Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHH, UiB og HVL om vårens skoleeksamener


Hvordan blir vårens eksamenssituasjonen for studentene i Bergen? Foto: Dominique Faraq (Foto NHHS)
12. januar 2022
Sist oppdatert: 21. mars 2022

Tirsdag kveld skrev Universitetsavisa at NTNU har valgt å avlyse vårens skoleeksamener. Vi har snakket med Bergens studieinstitusjoner for å få svar på hva de planlegger.

Prorektor for utdanning ved Norges Handelshøyskole (NHH) Stig Tenold forteller at de i september avgjorde at hovedregelen er digitale hjemmeeksamener.

– Emneansvarlig kan søke prorektor om å få ha skriftlig skoleeksamen dersom digital hjemmeeksamen medfører en vesentlig pedagogisk forringelse for faget.

Prorektor for utdanning ved NHH. Foto: NHH

På NHH skal skriftlig skoleeksamen i hovedsak avholdes på masterprogrammet i regnskap og revisjon (MRR), men det er også emner på andre programmer som vil ha denne eksamensformen.

1.desember avlyste NHH de tre store eksamenene høsten 2021.

– Vi traff godt i høst med vurderingen av skriftlige skoleeksamener, men det var en viss usikkerhet knyttet til den. Det kunne være at vi reagerte for tidlig, reflekterer Tenold.

Smittebildet kan endre seg fort.

– Vi følger med på situasjonen, avslutter han.

Universitetet i Bergen: – Vi ønsker å strekke oss langt for å gi studentene et normalår.

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) Margareth Hagen ønsker en best mulig situasjon for studentene.

– Vi kommer til å avholde saleksamener i vår, men det blir en kombinasjon av hjemmeeksamener og saleksamener.

Hun utdyper:

– Vi ønsker å strekke oss langt for å gi studentene et normalår.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. Foto: Eivind Senneset, UiB

Rektoren er opptatt av å sikre en god og forsvarlig eksamenssituasjon.

– Vi tror det er klokt å ha en miks av det man får testet hjemme, og det man får testet på sal.

– Eksamener er både et pedagogisk redskap og en test av kunnskap. Det er viktig å sikre begge deler, beretter Hagen.

Høgskulen på Vestlandet: – Vi håper å unngå å havne i en tilsvarende situasjon som vi gjorde i desember.

Også på Høgskulen på Vestlandet er digitale hjemmeeksamener hovedlinjen, men enkelte praktiske fag skal etter planen bli gjennomført som normalt. Samme linje føres på alle av høyskolens campuser.

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Pressebilde HVL

– Fakultetsledelsen kan derimot vurdere å innvilge søknader fra emneansvarlige som ønsker skoleeksamen for sine kurs, forteller prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal.

Hun forteller videre at de i høst gjorde seg erfaringer som blir brukt for å skape tryggere rammer for vårsemesteret. Derfor er det strengere krav for innvilgelser av skoleeksamen, i tillegg til at emneansvarlige som får innvilget skoleeksamen må ha en plan B for hvordan de skal håndtere eventuelle endringer i smittesituasjonen.

– Vi håper å unngå å havne i en tilsvarende situasjon som vi gjorde i desember. Det var stressende og hektisk for både ansatte og studenter, og det tar bort fokuset fra eksamen.

– Det er krevende å navigere i disse tider, med smitte- og karantenesituasjoner.

Tiltak og gjennomføringer skal spisses mer når myndighetene kommer med oppdatert informasjon om tiltak og restriksjoner.

– Ledelsen ved HVL skal fredag morgen ha et strategisk krisemøte for å trå veien videre.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram