Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHHs rektor om strategi og mangfold: – Liten andel kvinner på internasjonalt nivå

– Dere går i helt feil retning, var ordene oljefondssjef Nicolai Tangen brukte om NHHs strategi for de neste årene.

Thøgersen ønsker mer «student-sentrert» undervisning. Foto: NHH
22. mars 2022
Sist oppdatert: 8. april 2022

Han mente NHHs fokus ikke var på studentene. Under korona-pandemien har undervisningen for alle praktiske formål foregått over Zoom og Microsoft Teams. Nå skal man vurdere hvordan digital undervisning kan inngå når man får tilbake hverdagen slik man kjenner den.

– Vi skal undersøke i hvilke læringssituasjoner det er mest hensiktsmessig å bruke digital undervisning, og hvor fysisk undervisning fortsatt er overlegen. Det vil danne grunnlaget for hvordan undervisningstilbudet hos oss vil bli i tiden som kommer, sier rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH) Øystein Thøgersen.

Med mål om «student-sentrert» undervisning

Mer konkret ønsker Thøgersen og resten av ledelsen at man skal ta i bruk nyere undervisningsmetoder. Han peker på et større innslag av gruppeundervisning og flipped classroom som muligheter.

– Vi anser studentenes kontakt med professoren som verdifull og vil ha mer av det. Men det er naturlige begrensninger. På master-nivå lar det seg gjøre. På de store bachelor-fagene har man opp mot 400 til 500 kandidater. Da blir det vanskelig å få kontakt med professoren på forelesning.

Han utdyper videre at det er aktuelt å skyve enda mer undervisningsressurser ned på bachelor for å utvikle undervisningen.

– Skal vurdere fagstrukturen på bachelor-nivå

I 2021 sa nåværende fagpolitisk ansvarlig Ingrid Helen Heimark på utspørring av neste års Kjernestyre at det er aktuelt å vurdere endringer blant de obligatoriske fagene på bachelornivå.

Thøgersen oppgir at det er aktuelt å se på det.

– Vi skal jobbe med en handlingsplan på bachelor. Der skal vi se systematisk på innspillene som er kommet fra studenter og ansatte. Her er det relevant å høre på studentenes eventuelle høringsinnspill om hvilke fag som de mener må inn eller ut. Så vi skal vurdere fagstrukturen på bachelor-nivå.

ENGAGE EU

Det er ikke et mål for NHH å få enda flere utvekslingsavtaler enn de om lag 200 har i dag. Thøgersen sier at veien videre er å forbedre dagens utvekslingstilbud. Det innebærer å danne nye avtaler med bedre skoler og universitet på bekostning av dårligere.

Vi er med i ENGAGE EU, forteller han. Det er et partnerskap med seks-syv andre handelshøyskoler. Her er hensikten at man skal bygge et mer utvidet samarbeidet enn man har med de gjengse utvekslingsskolene. I tillegg til NHH er følgende skoler en del av prosjektet:

  • University of Mannheim
  • Tilburg School of Economics and Management
  • Luiss University i Roma.
  • Toulouse 1 Capitole University 
  • Vienna University of Economics and Business
  • University of National and International Economy 

Sistnevnte holder til i Sofia i Bulgaria. 

– Man vil kunne ta en større del av utdanningen sin på disse skolene.

Vellykket teknologisatsing – hittil

Thøgersen er klar på at NHH har lyktes ganske godt på teknologifag de siste årene. Han trekker frem at de har fått på plass en god del teknologifag.

– De siste årene har vi introdusert kurs i eksempelvis programmering, robotisering, stordataanalyse og fintech. I tillegg kan man gå en master i business analytics. Det er også mulig for studenter på andre profiler å velge enkelte «BAN-fag», sier han.

Thøgersen sier videre at i tiden fremover vil man se at teknologi integreres i flere fag på en hensiktsmessig måte. Det vil ikke bli rene teknologifag, men man vil se teknologi og teknologiforståelse i flere kursplaner.

Har en plan for flere lesesalsplasser

– Har dere tenkt å allokere større ressurser til å utvikle tilbudet av lesesalsplasser?

– Ja. Det vi gjør bygger på en tredelsstrategi:

1. Under fjorårets eksamensperiode åpnet vi alle tilgjengelige undervisningsrom til å sitte i og lese, og det vil vi gjøre i kommende eksamensperioder om det er nødvendig.

2. Vi har bestemt oss inn i neste eksamensperiode å leie avlastningslokaler. Det vil ikke være i umiddelbar nærhet av NHH, men i hensiktsmessig distanse.

3. I diskusjonen av nye bygg eller rehabiliteringsprosjekter i fremtiden vil antall lesesalsplasser være en sentral av diskusjonene rundt byggenes utforming. Da er det viktig at vi får gode innspill fra studenter. Det er tross alt «dere» som leser der.

Mangfold

At kvinner er lavt representert i vitenskapelig stillinger på NHH, er velkjent. Thøgersen er klar på at man ønsker å jevne ut forskjellen. Han omtaler dette som den vanskelige nøtten.

– Generelt er kjønnsbalansen skjev, og på enkelte fagområder er det kraftig skjevhet når man ser på andelen kvinner blant de ansatte. Vi har startet et strategisk prosjekt hvor alle instituttene deltar der man retter oppmerksomheten mot å få flere velkvalifiserte kvinnelige søkere til alle nye stilinger i NHHs fagstab. Men dette vil ta tid. Deler av ubalansen kan forklares med ansettelser langt tilbake i tid. En vitenskapelig ansatt jobber gjerne til han eller hun er i 70-årene. Da vil det nødvendigvis ta tid å få store løft i kvinneandelen. Så må man også ta innover seg at fagvalg blant yngre på NHH varierer.

Han viser videre til at kvinnene er godt representert i eksempelvis strategimiljøene i fagspråk og interkulturell kommunikasjon, men:  

– Det er en liten andel kvinner i mange kvantitative fag internasjonalt, og da blir «rekrutteringspoolen» for kvinner tidvis liten.  

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram