Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Prorektor: – NHH vil ikke kreve at studenter som ikke møter til eksamen må fremskaffe legeerklæring


Foto: Varde Solutions.
22. november 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Smitten øker i Bergen, og Bergen kommune iverksatte mandag enkelte lokale tiltak. Foreløpig vil ikke dette ha noen store konsekvenser for eksamensavviklingen på NHH, ifølge prorektor for utdanning Stig Tenold.

– Vi holder på å justere litt. Den sterke anbefalingen fra Bergen kommune om munnbindbruk innendørs gjelder blant annet oss, sier Tenold til K7 Bulletin.

– Samtidig ønsker å vi understreke at det er enormt viktig at studenter med sykdom eller symptomer ikke møter på NHH. Derfor vil vi dette semesteret endre litt på bestemmelsene. NHH vil ikke kreve at studenter som ikke møter til eksamen må fremskaffe legeerklæring for å unngå å ‘bruke opp’ et tellende forsøk. Vi vil altså akseptere egenmelding, men understreker at denne må leveres på riktig måte og i tide – dette vil det komme informasjon om på sidene til Seksjon for eksamen, fortsetter prorektoren.

– Hva kan studentene forvente seg? 

– Studentene kan forvente seg eksamener som legger vekt på en gjennomføring i trygge former. Det vil bli behov for å bruke munnbind i forbindelse med registrering og om man beveger seg rundt i lokalet. Vi har imidlertid plass nok mellom pultene til at det slik reglene er nå, ikke er behov for munnbindbruk når man sitter, svarer Tendold.

Ifølge Tenold har ingen eksamensvakter gitt beskjed om at de ønsker å trekke seg.

– Ønsker skolen å unngå hjemmeeksamener? 

– Vi ønsker den eksamensformen som er best tilpasset det emnet som skal vurderes. I mange emner er hjemmeeksamen like bra – eller bedre – enn skoleeksamen, og da velger vi det. I noen emner er det imidlertid spesielle årsaker som gjør at faglærer eller andre ønsker skoleeksamen, og da tar vi det opp til vurdering om det er mulig og forsvarlig.

NHH har tatt opp rekordstore årskull. Det betyr at også at svært mange studenter skal ha eksamener i fellesfag som MET1 og BED1. NHH tror likevel det lar seg gjøre å gjennomføre eksamenene som planlagt.

– Basert på oppmelding, romkapasitet og gjeldende regler, ser det ut til at vi kan gjennomføre disse helt som planlagt.

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram