Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHHS sier ja til politiske partier


8. mai 2014
Sist oppdatert: 28. august 2014
Etter halvannen times debatt, trakk Hans Falck forslaget om å forby politiske partier i NHHS. I stedet fremmet han et forslag om å tilføye en paragraf som tillater dem.


På semesterets siste foreningsmøte ble saken om politiske partier tatt opp på Norges Handelshøyskole (NHH). Det var på forhånd fremmet et lovendringsforslag som gikk ut på at alle profesjonelle politiske partier skulle forbys i studentforeningen. Dette kom i kjølevannet av at Unge Venstre NHH ved uravstemning fikk innpass i NHHS, etter først å ha blitt nektet adgang på forrige foreningsmøte.

– Grunntanken bak forslaget var å kunne gjøre noe som ville stimulere til vekst og engasjement hos den jevne NHH-student. Vi er enige om at det ville tjent studentforeningen om alle hadde vært mer interessert i politikk, forteller Falck.

Under debatten var det et klart flertall mot forslaget, og Falck trakk dermed lovendringsforslaget. Det ble i stedet fremmet et nytt forlag som sa at “politiske partier kan etablere seg i NHHS.” 98 stemte mot, mens bare 24 var for forslaget.

– Jeg legger absolutt debatten død nå. Foreningmøtet er det øverste organet, og nå har studentforeningen talt, sier Falck.

Trakk forslaget før avstemning
Etter at debatten om lovendringsforslaget om forbud var avsluttet, trakk Falck dette tilbake og fremmet et nytt forslag om at partier skulle få være med i NHHS som det så ble avstemning om.

– Jeg er en del av studentforeningen, og har ikke lyst til å være sint bare for å være sint. Jeg hadde en mening og har fortsatt en mening. Når jeg ser at det ikke er aktuelt med et forbud, og ikke får gjennomslag, har det ikke noe for seg at jeg skal fremme forslaget, sier Falck.

Hogne Ulla, leder i Unge Venstre NHH er svært fornøyd med resultatet.

– Det vi har håpet og ventet på har endelig blitt en realitet. At Unge Venstre NHH og andre politiske interessegrupper skal bli behandlet på lik linje med alle andre interessegrupper. Vi stemte derfor ned forslaget som lå i bordet til slutt. Det skal være likhet for loven.

Ansvar som eneste politiske parti
Selv om Unge Venstre NHH vil være det eneste partiet på skolen, har Ulla lovet å oppmuntre andre til å komme etter.

– Nå som vi er det eneste partiet er det vårt ansvar å være bevisste på ikke å overtale noen uten at de vil det. Vi har lovet å ta kontakt med andre politiske parti og høre om de er interessert i å starte opp på NHH.

Ulla vil likevel komme med litt kritikk rundt prosessen.

– Debatten har forsåvidt vært veldig konstruktiv og god, men den skled litt ut på slutten. Slik blir det når man fremmer nye forslag, og det var det eneste som var uheldig.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram