Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH tildeles et syvsifret beløp fra regjeringen


Denne gjengen er klar for å skape velferd for studentene. Foto: Manon Schots / Foto NHHS
2. februar 2022
Sist oppdatert: 21. mars 2022

Det opplyser regjeringen i en pressemelding. Totalt deler de rødgrønne ut 170 millioner til Norges studenter.

Samskipnader og utdanningsinstitusjoner får ekstra pandemipenger for å hjelpe studentene å opprettholde studieprogresjon, og lage flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, heter det i meldingen. 

–  Målet er at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt kan sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Videre står det at institusjonene selv skal vurdere hvilke tiltak og aktiviteter som best kan sikre faglig og sosial oppfølging av studentene. 

 

Stig Tenold gleder seg til å fordele pengene NHH er tildelt fra regjeringen. Foto: NHH

NHH får 1 299 000 kroner

Stig Tenold, prorektor for utdanning ved NHH, er særdeles fornøyd med pengetildelingen. Han forteller at de har vært i kontakt med Kjernestyret (KS) for å diskutere hvordan man skal bruke pengene. 

–  Vi leverte tilbake om lag 1,5 millioner kroner av det ekstraordinære tilskuddet fra i fjor. Det var klare begrensninger på hva det kunne brukes til. De var øremerket studentlønn. Nedstengingen om høsten gjorde at vi ikke kunne dra nytte av tilskuddet slik vi hadde håpet. Denne gangen er midlene heldigvis langt friere, forklarer han. 

Tenold legger til at Sammen har fått 9 009 000 kroner. Disse kan NHH-studenter søke om, sier han. 

Stijn van Oorschot er klar på hvordan han mener pengene bør fordeles. Foto: Manon Schots/Foto NHHS

KS er fornøyd 

Stijn van Oorschot, lederen for KS, sier han håper pengene kan brukes til blant annet å arrangere åpne arrangementer. Ellers opplyser han at de skal gå en runde i NHHS og se hvor behovet er størst. Han er klar på hva han mener bør skje med pengene: 

–  Det er naturlig at NHH gir oss, om ikke hele, så i hvert fall en stor del av pengene. Det hadde vært gøy om vi kunne få en liten boost, så vi kan finne på masse moro når tiltakene letter litt.   

Helena Haldorsen er leder for Velferdstinget, og håper studentenes velferd bedres. Foto: Velferdstinget vest

Håper på bedret studentvelferd

Det er en dårlig skjult hemmelighet at studentene har måttet tåle store belastninger under pandemien. At samskipnader også får penger, mener Helena Haldorsen er ekstra bra. Hun er lederen for Velferdstinget Vest. 

–  Samskipnadene står i størst grad for produksjon av studentvelferd. Nå kan man for eksempel bruke pengene til å arrangere sosiale arrangementer for alle, eller støtte studentorganisasjonene med aktiviteter, sier hun. 

Stort sprik i tildelingene 

Slik er fordelingen blant de største studieinstitusjonene i Bergen: 

  • Universitet i Bergen (UiB): 6 694 000 kroner. 
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL): 5 652 000 kroner. Summen skal fordeles på campusenesom ligger i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.
  • Norges Handelshøyskole (NHH): 1 299 000 kroner. 
  • NLA Høgskolen: 542 000 kroner. De holder til i både Bergen og Oslo.
  • Handelshøyskolen BI: 3 821 000 kroner. De har også undervisningssteder i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) får 14 201 000 kroner. Det er mest blant alle studiestedene i Norge. NTNU har også flest studenter immatrikulert, med om lag 43 000 studenter.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram