Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NHHs strømkostnad økte – Terminprisen utslagsgivende

oversiktsbilder, eksteriør, NHH
oversiktsbilder, eksteriør, NHH
NHHs strømregning økte med rundt 17 prosent fra desember 2020 til 2021. Foto: Silje Katrine Robinson
9. februar 2022
Sist oppdatert: 21. mars 2022

I forhold til flere andre studieinstitusjoner opplevde NHH en liten økning i strømprisen for november og desember 2021.

Fungerende eiendomssjef hos NHH Eivind Drange har gitt K7 Bulletin en oversikt over NHHs strømregninger i en e-post.

  • November 2020: 424.786,31 kroner
  • November 2021: 482.765,92 kroner
  • Desember 2020: 458.111,96 kroner
  • Desember 2021: 535.238,77 kroner
  • Januar 2021: 518.127,24 kroner

Prisene inkluderer nettleie. Strømforbruket for januar 2022 har ikke NHH mottatt regning for ennå.

Statsbyggs fellesavtale

Sammenlignet med andre studieinstitusjoner har NHH tilsynelatende sluppet billig unna de høye strømprisene. Khrono skrev i slutten av januar at NMBU betalte ti millioner kroner mer i strøm i desember 2021 sammenlignet med året før. UiBs strømkostnad for desember måned i 2021 var omtrent dobbelt så høy i forhold til desember 2020.

Hva slags strømavtale har NHH?

– NHH er med på Statsbyggs fellesavtale med Ishavskraft som har løpt fra 2019 og utløper 1. september 2023. Strømprisen er basert på terminprisen på elektrisitet som noteres på Nord Pool AS med tillegg av påslag fra leverandør. Terminprisen avtales flere ganger i året. Nå er 80 prosent av Q1 i år bundet til en pris av 50,55 øre inkludert elsertifikater og opprinnelsesgarantier. I Q2 er 60 prosent bundet til 37,28 øre.

Fungerende eiendomssjef ved NHH Eivind Drange. Foto: NHH

På spørsmål om Statsbyggs fellesavtale med Ishavskraft er årsaken til NHHs lavere strømregning svarer Drange at de mener at det har vært gunstig for NHH å være del av Statsbygg sin avtale.

Går ikke utover andre aktiviteter på skolen

ENØK-tiltak NHH har tatt i bruk inkluderer blant annet oppgradering av belysning i Servicebygget til LED-belysning. Dette har en kostnad på cirka 1 million kroner. Utelysene har også blitt skiftet til LED-belysning.

– I samarbeid mellom NHH og Statsbygg pågår det arbeid med optimalisering av driftstider for ventilasjonsanlegget. Et nytt toppsystem for bygningsautomasjon som er under innføring på alle Statsbyggs eiendommer vil kunne forbedre denne styringen ytterligere. I tillegg kan det nevnes at man er i en prosess med utskifting av varmepumpene i Nybygget. Dette tiltaket vil heve COP-varme (ytelseskoeffisienten, red.anm.) fra 0,27 til cirka 3-4, forklarer Drange.

I en e-post til K7 Bulletin skriver han at strømprisen og strømsparingstiltak ikke går utover andre aktiviteter på skolen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram