangert fysisk. Fjerdekullist og leder Aleksander Stabell Eriksen håper at neste års 40-årsjubileum blir unikt, og har planer for hvordan det skal markeres:

– Vi skal arrangere en nordisk case-konkurranse som vil være ny av året. I all hovedsak vil den handle om hvordan man i større grad kan utnytte synergier i Norden, og finne årsaker til hvorfor nordiske land jevnt over gjør det bedre på internasjonale målinger. Vi har óg planer om å tilbakeføre aspekter ved tidligere konferanser. Jubileumslogoen er for eksempel laget basert på den første logoen til det som den gang het Næringslivs Symposiet.

Han føyer til at konkurransen vil gå i tiden før, og vinnerne får presentere sin case på NHH-Symposiet.

Restarte og ekspandere

Eriksen forteller at styret ønsker å gjenskape tilhørigheten blant studentene rundt NHH-Symposiet.

– Vi starter ansettelsesrunde to nå 28. mars. Det er andre AR på veien mot målet om et sosialt miljø som gjør at hver enkelt føler seg inkludert på reisen mot konferansedagene 22.-23. mars 2023. Vi rekrutterer for det meste gruppeledere denne runden, og vil gå fra 30 til 95 sympsjonærer, sier han.

Lederen forklarer at det er selve veien som er hovedmålet. Næringslivskonferansen varer i to dager, men arbeidet pågår i om lag to år i forveien. Han håper dette NHH-symposiet danner grunnlaget for ekspansjon, og at konferansen på sikt blir en storaktør i Europa.

Minimum 280 000 kroner i pluss

Tidligere i 2022 vedtok Finansstyret i NHHS et resultatkrav på 280 tusen kroner for NHH-Symposiet 2023. Eriksen forklarer hvordan de ser på det han omtaler som et mål:

– Vi setter 280 tusen kroner som et minimumsnivå som vi ønsker å gi tilbake til NHHS for det vi får låne av utstyr. Alt utover det vil bli en bonus.

– Det er konfidensielt hvem vi jobber med å få inn, men prosessene er i gang, sier Aleksander Stabell Eriksen på spørsmål om hva man kan forvente av foredragsholdere. Foto: Øystein Røsok

Nord-Europas største studentdrevne næringslivskonferanse

– Flere studenter har ikke fått oppleve NHH-Symposiet slik «det skal være». Kan du beskrive det i korte trekk?

– NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne næringslivkonferanse. Vi blir 400 studenter som vil tiltrekke oss viktige beslutningstakere innen akademia, næringsliv og politikk. Vi ønsker å skape et krysningspunkt mellom studenter og næringsliv der man får læringsarena for studenter, og en arena hvor beslutningstakerne blir utfordret av studenters synspunkter.

Studentenes perspektivmelding

I tillegg til case-konkurransen, vil også Studentenes perspektivmelding finne sted. Eriksen forklarer at utplukkede studenter skal legge frem sine tanker om hva som vil påvirke verden i årene som kommer.

– Vi vil rekruttere norske studenter fra de mest anerkjente studiemiljøene i Norge, som jus- og medisinmiljøene, og «ind.øk.» fra NTNU.

Ønsker å bli miljøfyrtårnsertifisert

Eriksen forteller at de har opprettet en ny stilling som bærekraftsansvarlig. Det er en del av strategien mot å bli miljøfyrtårnsertifisert.

– Vi skal få egne bærekraftsagenter som vil ha ansvaret for å overse bærekraftige valg i hver enkelt seksjon. Slik sikrer vi at vi gjør bærekraftige valg i hvert eneste ledd mot konferansen. Forhåpentligvis vil denne strategien lede til at vi blir sertifisert.

Studentenes perspektivmelding

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram